Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Woensdag 27 oktober 2004

Wanneer zaken rond Vathorst-Noord of Vathorst-West aan de orde komen, wordt de raad met enige regelmaat geconfronteerd met ambtelijk manipuleren. Omdat collegeleden – ingepakt tijdens snoepreisjes met de ontwikkelaars – het gemarchandeer met de felbegeerde bouwwensen in het groene gebied rondom Vathorst toestaan of er zelfs aan meedoen, of omdat ze het niet begrijpen en zich als een marionet laten gebruiken, wordt de raad met enige regelmaat geconfronteerd met collegebesluiten of andere initiatieven die tot verbazing leiden. Achtergrond bij dit alles is het feit dat bouwondernemers in Vathorst-Noord voor vele tientallen miljoenen euro’s grond hebben geworven en de raad enkele jaren geleden heeft verklaard dat dit gebied groen moet blijven en er niet mag worden gebouwd.

Een staaltje hiervan leidde deze avond in de commissie ECO tot heftige taferelen. Aanleiding is de medewerking die het college heeft verleend aan de bouwaanvrage voor een varkensbedrijf nabij de Zeldertseweg in Hoogland-West. Het gaat hierbij om een varkensmesterij die nu nog in Vathorst-Noord is gehuisvest. Door de stankcirkels rondom dit bedrijf wordt woningbouw in de omgeving van deze varkensmesterij onmogelijk gemaakt. Dat is een streep door de rekening van al diegene die in Vathorst-Noord woningbouw wensen. Het college was dus – wie verbaasd het – bereid om aan de verplaatsing van het bedrijf mee te werken.

De bewoners aan de Zeldertseweg zijn hierover niet zo enthousiast. Hoogland-West moet een open gebied blijven – wat ook door de raad is uitgesproken – en met het hinderlijke bedrijf worden ook de activiteiten van de agrarische bedrijven in Hoogland-West nadelig beïnvloed. De overlast uit Vathorst-Noord wordt afgeladen bij de bewoners in Hoogland-West. Omdat dit gebied ook een populair recreatiegebied is voor bewoners in Nieuwland en Kattenbroek, worden ook die op onaangename wijze geconfronteerd met het stinkende mestbedrijf.

Rondom de verplaatsing doen zich nog enkele andere opmerkelijke zaken voor. Uit informatie van de getergde bewoners en hun adviseurs, die in de commissie inspraken, blijkt dat het niet alleen om een verplaatsing van het mestbedrijf gaat, maar ook om een uitbreiding. Door gesjoemel met getallen heeft de ambtelijke staf op het stadhuis getracht een tijdrovende mer-procedure te ontlopen. De vestiging van het bedrijf past niet zonder meer in het bestemmingsplan voor Hoogland-West en past ook niet in het provinciaal ruimtelijke beleid.

Dat alles weerhield het college er niet van om één dag voordat de bezwaren van de bewoners in de commissie aan de orde kwamen, een collegebesluit te nemen waardoor de verplaatsing wordt gesanctioneerd. Omdat het hierbij om een gemandateerde bevoegdheid van het college gaat, is tegen deze gang van zaken juridisch weinig in te brengen. Politiek gezien kan daarentegen van een grove politieke onbeschoftheid worden gesproken. Het college probeerde, met zicht op de hangende bui van ongenoegen, de raadsleden schaakmat te zetten. Dat dit tot heftige discussies leidde, was te voorzien.

Het college heeft, naast de woede van de bewoners, nog twee andere zaken bereikt. Het punt komt volgende week dinsdag in de raad aan de orde en een aantal fracties overweegt om een officieel bezwaar bij de provincie in te dienen. Het college en zijn ambtenaren hebben in elk geval hun volgende snoepreisje van het OBV weer verdiend!

Written by raphaelsmit

28/10/2004 bij 05:32

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: