Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Donderdag 12 februari 2004

De raadspost bevatte deze dag twee positieve brieven. Om niet het imago te krijgen alleen maar de negatieve zaken onder de aandacht te brengen, wil ik deze dag ingaan op de twee brieven. Uiteraard voeg ik er enkele aanvullende suggesties aan toe.

Deze ochtend vermeldde de Amersfoortse Courant dat de Raad van State de verschuiving van de Vathorster boulevard achter Hooglanderveen had afgekeurd. Het gaat daarbij om een wijziging in het bestemmingsplan dat door de raad is goedgekeurd. Per hamerslag, dat wel. Als je uit de krant moet vernemen dat zo’n besluit door het hoogste rechtsorgaan in bestuurlijk Nederland is afgewezen, ben je toch wel wat verbaasd. Mijn eerste gedachte was: via schriftelijke vragen om opheldering vragen. Mijn tweede gedachte was: eerst maar eens enkele dagen wachten of het college de raadsleden van nadere informatie voorziet.

De tweede gedachte was de juiste. Vandaag zat bij de raadspost een brief van Paul Strengers waarin de raadleden over de gang van zaken werden geïnformeerd, inclusief de eventuele gevolgen van de rechterlijke uitspraak – die blijken overigens mee te vallen, te meer omdat het om een vormfout in een administratief proces gaat. De uitspraak van de Raad van State was aan de brief toegevoegd.

Dat de brief mij verraste, is veelzeggend. De gemeente verliest wel vaker een procedure, maar de informatie hierover blijft in veel gevallen achterwege of wordt kort vermeld tijdens een commissievergadering. Ik weet niet of de brief van vandaag de start is van een nieuwe werkwijze. Als dat zo is, juich ik dat van harte toe. Als dat niet zo is, zou ik er met kracht voor willen pleiten!

De tweede brief werd de raadsleden ter kennisname toegestuurd. Een wat oudere brief – van 18 december van het vorige jaar -, maar daarom niet minder interessant. Het betreft een brief van Heijmans Vastgoed Realisatie aan de bewoners van Stadstuin. Stadstuin is het laatste project van Nieuwland, dat grotendeels gereed is. Het bijzondere aan Stadstuin is dat er geen privé-tuinen zijn gerealiseerd. In de prijs van elke woning zit een bijdrage van ruim vierduizend euro, waarmee voor vijftig jaar het onderhoud voor het gezamenlijke groen is afgekocht. Een bewonersstichting, die in oprichting is, neemt de verantwoordelijk voor het beheer voor zijn rekening. Momenteel is Heijmans nog verantwoordelijk voor het beheer en afwerking van Stadstuin.

Heijmans heeft enige tijd geleden alle bewoners in de gelegenheid gesteld om via een bijeenkomst of schriftelijk klachten, vragen en suggesties in te brengen. Daarvan is ruimschoots gebruik gemaakt. Eind december ontvingen de bewoners een uitgebreide beantwoording van alles wat door de bewoners naar voren is gebracht. Voor de beantwoording hadden ook gemeentelijke afdelingen, de beheerstichting in oprichting en de Rova een bijdrage geleverd.

Het is vrijwel onvermijdelijk: er zullen enkele zaken nog onbeantwoord zijn. Toch moet je uit de brief opmaken dat Heijmans de bewoners in Stadstuin serieus heeft genomen. Tot het gereedkomen van de laatste woning krijgen de bewoners elke drie maanden nadere informatie, ook over de verdere afdoening van zaken die in de decemberbrief zijn genoemd.

Ik zou het college willen adviseren om te zien of ook in andere delen van de stad, waar bewoners regelmatig met klachten, opmerkingen en suggesties komen, een procedure te volgen als Stadstuin. Bijeenkomsten, eerlijke en uitgebreide antwoorden, directe acties waar dat mogelijk is en regelmatige communicatie over de verdere gang van zaken. Een eerste stap zou gezet kunnen worden in Vathorst en andere wijken waar het een en ander op de rol staat. De wijkbeheerteams zouden hierbij kunnen worden ingeschakeld.

Written by raphaelsmit

13/02/2004 bij 11:44

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: