Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Zondag 20 april 2003, eerste paasdag

Veel raadsleden benutten de paasdagen om zich voor te bereiden op de discussie die dinsdag en woensdag plaatsvindt over de Kadernota 2004-2007 en de voorstellen van B en W voor een reeks van bezuinigingen voor de komende jaren. De voorbereidingstijd voor de discussie is kort, wat mede de oorzaak zal zijn dat het aantal insprekers afgelopen woensdag geringer was dan bij eerdere omvangrijke bezuinigingsoperaties. Enkele insprekers klaagden over de korte voorbereidingstijd en vooral over het feit dat er nog zo weinig publiciteit aan de bezuinigingsoperatie is gegeven, zodat velen niet precies weten wat er aan de hand is.

Ik meen dat het probleem nog veel groter is. Wanneer de komende maanden een nieuw Kabinet aantreedt – het zal toch wel ‘n keer zover komen – en de nieuwe regering haar programma presenteert, kan het zijn dat de vijf miljoen bezuinigingen waar de raad de komende dagen over praat, slechts een eerste stap is binnen een veel grotere bezuinigingsoperatie. Eigenlijk is het een onmogelijke taak om de komende dagen een afgewogen oordeel te geven over de besteding van de gemeentelijke middelen, zolang niet duidelijk is hoeveel geld ons ter beschikking staat en vooral: hoeveel bezuinigingen er moeten plaatsvinden. Meer kennis over wat ons staat te wachten, zou misschien wel tot geheel andere afwegingen leiden dan die welke we op dit moment voorbereiden.

De begroting 2004-2007 die na de zomer door het college wordt gepresenteerd, kan dus nog heel wat verassingen opleveren. Voor iedereen die daarvan het slachtoffer kan worden, is er een troost: het college zal in het najaar over de begrotingsvoorstellen een nieuwe hoorzitting organiseren. Maar daarbij is de kanttekening te maken: met hoorzittingen creëer je geen nieuw geld.

Dat de bezuinigingen in twee slagen worden besproken, heeft nog een andere consequentie. Na de besluiten die de raad de komende dagen neemt, is er niet alleen een beeld over datgene waarop bezuinigd gaat worden, maar ook over de gemeentelijke plannen die niet onder de bezuinigingen vallen. Dat kan tot gevolg hebben dat op verschillende plaatsen binnen het stadhuis en in de stad nieuwe initiatieven die vanaf 2004 op de rol staan, op gang worden gebracht. Met als gevolg dat, wanneer uit het nieuwe Kabinetsbeleid blijkt dat er minder geld ter beschikking staat dan we nu nog aannemen, er al zaken op de rail zijn gezet die zich moeilijk laten terugdraaien.

Het zou daarom goed zijn wanneer de gemeente met het starten van nieuwe initiatieven en het verbinden voor nieuwe investeringen, terughoudendheid betracht. Er zijn genoeg zaken die kunnen worden aangehouden of waarvoor het go-no go-moment kan worden uitgesteld. In elk geval tot het moment waarop we als raad weten wat er naast de vijf miljoen euro die nu al als bezuinigingen op de rol staan, nog meer op ons afkomt. Het zou van wijs bestuur getuigen.

Written by raphaelsmit

20/04/2003 bij 19:50

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: