Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Donderdag 13 november 2003

De raadsvergadering van deze avond zal voor velen op de publieke tribune een anticlimax hebben opgeleverd. Niet zozeer omdat het debat uitbleef, maar vooral ook inhoudelijk: een groot aantal besluiten is uitgesteld. Er waren veel mensen op de tribune voor wie besluiten van de raad gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld in de subsidiesfeer. Na de raadsvergadering van vanavond weten zij nog niet waar zij aan toe zijn.

De raad nam unaniem een ordevoorstel van de PvdA-fractievoorzitter over. Daarmee werd besloten de hele begroting zoals die door het college is gepresenteerd, over te nemen. Wel worden alle toezeggingen die het college de afgelopen dagen heeft gedaan, meegenomen. Voor Leefbaar Amersfoort betekent dat bijvoorbeeld dat het voorstel om de 150.000 euro voor de Dutch Open uit de sportbegroting te halen, is overgenomen. Daarvoor in de plaats is het promotiebudget met 75.000 euro verhoogd, bestemd voor promotionele activiteiten rondom de Dutch Open.

Er ligt natuurlijk een groot aantal amendementen van raadsleden, die vanaf 1 januari 2004 financiële consequenties hebben. Denk maar aan de sporttarieven, de toeristenbelasting of de OZB. De griffie gaat analyseren welke amendementen binnen deze categorie vallen. Daarover wordt op 16 december besloten, zodat hierover vóór het einde van het jaar duidelijkheid bestaat.

Er liggen ook amendementen die verder gaan dan een wijziging per 1 januari. Zo liggen er van Leefbaar Amersfoort voorstellen die de vorming van een Fonds Sport Accommodaties mogelijk moeten maken. Volgende week staat dat onderwerp ook op de agenda van de commissie Bestuur. Ook liggen er amendementen van ons op tafel voor beleidsontwikkelingen op de lange termijn, zoals de 60 miljoen groeninvesteringen in Vathorst-Noord en –West, waar we bedenkingen bij hebben. Dit soort voorstellen zijn nu punten bij besprekingen over een geactualiseerd raadsprogramma, dat moet worden opgesteld.

De raadsvergadering duurde maar een kwartier. Toch werden er enkele besluiten genomen die voor het bestuur van de stad niet zonder betekenis zijn. Het college is gevraagd om met het officieel indienen van zijn ontslag te wachten tot 15 december. Wettelijke termijnen liggen hieraan ten grondslag. Volgens de wet moet de raad binnen vier weken na ontslag een nieuw college hebben samengesteld. Lukt dat niet, dan moet het demissionair college terugtreden en is de burgemeester het dagelijkse bestuur van de stad. Wie wil haar dat aandoen.

Omdat het college op het verzoek van de raad is ingegaan, zijn er zo’n acht weken beschikbaar tot het moment van het kiezen van de nieuwe wethouders. Dat maakt het mogelijk om, alvorens met de gesprekken over de collegevorming te beginnen, eerst eens te analyseren wat de afgelopen anderhalve jaar is fout gegaan. Van fouten kan je leren. Maar over twee maanden moet er in elk geval een nieuw college zijn, hopelijk van overtuigende samenstelling dan het oude bestuur en met duidelijke antwoorden op een groot aantal onbeantwoorde vragen. Amersfoort verdient een goed bestuur.

Written by raphaelsmit

13/11/2003 bij 21:40

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: