Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Woensdag 6 augustus 2003

Paniek in de Utrechtse gemeenteraad. In Leidsche Rijn werden gedurende de eerste helft van dit jaar 231 woningen opgeleverd. Gedurende het gehele jaar zouden 2250 woningen gereed moeten komen, maar het gemeentebestuur is nu al blij als de duizend wordt gehaald. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de volkshuisvesting, maar ook voor de financiën in onze provinciehoofdstad. Utrecht loopt door de achterblijvende woningproductie dit jaar zo’n dertig tot veertig miljoen euro aan inkomsten mis. Dat is niet niks!

Moet ik mij daar als Amersfoorts raadslid over opwinden? Dat lijkt mij wel. In Vathorst moetend dit jaar zeker duizend woningen worden opgeleverd. De achterstand in onze stad zal – ook relatief – niet zo omvangrijk zijn als in Utrecht. De bouw in Vathorst is net van start gegaan, in tegenstelling tot Utrecht, waar al vier jaren wordt gebouwd. Maar het is de vraag of in de komende jaren – uitgaande van een gelijkblijvende marktstemming – de productie op het beoogde niveau kan worden gehandhaafd. Als er in de markt nieuwe ontwikkelingen optreden, bijvoorbeeld in de vorm van een stijging van het hypotheekrente of een oplopende werkloosheid, komt het beoogde productiecijfer pas werkelijk onder druk te staan.

In het Utrechtse Nieuwsblad, dat vandaag de hiobsboodschap over Leidsche Rijn publiceerde, hebben woordvoerders van verschillende fracties hun zorg geuit. Kardinaal punt blijkt de teruglopende belangstelling voor het duurdere woningbouwsegment te zijn. Dat is in Amersfoort ook al speurbaar, een reden voor enkele ontwikkelaars om hun plannen bij te stellen.

De oplossingen die vanuit de gemeenteraad in Utrecht worden aangedragen, getuigen overigens niet allemaal van in een breed inzicht in de financiële gevolgen van allerlei voorgestelde maatregelen. Zo stelt de PvdA voor om maar over te stappen op gewone rijtjeshuizen zonder allerlei architectonische snufjes. Die zullen inderdaad goedkoper kunnen zijn, al is niet elke toegevoegde architectonische kwaliteit een enorme kostenverhoging. Maar wie nu door Leidsche Rijn rijdt, wordt al op veel plaatsen overvallen door een gevoel van wanhoop. Als je rijtjeshuizen met marginale kwaliteit tot norm verheft, wordt dat alleen nog maar erger.

De financiële tegenvaller zal in Amersfoort nooit dertig tot veertig miljoen euro in een jaar kunnen worden, ook al loopt de markt nog verder terug. Maar dat een terugloop van de woningproductie grote risico’s oplevert, is evident. Alleen al het feit dat Amersfoort via de OBV risicodragend bij de ontwikkeling van Vathorst is betrokken, geeft voldoende ruimte voor zorg.

Dinsdag 5 augustus 2003

Wethouder Ineke Geluk, verantwoordelijk voor de economie in onze stad, heeft een brief ontvangen van de Zakenkring ‘Rondom het Julianaplein’. Een brandbrief of noodkreet, het kan beide zijn. De raadsleden en overige collegeleden ontvingen een kopie.

Het probleem: de ondernemers rond het Julianaplein hebben een aantal sombere jaren achter zich. Eerst was er een omvangrijke bouwplaats van de Souverein. Toen ging de Arnhemseweg dicht en nu die zo ongeveer klaar is, wordt het Julianaplein op de schop genomen. Door de moeilijke bereikbaarheid hebben de meeste winkeliers tientallen procenten aan omzet moeten inleveren. Maar eindelijk – zo schrijven de ondernemers – gloort een betere toekomst. Als al het werk begin volgend jaar achter de rug is, ligt het gebied er pico bello bij – was de verwachting.

Zonder enige communicatie tussen gemeentebestuur en ondernemers lijkt het er nu echter op dat er aan de Arnhemseweg, tussen Stadsring en Julianaplein, een coffeeshop wordt gevestigd. Het gaat om de coffeeshop De Schommel, die op zijn huidige plaats te veel overlast bezorgt en daarom verplaatst moet worden. De eigenaar van deze coffeeshop zou – voor zover de informatie reikt – een pand waarin vroeger een bistrootje was gevestigd, al hebben aangekocht.

Volgens de winkeliers is het overleg tussen de gemeente en de exploitant van de beoogde coffeeshop al van start gegaan. De aankoop zou natuurlijk nooit hebben plaatsgevonden indien er vanuit het stadhuis geen toezeggingen zijn gedaan, redeneren de ondernemers. En niet alleen dat zij van niets weten, de locatie is ongeschikt voor een coffeeshop want hij voldoet niet aan de eisen die de gemeenteraad heeft gesteld. Zo mag een nieuwe coffeeshop niet aan een aanloopstraat worden gevestigd en niet binnen 250 meter van een school. De Arnhemsestraat kan echter zonder meer een aanloopstraat worden genoemd, zoals ook uit gemeentelijke notities blijkt. Binnen de grens van 250 meter is een vestiging van de school Guido de Bree gevestigd. Het verzoek van de ondernemers aan de wethouder en aan de raadsleden is daarom om de vestiging van een coffeeshop aan de Arnhemseweg bij het Julianaplein te voorkomen.

De argumentatie van de ondernemers is overtuigend. Of er al concrete plannen zijn, is niet bekend, maar waar rook is, is vuur. Indien de exploitant van De Schommel inderdaad een pand heeft aangekocht, dan wijst alles op een ontwikkeling in die richting. Voor Kees Kraanen van de Burger Partij Amersfoort en voor mij was dat reden genoeg om gezamenlijk twee brieven richting stadhuis te sturen. In één brief wordt de voorzitter van de commissie Bestuurlijke Zaken gevraagd om deze kwestie op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering te zetten. Een tweede brief is gericht aan de burgemeester. Haar wordt gevraagd niets te ondernemen dat tot vestiging van de coffeeshop kan leiden, zolang de raad hierover geen uitspraak heeft gedaan. We vinden dat de ondernemers rondom het Julianaplein recht hebben op een einde van alle ellende en dat zij in elk geval goed geïnformeerd en betrokken moeten worden.

Written by raphaelsmit

06/08/2003 bij 17:41

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: