Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Donderdag 25 december 2003

De afgelopen week is een persbericht uitgebracht over de oplossing van de verkeersveiligheid bij het zogenaamde Kruispunt Roethof, het punt waar de Arnhemseweg de Ponlijn kruist. Eind oktober deed zich op dit kruispunt een ongelijk ongeluk voor, waarbij een klein kind door een vrachtwagen werd overreden. Bewoners uit de omgeving hadden al vele jaren gewaarschuwd dat het kruispunt zeer onveilig is, maar pas het ongeluk heeft een aantal processen versneld. Iedereen die dit kruispunt passeert, kon de mening van de omwonenden slechts bevestigen. Er komt een groot aantal wegen tezamen rondom de spoorwegovergang, de voorrangsweg maakt een vreemde bocht en het overzicht is er miserabel.

Direct na het ongeluk werd de druk om maatregelen te nemen opgevoerd. Er werden vanuit de raad schriftelijke vragen gesteld en er werden alternatieven aangedragen, al dan niet realistisch. Een aantal fracties wilden de weg van de schriftelijke vragen niet bewandelen, zo vlak na de tragische gebeurtenis met dodelijke afloop leek ons dat politieke middel een verkeerd instrument. Vier fractievoorzitters richtten zich gezamenlijk rechtstreeks tot het college, Mirjam Barendregt namens D66, Ton Berends namens Hart voor Amersfoort, Wim van Gammeren namens de SP en ik namens Leefbaar Amersfoort. De brief van 3 november heb ik enkele weken geleden onder de rubriek Achtergronden op deze website ter informatie opgenomen.

In de brief werd het college gevraagd om nog voor het einde van dit jaar tot actie te komen. We wezen er op dat er al jarenlang is gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie. Verbeteringen zijn in zicht, maar zijn gekoppeld aan de aanleg van het laatste deel van de Kersenbaan. De uitvoering van dat werk staat echter onder druk door de rijksbezuinigingen.

Zonder te beweren dat onze brief de directe aanleiding daartoe is geweest, kunnen we toch constateren dat binnen de door ons voorgestelde termijn actie heeft plaatsgevonden. Uiteraard zullen we nog wel een formeel briefje krijgen, maar in feite is voor ons de zaak voorlopig afgedaan. Voorlopig uiteraard, want een ingrijpende verbetering van de verkeerssituatie bij het Kruispunt Roethof blijft noodzakelijk. Dat er een aantal tijdelijke maatregelen zijn genomen, verdient echter een compliment voor de verantwoordelijke wethouder, Henk Brink.

Het is goed om de naam Henk Brink eens een keer te noemen. Hij behoort niet tot de krachtpatsers binnen het college, maar die zijn daar ook maar heel dun gezaaid. Maar Henk Brink is wel een wethouder die zich regelmatig de moeite neemt om naar mensen te luisteren en bij hen ook het gevoel achterlaat dat hij zich serieus met het gepresenteerde probleem gaat bezighouden. Dat kan je niet van al zijn collega’s zeggen. Hij straalt misschien niet altijd zekerheid uit, maar wordt door iedereen die met hem heeft te maken gehad omschreven als een integer bestuurder. En dat is een waardevol compliment.

Toch heb ik de indruk dat Henk Brink binnen zijn eigen achterban minder wordt gewaardeerd dan zijn partijgenoot Bert van der Werff. Ik vraag mij af of dat correct is. Wanneer de VVD weer zou gaan deelnemen aan een nieuw college, en wanneer dat college op logische gronden nog maar uit vijf wethouders bestaat, zou de VVD-fractie zich moeten afvragen wie van de twee wethouders zij wenst te handhaven. De een is niet slechter dan de ander. Uiteraard zou bij continuering van de VVD binnen het college het naar voren schuiven van een echt sterke kandidaat de voorkeur hebben, maar daar is moed voor nodig. Maar misschien is het juist daarom goed dat de VVD-er hans Dijkstal als informateur optreedt!

Woensdag 24 december 2003

Deze week is het onderzoeksrapport De staat van de Stad uitgekomen. Het is opgesteld door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente. De inhoud is gebaseerd op de resultaten uit 2700 ingevulde enqueteformulieren van stadgenoten die tezamen een doorsnee van de Amersfoortse bevolking vormen. Over het onderzoeksrapport is veel te zeggen, het staat vol met opmerkelijke feiten. Voor een gemeenteraadslid is het een goede handleiding bij de behandeling van een groot aantal zaken die de revue passeren.

De Amersfoorters oordelen net zo positief over hun stad als drie jaar geleden. Maar er zijn wel opvallende verschuivingen. Daarbij is op te merken dat verschuivingen van enkele tienden van punten op een schaal van tien vanuit statistisch oogpunt al als opmerkelijk mogen worden beschouwd.

Wat er het meeste uitspringt is dat de klachten over het openbaar groen en het onderhoud van de wegen minder prominent naar voren komen. Op dat punt heeft de gemeente de afgelopen jaren ook het een en ander geinvesteerd. Zorgwekkend is dat de openbare veiligheid de mensen veel meer zorgen baart. Daarbij spelen hangjongeren een belangrijke rol, zij veroorzaken een gevoel van onveiligheid bij omwonenden. Daarmee is overigens niet gezegd dat elke jongere die zijn leeftijdgenoten op straat ontmoet, iets kwaads in zin heeft. Maar toch wordt een toename van jeugd- en drugsoverlast en vandalisme geconstateerd, naast meer zwerfvuil. Parallel aan de toenemende overlast geven veel mensen die aan het onderzoek deelnamen ook aan dat naar hun mening veel te weinig gebeurt voor de jeugd in onze stad.

Dat is misschien ook zo, maar dat is tevens een van de grote problemen die moeilijk is op te lossen. De gemeente wekt niet voortdurend het gevoel op van bevlogenheid op het punt van jongerenbeleid. Er wordt best het een en ander gedaan, maar op punten met een grote symboolfunctie blijft een goede score achterwege. Het belangrijkste punt op dat gebied is natuurlijk het gedoe rondom het vestigen van een disco in onze stad. We hebben 130.000 inwoners, een relatief jonge bevolking maar zijn schijnbaar niet in staat om een primaire voorziening als een disco tot stand te brengen.

Natuurlijk, de eigenlijke vestiging daarvan is een zaak voor het particuliere initiatief. Maar je kunt als gemeente wel randvoorwaarden stellen en actief stimuleren. Hoho, hoor ik sommigen zeggen, maar de plannen voor een disco in de binnenstad beginnen nu echt vorm te krijgen! Dat lijkt mij een loze opmerking. In stukken die zijn opgesteld voor het Eemcentrum, staat een opmerkelijke constatering. De disco in de binnenstad is bestemd voor de doelgroep boven de dertig jaar oud. Voor de jongeren is een disco gepland in het Eemcentrum. En hoe lang dat nog gaat duren, dat is nog niet precies te voorspellen.

Leefbaar Amersfoort heeft het afgelopen jaar al enkele voorstellen gedaan voor de vestiging van een disco. Met name de vestiging bij de nieuwe afrit Amersfoort-Noord, aan de rand van het bedrijvengebied, lijkt ons een goed alternatief. Goed bereikbaar, ook voor de jeugd uit de regio, en ver genoeg verwijderd van de woongebieden. Maar ik heb niet de indruk dat met dergelijke suggesties serieus wordt omgegaan. Een goed punt dus voor het geactualiseerde gemeenteraadsprogramma.

Written by raphaelsmit

25/12/2003 bij 11:16

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: