Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Zaterdag 21 februari 2004

So What wordt dus toch gesloten. Althans, dat is op te maken uit de antwoorden van B en W op mijn schriftelijke vragen. Het tienercentrum in Zielhorst werd door de SWA betaald met geld uit een rijkssubsidie die is ingetrokken. Daarmee lijkt de zaak voor het gemeentebestuur te zijn afgedaan. Verwezen wordt naar jongerenvoorzieningen in Hoogland en Nieuwland.

De voorzieningen waarnaar verwezen wordt, vormen natuurlijk geen alternatief voor de jeugd in Zielhorst. Het gaat hier om een naschoolse opvang voor een kwetsbare groep jongeren, en die kan je niet naar een andere wijk verwijzen. Daarnaast geldt dat als de SWA een subsidiestroom mist, dit de gemeente nog niet ontslaat van haar zorg voor de jongeren in Zielhorst. In feite heeft de gemeente tot nog toe geprofiteerd van het feit dat het rijk geld spendeerde voor een activiteit die anders de belangstelling van de gemeente had moeten hebben.

Wanneer de gemeente in de loop van dit jaar met de SWA gaat praten over het prestatiecontract voor 2005 en de daarop volgende jaren, zal ook So What aandacht moeten krijgen. Maar daarmee is het centrum in 2004 niet gered. Wil je het openhouden, dan zal een noodvoorziening moeten worden getroffen. Dat wil zeggen: ergens moet geld beschikbaar komen om voor de rest van het jaar een jongerenwerker op part-timebasis te kunnen aanstellen. Binnenkort komt het eerste overzicht van de gemeentelijke meevallers in dit jaar, bijvoorbeeld door onderbesteding of door meevallers bij de inkomsten van de gemeente.

Het college zal met een voorstel moeten komen. Uit de wijkprogrammaboeken blijkt dat de overlast van jongeren en het gebrek aan voorzieningen voor de jeugd in vrijwel alle Amersfoortse wijken tot de top vijf van geconstateerde problemen behoort. Wanneer je de jeugd een warm hart toedraagt en je een hoge prioriteit wil geven aan de leefbaarheid in de buurten, dan ontkom je er niet aan om te investeren in voorzieningen voor jongeren.

Leefbaar Amersfoort heeft een motie bij de griffie gedeponeerd, bestemd voor behandeling in de raad van 2 maart a.s. Dan zal duidelijk worden welke fracties zich serieus zorgen maken over het welzijn van de jeugd in onze stad. Maar misschien is dit initiatief van Leefbaar Amersfoort al bij voorbaat een aanmoediging voor het college om per ommegaande met de SWA in contact te treden en te zoeken naar een oplossing voor het tienercentrum So What.

Vrijdag 20 februari 2004

Kleine berichten kunnen soms heel wat vragen opwerpen. In Amersfoort Nu van afgelopen woensdag stond een berichtje onder de kop ‘Eventuele vergoeding van schade voor Smink’. In dit artikel wordt een woordvoerder namens de provincie opgevoerd. En die doet een aantal opmerkelijke uitspraken.

Volgens de provinciale woordvoerder moet binnen een jaar duidelijkheid komen over een alternatief voor het storten van de bagger bij Vathorst. Als dat alternatief is gevonden, moeten de provincie en de gemeente gezamenlijk kijken welke schade de firma Smink hierdoor oploopt. Deze schadekan ontstaan bijvoorbeeld omdat er door Smink al grond is aangekocht. De provinciale woordvoerder vindt dat de gemeente dan mee moet betalen aan een vergoeding vor de firma Smink.

Eigenlijk is dat een vreemde zaak. Het is de provincie die een baggerstortlocatie wil openen. Zij heeft hiervoor de locatie bij Vathorst aangewezen. De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren laten blijken van dit provinciale initiatief niet zo gecharmeerd te zijn. Daarop heeft de provincie haar uiterste machtsmiddel gebruikt en door middel van een aanwijzingsbesluit de gemeenteraad gedwongen om een bestemmingsplan voor de baggerstort vast te stellen. Vervolgens komen de gemeente en de provincie overeen dat, mede dor de maatschappelijke weerstand, het misschien beter is naar een alternatief te zoeken. Ook de rijksoverheid is die mening toegedaan, wat kort na nieuwjaar bleek uit de woorden van ministers Dekker.

Gaat de baggerstort, door Amersfoort niet gewild en door de provincie opgedrongen, niet door dan moet de gemeente wel opdraaien voor eventuele financiële schade bij de firma Smink. Ik zou zeggen: provincie, los je eigen problemen maar op met je eigen geld!

En de provinciale woordvoerder deed nog een andere opmerkelijke uitspraak. Als over een jaar blijkt dat er geen alternatief is voor de baggerstort bij Vathorst, dan moet de stort Europees worden aanbesteed. Smink mag dan meedingen, en kan dus de opdracht mislopen. Moet de gemeente ook dan schade betalen? En waarom wordt pas over een jaar de zaak op Europees niveau getild. Wet is wet, dus zou je daar nu al aandacht aan moeten besteden.

Veel vragen dus. Die heb ik maar eens op papier gezet. En omdat Kees Kranen van de Burgerpartij zich de afgelopen tijd ook met de Europese aanbesteding voor de baggerstort heeft beziggehouden, heb ik hem maar gevraagd om mee te tekenen.

Written by raphaelsmit

21/02/2004 bij 14:09

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: