Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Zaterdag 17 mei 2003

Amersfoort is geen armlastige stad. Dat kan ook niet, want de stad stond de afgelopen jaren in talloze toplijsten en werd daarbij afgetekend als een stad waar de economie bloeit, de werkeloosheid laag is en waar de voorzieningen op peil zijn. In vele brochures en publicaties heeft het gemeentebestuur dit positieve imago benadrukt. Wat daarbij minder aan bod kwam was dat Amersfoort ook hoog scoort als het om gemeentelijke lasten gaat. Maar deze toppositie heeft er in elk geval toe bijgedragen dat de stad er ook financieel niet slecht voor staat.

De gunstige financiële positie blijkt ook uit de reserves die de stad heeft. Die bedragen intussen meer dan honderd miljoen euro. Het gemeentebestuur heeft voor allerlei mogelijke risico’s voorzieningen getroffen en heeft een heleboel fondsen die door naarstig sparen zijn ontstaan. Of het oppotten van geld altijd noodzakelijk is, is niet altijd duidelijk.

Het afgelopen najaar al vroeg de gemeenteraad om meer inzicht in alle reserves en voorzieningen. Niet de getallen, die hebben we wel, maar de onderbouwing. Waarom wordt er gespaard, zijn risico’s nog wel reëel en wordt er niet te veel opgepot? Het college zegde de raad een studie toe, waarin een overzicht van de reserves en hun noodzaak zou worden gegeven. Bij de behandeling van de kadernota, vorige maand in de gemeenteraad, werd een motie aangenomen, ingediend door Leefbaar Amersfoort en de BPA, waarin werd gevraagd de studie gelijktijdig met de financiële jaarstukken over 2002 te presenteren. De raadsleden hebben dan voldoende tijd om zich in deze taaie materie te verdiepen zodat ze na de zomervakantie met voorstellen kan komen om – in deze tijd van bezuinigingen – terug te kunnen vallen op overbodige potjes.

Woensdag worden de jaarstukken over 2002 gepresenteerd en moet dus ook de toegezegde studie op tafel komen. Bij het aannemen van de motie kreunde de wethouder Financiën, Jan de Wilde, dat hij moeite had met de motie: het was allemaal wel erg kort dag. Vanuit de raad werd gereageerd met de opmerking dat de toezegging in feite al maanden daarvoor was gedaan en de wethouder dus genoeg tijd heeft gehad om de motie uit te voeren. De wethouder ontkende deze toezegging te hebben gedaan, de informatie die de raad wil hebben komt in het komende najaar, zo deelde hij mee, bij het vaststellen van de begroting.

Gerard van Vliet, raadscollege van de CDA-fractie, gaat op zijn website (amersfoort.cc) in op het gedraai van de wethouder Financiën. Hij vraagt zich af of we met een liegende wethouder hebben te doen. Uit de feiten die hij opsomt, kan alleen maar de conclusie worden getrokken dat de wethouder inderdaad de waarheid geweld heeft aangedaan en er niet onderuit komt om woensdag het toegezegde inzicht te geven. Doet hij dat niet, dan laadt hij de verdenking op zich dat hij iets heeft te verbergen en dat we in deze stad burgers met bezuinigingen opzadelen die niet nodig zijn. Of de raad hiertoe bereid is, zal nog moeten blijken.

Written by raphaelsmit

18/05/2003 bij 08:56

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: