Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Dinsdag 21 september 2004

Er zijn in ons land 56 zogenaamde ‘aandachtswijken’. Ook onze stad staat in de lijst van aandachtswijken, het gaat daarbij om de combinatie Kruiskamp-Koppel-Randenbroek. Voor de herstructurering van de 56 aandachtswijken stelt het Rijk 1,4 miljard euro beschikbaar. Dit is maar een deel van het benodigde geld, naast het Rijk moeten ook de corporaties en andere lokale partners een bijdrage leveren. Om voor een bijdrage uit het budget van 1,4 miljard in aanmerking te komen, moeten gemeenten prestatieafspraken maken.

In een brief die minister Dekker deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, wordt een overzicht gegeven van de voortgang bij de herstructurering van de 56 aandachtswijken. Uit deze brief blijkt dat de herstructurering tot nog toe niet in het gewenste tempo plaatsvindt. Er is daarom een Actieprogramma Herstructurering opgesteld, waarin de voorwaarden voor de subsidies uit de 1,4 miljard euro zijn opgenomen.

Uit de brief blijkt dat tot nog toe voor 23 van de 56 aandachtswijken prestatieafspraken zijn gemaakt. Amersfoort behoort niet tot deze 23 projecten. Afgelopen week heeft de raadscommissie Beheer het strategische plan van aanpak voor de vroegnaoorlogse wijken (onder meer Kruiskamp, Koppel en Randenbroek) en het CSG-gebied besproken. Daaraan gekoppeld besprak de commissie de notitie Groeipijn en Perspectief, bestemd voor het ontwikkelingsplan Grotestedenbeleid 2005-2009.

Veel papier, maar uit de stukken komt niet naar voren hoe Amersfoort deelneemt in het project van minister Dekker, hoe de afspraken met de corporaties worden gemaakt en of het verzoek voor een bijdrage uit het budget van de minister tijdig wordt gedaan. Erger nog: als ik de nota’s van de gemeente naast de brief van de minister leg, ontgaat mij de relatie. Ik neem toch wel aan dat onze stad ten behoeve van het verbeteren van de vroegnaoorlogse wijken een beroep doet op het budget van de minister!

Maandag 20 september 2004

Veel mensen hebben er lang over gepraat, maar toch kan je de scholensituatie in Amersfoort-Zuid absurd noemen. Dit is in elk geval het gevoel dat bleef hangen na de discussie over de lokalennood binnen het basisonderwijs in dit deel van Amersfoort, vanavond in de commissie SOC. Wat zeker absurd is, is de positie van de Joost van de Vondelschool. De ouders van deze school richtten twee jaar geleden het comité De basis is Boos op en stelden op deze wijze de slechte planning binnen de onderwijshuisvesting aan de orde.

Omdat de situatie in Noord (Kattenbroek, Nieuwland en Hoogland) eveneens meer dan slecht was, hadden ouders uit de verschillende delen van de stad elkaar snel gevonden en werd het comité uitgebreid. Pas nadat het comité met succes een referendum voorbereidde, kwam de gemeenteraad met 3,5 miljoen euro over de brug om de knelpunten in de scholenhuisvesting op te lossen. De knelpunten zijn daarna ook grotendeels opgelost: in Amersfoort-Noord, maar niet in Zuid en zeker niet bij de Joost van de Vondelschool, de plek waar alles begon.

Wat in de commissie SOC boven tafel kwam, leek sterk op machteloosheid of gebrek aan initiatief bij onze onderwijswethouder. De basisscholen in Zuid communiceren slecht en werken onvoldoende samen. Verhuizing van de Mulock-Houwerschool moet uitkomst bieden, maar het lijkt er op dat deze school een verhuizing niet zo ziet zitten. In de mogelijk vrijkomende locatie krijgen de twee bijzondere basisscholen (rk en pc) extra ruimte, maar één van de twee blijkt dat nauwelijks nodig te hebben. Daarom: is het gerucht juist dat het bijzonder onderwijs in Amersfoort, de stad aan de rand van de Veluwe, op het stadhuis altijd al een streepje voor heeft op het openbare onderwijs?

Er vindt de komende weken nader overleg plaats, aldus de wethouder. Het lijkt mij goed als ze daarbij eens met de vuist op tafel slaat, tot nog toe is daarvan niet veel gebleken!

Written by raphaelsmit

21/09/2004 bij 16:43

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: