Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Dinsdag 20 mei 2003

Het toeval wil dat ik de laatste tijd wat gegevens nodig heb over het ontstaan van Vathorst. Duikend in mijn archief kom ik zaken tegen die mij een wisselend gevoel van opwinding, verbazing of ontstemming bezorgen. Als je bijvoorbeeld alle uitspraken die de gemeenteraad heeft gedaan nog eens doorleest, merk je dat er heel wat niet is uitgevoerd. Vergeten door het college en de ambtenaren, of gewoon in een la gestopt en gelaten voor wat het is.

Zo kwam ik een stapeltje moties tegen die de gemeenteraad op 24 juni 1997 aannam. Aanleiding was de discussie over het Masterplan en de verdere ontwikkeling van Vathorst. Verschillende raadsleden hadden zo hun vraagtekens bij de wijze waarop de gemeente de ontwikkeling van Vathorst, samen met de ontwikkelaars en aannemers, ging aanpakken. Door de innige samenwerking gedurende een periode van zeker vijftien jaar zouden talloze risico’s ontstaan die onaanvaardbaar groot werden bevonden. Ik behoorde zelf tot de critici en ben nog steeds overtuigd van mijn gelijk.

Maar de meerderheid van de raad volgde het college trouw. Met een zestiental moties werd getracht het Masterplan voor Vathorst op onderdelen te verbeteren. Zo was er een motie van VVD en PvdA over het parkeren. Ondertekenaars waren onder meer Henk Brink en Bert van der Werff van de VVD, momenteel beide wethouder, evenals Ineke Geluk van het CDA. De heer Hagens tekende voor D66 en ikzelf voor de PvdA. Dat waren nog eens tijden.

In de motie werd gevraagd bij de uitwerking van het Masterplan het ondergronds parkeren zoveel mogelijk te stimuleren. De daardoor vrijkomende ruimte zou aan het groenareaal moeten worden toegevoegd. De woningbouw in Vathorst-De Velden is intussen op gang gekomen. Er zijn inderdaad enkele projecten met ondergronds parkeren. Maar om nou te zeggen dat het kenmerkend is bij de opzet van dit deel van Vathorst? Nou nee. De meeste parkeerruimte bevindt zich op de openbare weg, en dat is jammer want iets meer groen had geen kwaad gekund.

Ik weet het: in De Laak wordt veel meer ondergrondse parkeerruimte ontworpen. Maar om te zeggen dat het daar wel groen wordt, is ook wat overdreven. Daarvoor is de woningdichtheid te groot, de meeste openbare ruimte bestaat uit water. Noodgedwongen, want je moet in een versteende nieuwbouwwijk toch ergens je water kwijt, zeker in de omgeving van een kwelgebied.

Er was nog een motie over het groen, ondertekend door Jan de Wilde – nu ook wethouder – Fethi Killi en mijzelf. Daarin werd geconstateerd dat de 7,5 procent openbaar groen, zoals in het Masterplan opgenomen, veel te weinig is. Er zou aanmerkelijk meer groen moeten komen. Ook die motie is dus niet meer dan papier, net zo goed als de motie die raadsbreed werd getekend en waarin staat dat uiterlijk in 2015 een spoorwegverbinding van Amersfoort naar Flevoland moet zijn gerealiseerd. Een opdracht aan het college om zich hiervoor in te zetten, zodat na Vathorst woningzoekenden naar de polder kunnen uitwijken.

IJdele hoop, kan intussen worden gezegd. En dat geldt ook voor de moties over provinciale financiële steun, regelmatige informatie aan de raad, zicht op voldoende recreatieve voorzieningen in Vathorst en multiculturele aandacht. Dat een onderzoek naar de verkeersontsluiting is uitgevoerd, is aan de Raad van State te danken, die vond dat de gemeente op dat punt tekort was geschoten, een CDA-PvdA-motie (meeondertekend door Jan de Wilde en Ineke Geluk) ten spijt.

Ik vrees dat een onderzoek naar de uitvoering van alle aangenomen raadsmoties uit de afgelopen zes jaar onthutsende resultaten zal opleveren.

Written by raphaelsmit

20/05/2003 bij 20:52

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: