Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Dinsdag 17 juni 2003

De raad moet een uitspraak doen over de uitbreidingsplannen van de dierentuin. Het college heeft al ingestemd met een uitbreiding in zuidelijke richting, tussen het huidige park en de spoorlijn. Het is echter geen wet van meden en perzen dat de raad er dan zonder meer ook positief over beslist. Van de andere kant, er is al veel over de uitbreiding gesproken en van alle varianten heeft de nu voorgestelde uitbreiding in zuidelijke richting veel steun gekregen. Net als in het verleden, zal de raadsdiscussie zich voornamelijk toespitsen op het parkeerprobleem.

Of de raad zich wederom vooral met het parkeren bezighoudt, hangt af van de insprekers. De belangrijkste inspreker zal de VBBBB (V4B) zijn: de Vereniging Behoud Bos Birkhoven Bokkeduinen. En deze vereniging zal ongetwijfeld enkele sterke punten hebben. Een punt dat de V4B naar voren zal brengen betreft het feit dat van toezeggingen die in het verleden door de gemeente of de dierentuin zijn gedaan, soms weinig is terechtgekomen. Ik kan er zo twee noemen!

De eerste betreft de herplantingsplicht van gekapte bomen. Ik kan mij uit de discussie in de afgelopen jaren herinneren dat hier regelmatig over werd gesproken. Het belangrijkste argument van de dierentuin is: we willen best meewerken aan herplanten, maar waar? Op dit punt ligt het initiatief vooral bij de gemeente.

Dat betreft ook een tweede punt. Bij de bouw van een van de paviljoens heeft de Raad van State de V4B in het gelijk gesteld bij een bezwaar tegen de bouwvergunning. De gemeente kreeg de opdracht zijn huiswerk opnieuw te maken omdat fouten waren gemaakt. Een woordvoerder van de V4B vertelde mij de afgelopen dagen dat, ondanks de rechterlijke uitspraak, de gemeente nog steeds geen nieuwe procedure heeft geopend.

Wat ook een rol zal spelen is de manier waarop de dierentuin met de directe omgeving van het park omgaat. Het gaat dan om de behandeling van het groen en het onderhoud van het bomenbestand. Als de klachten van de V4B juist zijn, moeten de gemeente en de dierentuin eerst maar eens aan tafel gaan zitten alvorens er wordt meegewerkt aan verdere uitbreiding. Overigens wil ik ook wel het weerwoord horen van de dierentuin, voordat ik toe ben aan een onderbouwde mening over de opstelling van de dierentuin tot nog toe.

Blijft dus de hamvraag: wel of geen uitbreiding. Ik ben van mening dat, indien de gemeente goede afspraken formuleert en de dierentuin zich ook hieraan houdt, er weinig bezwaren tegen de uitbreiding richting spoorlijn zijn aan te voeren. Het gaat dan om een belangenafweging, waarbij de balans in de richting van de dierentuin doorslaat. Wel zou ik er voor zijn indien de uitbreiding wordt begeleid door een groep mensen die beziet of alle afspraken ook naar behoren worden uitgevoerd. In een dergelijke groep zou ook voldoende plaats voor de V4B moeten worden ingeruimd.

Het parkeren blijft een probleem, zeker gedurende de ongeveer 25 topdagen. Het lijkt mij een goede zaak dit probleem aan te pakken in combinatie met de parkeervoorzieningen die voor het nieuwe legermuseum worden aangelegd. En voor het overige blijf ik van mening dat naast de dierentuin een voorstadhalte voor het regiospoor moet worden ingericht. Het nieuwe spoorwegsysteem gaat de komende tien jaren van start. Een nieuwe halte bedient niet alleen de dierentuin, maar kan ook belangrijk zijn voor het legermuseum en het opleidingscentrum in de Prins Bernhardkazerne.

Written by raphaelsmit

18/06/2003 bij 10:08

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: