Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Maandag 31 maart 2003

De zomer nadert, maar voor de gemeentebegroting breekt een winterperiode aan. Dat dat zo is, wordt steeds duidelijker. Van alle kanten wordt gesproken over de bezuinigingen die een nieuw Kabinet moet doorvoeren. De krant van vandaag besteedde er ruimschoots aandacht aan. Voor een aantal gemeenten, zo las ik, was de slepende kabinetsvorming reden om bij de formatiepartners aan te dringen op haast. Omdat er nog geen nieuwe beleid is vastgelegd – er is slechts bekend dat er tenminste zo’n vijftien miljard euro moet worden bezuinigd –, weten gemeentebesturen niet waar ze aan toe zijn. En dat is de situatie enkele weken vóór de discussies die gemeenteraden moet voeren over de nieuwe begroting.

De uitkeringen aan de gemeenten zijn afhankelijk van de Rijksuitgaven. Bezuinigingen bij het Rijk worden in ongeveer gelijke mate vertaald naar de gemeenten. Daarnaast zijn er specifieke zaken die de gemeenten extra treffen. Een voorbeeld daarvan is het besluit over de zogenaamde Melkertbanen. Wanneer het Kabinet daar extra op bezuinigt, moet dat grotendeels door de gemeenten worden opgevangen.

Vast staat dat de kadernota die het college van B en W volgende week presenteert, bol zal staan van de narigheid. Tot nog toe heeft het college steeds laten blijken niet te willen snijden in de plannen die de vorige raad heeft vastgelegd voor de periode tot 2015. Daarbij gaat het om talloze investeringen die naar de mening van Leefbaar Amersfoort het etiket ‘prestigieus’ verdienen en wat ons betreft best mogen worden uitgesteld of afgemeld. Deze plannen zijn ongeveer een-op-een in het raadsprogramma opgenomen. Het college en de raad ontkomen er niet aan de plannen uit het verleden en onderdelen van het raadsprogramma te laten sneuvelen.

Amersfoort wordt al op verschillende manieren geplaagd door de economische problemen. De gemeente neemt deel in ontwikkelingsprojecten zoals CSG-Noord en de kantorenlocatie bij Vathorst. Met beide gaat het op dit moment minder florissant dan was gehoopt. Dat geldt ook voor de gronduitgifte in het bedrijvengebied langs de A1. En als er in de woningmarkt problemen gaan ontstaan, zijn via de Vathorstdeelname ook op dat punt de rapen gaar. Enig lichtpuntje vormen de remu-opbrengsten. Maar dit geld lijkt al meerdere keren te zijn uitgegeven. Er liggen actuele wensen die met dit geld moeten worden gedekt: het Bosbad en de onderwijshuisvesting zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Het Rijk wil een deel van de bezuinigingen realiseren door fors in te grijpen op de personeelskosten. Ook bij de gemeente vormen de personeelskosten een fiks onderdeel van de uitgaven. We ontkomen in Amersfoort dus niet aan soortgelijke maatregelen. Ik ben benieuwd of het college bij de presentatie van de Kadernota op dit punt met voorstellen komt. Vermoedelijk wordt er een oplossing gezocht in verhoging van de gemeentelijke lasten. Ik vind dat je dat niet kunt doen: velen in onze stad worden tijdens hun dagelijks leven al voldoende geconfronteerd met de gevolgen van de economische vrieskou.

Written by raphaelsmit

31/03/2003 bij 11:57

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: