Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Maandag 23 februari 2004

De leegstand in de Amersfoortse kantorensector neemt nog steeds fors toe. Zelfs als de economie weer aantrekt, kan het nog wel twee jaren duren voordat er weer leven komt in de kantoren markt. Dat is de boodschap in een artikel dat deze ochtend in de Amersfoortse Courant staat. De leegstand in de kantorensector is afgelopen jaar met twintig procent toegenomen. En ze was een jaar geleden al hoog.

Als gemeenteraadslid kan je niet zonder meer zeggen: dat is jammer, maar het is niet mijn bier. De leegstand heeft wel degelijk grote gevolgen voor het Amersfoortse gemeentebeleid. Denk alleen maar aan de plannen die blijven liggen, zoals in het gebied ten noorden van het station. Van het bouwen in stad leeft een deel van ons ambtenaren apparaat: het levert werk op, maar ook bouwleges en andere inkomsten. Bij een makelaar of ontwikkelingsbedrijf heeft een economische dip tot gevolg dat er in het personeelsbestand wordt gesneden. Dat is bij een gemeentelijke organisatie minder het geval. De overheid is geen commercieel bedrijf, wethouders en ambtenaren worden niet afgerekend op omzet en rendement. Het zou anders wel eens heel wat stiller kunnen worden in de stadhuiskamers.

De malaise in de kantorenbranche heeft nog andere gevolgen. De booming markt aan het einde van de vorige eeuw heeft het gemeentebestuur er toe verleid om zich in de ontwikkeling van het onroerend goed te storten. In Vathorst neemt de gemeente deel in het Podium-project. Achter Hooglanderveen moeten zo’n twintig kantoorgebouwen komen met meer dan honderdduizend vierkante meter kantooroppervlakte. De ontwikkeling is in handen van een vennootschap waarin naast de gemeente ook Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling en ING Real Estate samenwerken. Voor de beide private partijen is dit een aantrekkelijke zaak. Heijmans kan via de bouw een aardig stuk omzet binnenhalen. ING is de eerst aangewezene om de financiering tot stand te brengen, wat eveneens de nodige omzet garandeert. De gemeente krijgt een opslag per vierkante meter verkochte kantoorruimte.

Het ontwikkelingstrio is de verplichting aangegaan om elk jaar een vast aantal vierkante meters af te nemen van het OBV. Niet ontwikkelen betekent dus: renteverlies. Heijmans kan dat later verwerken in gestegen bouwkosten, voor ING is de grondaankoop al een financieringskwestie waar dit bedrijf ook niet slechter van wordt. Toen enkele jaren geleden de eerste problemen in de kantorenmarkt zich begonnen af te tekenen, riep het gemeentebestuur dat er nog geen wolkje in de lucht was. Door de opslag die uiteindelijk wordt ontvangen, kunnen rentelasten worden gedekt. Toen al gaf het gemeentebestuur toe dat, naarmate de tijd duurt, het aantal kruimels dat er voor de stad afvalt steeds geringer wordt. Nog enkele jaren problemen in de kantorenbranche, en de beoogde winst voor de gemeente verdwijnt als sneeuw in de zon.

Eigen schuld, dikke bult, zou men kunnen zeggen – dan had het gemeentebestuur zich maar niet op glad ijs moeten begeven. Iedereen weet dat de kantorenmarkt een gebeuren is met ups en downs. Instappen tijdens een bloeiperiode garandeert dat je na enige jaren in zwaar weer terecht kunt komen. Commerciële bedrijven hebben talloze mogelijkheden om op een tegenvallende markt adequaat te reageren. Je kunt personeel naar huis sturen, je prijzen aanpassen, verliezen fiscaal compenseren en bij een weer oplevende markt de schade herstellen. Die mogelijkheden heeft ons gemeentebestuur dus niet, of in veel geringere mate.

Toen het College van B en W (Bouwen en Wanhopen) met het idee kwam om zich op ontwikkelingspad te begeven, was er slechts één partij die de waarschuwende vinger op stak: de VVD. Niet vreemd, want binnen deze partij verkeren de mensen die gewend zijn om in de bouwsector met risico’s om te gaan. Maar deze partij zat toen in de oppositie, en de collegepartijen, Tom de Man met zijn PvdA en Roel Boer met zijn CDA voorop, hadden dollartekens in hun ogen en rekenden zich al rijk.

Schoenmaker blijf bij je leest, luidt een oud Hollands gezegde. Als een ambtelijke organisatie zich op ondernemerspad begeeft, houdt dan je hart maar vast. Maar ja, zaken doen als je er zelf niet op wordt afgerekend en je daarbij kunt terugvallen op de gemeenschapspot: dat lijkt machtig interessant. En nu mag de gemeenschap opdraaien voor deze vorm van grootheidswaanzin.

Zondag 22 februari 2004

Bewoners in de binnenstad laten hun tanden zien. Zij hebben zich afgelopen week verenigd in een nieuwe belangenorganisatie: Stichting 3BA. De afkorting staat voor: Betere Bewoonbaarheid Binnenstad Amersfoort. In een pittige brief hebben omwonenden van de oude Corsobioscoop afgelopen dagen het College de wacht aangezegd. Zij verzetten zich tegen het vestigen van een disco in het oude bioscooppand. De bewoners vrezen overlast en een forse waardedaling van hun panden. In hun brief verwijten zij het college ook van onzorgvuldigheid bij de informatie over de voortgang van de plannen.

Om met dat laatste te beginnen: in november schreef het college een brief aan de omwonenden van de beoogde dansgelegenheid. In de brief schreef het college: ‘Het voert te ver om in dit kader de gehele procedure te beschrijven, maar u kunt nog op verschillende manieren reageren op het besluit.’ Ik heb de brief die aan de bewoners is geschreven niet bij de hand. In elk geval weet ik dat een overheid elk besluit vergezeld moet laten gaan van alle informatie over de wijze waarop tegen het besluit bezwaar kan worden aangetekend. Nu ging het bij de gewraakte brief misschien niet om een officieel besluit (wanneer toch, des te erger), maar ik vind dat je als overheid altijd duidelijk moet zijn in je informatie. Een opmerking van ‘Het voert te ver….’ op ’n gevoelig punt als een conflict met bewoners over mogelijk overlast veroorzakende initiatieven, getuigt van weinig tact en inlevingsvermogen. Op z’n minst zou je kunnen schrijven: voor de verdere procedure verwijs ik u naar de bijgevoegde informatie. We hebben op het stadhuis genoeg communicatiemedewerkers rondlopen, dus ik neem aan dat over elke beroepsprocedure wel een fraai uitgevoerde brochure bestaat, die je zo aan een brief kunt toevoegen!

Maar de brief bevat veel meer punten waar je als gemeentebestuur, en ook als gemeenteraad, bij stil moet staan. Zo wijst de Stichting 3BA er op dat je het oude bioscoopgebouw niet zomaar via een zogenaamde artikel 19-procedure tot danshuis mag laten ombouwen. Daar is een herziening van het bestemmingsplan voor nodig, aldus de bewoners. Dat zou een streep door de rekening van de gemeente zijn. De stichting dreigt ook met een stroom van schadeclaims in verband met planschade. Als die worden toegewezen, ontstaat er een behoorlijke schadepost voor de gemeente. Of die op de exploitant van de dansgelegenheid kunnen worden verhaald, is nog maar de vraag.

Leefbaar Amersfoort heeft enkele maanden geleden al te kennen gegeven het ombouwen van de oude bioscoop tot een dansgelegenheid een slechte zaak te vinden. Afgelopen jaar heeft de gemeente een besluit genomen om de horeca in de binnenstad – en daar hoort de dansgelegenheid ook toe – te concentreren rondom de Hof en enkele andere punten. Het oude bioscoopgebouw viel in elk geval buiten het concentratiegebied. Buiten het aangewezen gebied zouden zich geen nieuwe horecabedrijven meer mogen vestigen. Dit besluit paste uitstekend bij de doelstelling van de gemeente om de bewoonbaarheid van de binnenstad te verbeteren. In dat kader is de medewerking van het college aan de vestiging van een dansgelegenheid buiten het concentratiegebied moeilijk te verkopen.

Laat de gemeente maar eens opschieten met de bouw van dansgelegenheden op plaatsen waar dat wél kan: in het Eemkwartier en in het bedrijvengebied van Vathorst.

Written by raphaelsmit

23/02/2004 bij 15:27

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: