Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Zaterdag 15 januari 2005

Het is soms interessant om te zien hoe bestuurlijke ambities verschrompelen. Een mooi voorbeeld is de Schammerplas, het geplande recreatiegebied tussen Schuilenburg en Stoutenburg, ten oosten van de A28. Zo’n vijf jaar geleden werd de Schammerplas door de provincie geïntroduceerd als één van de projecten uit de provinciale Agenda 2010. Tientallen miljoenen euro’s wilde de provincie in het meer dan honderd hectare grote recreatiegebied investeren, geld dat onder meer afkomstig was uit de verkoop van de Remu-aandelen.

Waterplassen voor verschillende vormen van watersport, een net van wandel- en fietspaden, recreatieve voorzieningen, horeca, noem maar op. Met de ontwikkeling worden verschillende belangen gediend: het waterschap krijgt extra waterberging en de plassen zouden ontstaan als zandputten ten behoeve van de uitbreiding van de snelwegen in de buurt. De meest betrokken gemeenteraden, die van Leusden en Amersfoort, speelden bij al deze plannenmakerij geen rol.

Intussen moet de provincie ook wat meer op de centen gaan letten en ambities aanpassen aan de realiteit. De Schammerplas werd daardoor steeds kleiner en de twee betrokken gemeenten werd gevraagd een financiële bijdrage te leveren. In mei 2003 presenteerde, op initiatief van de provincie, het onderzoekbureau Oranjewoud een plan dat al wat meer rekening hield met de realiteit en de provinciale wensen op dat moment: maximaal 24 miljoen euro investeringen voor maximaal 570.000 bezoekers per jaar.

In het najaar 2004 werden de investeringen vastgeklonken op maximaal 20 miljoen euro en werden de twee gemeenten gevraagd mee te betalen. Voor Amersfoort zou dat neerkomen op een bijdrage van zo’n vier miljoen euro. Afgelopen december merkte wethouder Jonkman tot zijn leedwezen dat de Amersfoortse raad hier niet zonder meer mee wilde instemmen en beloofde hij – noodgedwongen – geen toezeggingen te doen alvorens de gemeenteraad hierover te horen.

De afgelopen maand blijken de plannen nog verder te zijn aangepast: nu krijgt de Schammer een omvang die door sommigen wordt betiteld als een ‘dorpspark’. De kosten zijn gereduceerd tot acht miljoen euro, Amersfoort wordt gevraagd één tot twee miljoen euro bij te dragen. Daarover moet overigens eerst de gemeenteraad nog een uitspraak doen. Binnen de raad menen velen dat, als er zoveel geld beschikbaar is, het geld beter besteed kan worden aan geplande groenprojecten binnen de stad dan aan een verloren gegane ambitie van het provinciaal bestuur.

Vrijdag 14 januari 2005

Toch nog een keer de ombudsman, in de persoon van BPA-fractievoorzitter Hans van Wegen. Er dreigt een probleempje te ontstaan voor onze kersverse ombudsman. Net als de door hem gewenste stedelijke ombudsman zal hij in zijn zelfbenoemde functie elke klacht over het gemeentebestuur actief en objectief in behandeling moeten nemen.

Wat gebeurt er echter als het bestuur van de nieuwe moskee in Liendert een beroep doet op onze alternatieve ombudsman? Hij zal zich actief moeten inzetten voor deze klager. Maar dan heeft hij een verhaal nodig voor de groep bewoners in Liendert die zich tegen de komst van een moskee in hun buurt keren.

De Burgerpartij heeft zich de afgelopen tijd als spreekbuis en belangenbehartiger voor deze groep bewoners opgeworpen. Die zullen vreemd opkijken als dezelfde Hans van Wegen zich ineens als belangenbehartiger voor het moskeebestuur opwerpt.

Maar hij kan niet anders: verwaarloost hij het belang van het moskeebestuur, dan is zijn ombudsmaninitiatief direct in rook vervlogen en zal blijken dat tussen doen en denken soms een wereld van verschil ligt. Sterkte, Hans!

Donderdag 13 januari 2005

Het getal dertien, de datum van deze dag, wordt door velen als een ongeluksgetal gezien. Dus ligt het voor de hand nog eens aandacht te besteden aan wethouder Paul Strengers. Voor hem wordt de komende maand mogelijkerwijze een beslissende periode. Dinsdag aanstaande is hij gespreksonderwerp in de commissie Bestuurszaken, waar zijn misplaatste opmerking over de sloop van woningen aan de Aletta Jacobslaan onderwerp van gesprek is.

De komende weken moet ook het antwoord worden gepubliceerd op de vragen van enkele VVD-fractieleden over de verkoelde verhoudingen tussen het college en de bewonersvereniging in Vathorst. Paul Strengers is wijkwethouder voor Vathorst. Van zijn spaarzame contacten met de bewonersvereniging kan niet worden gezegd dat die hebben bijgedragen in het ontstaan van een innige verbondenheid. De wethouder weet elk stukje servies te breken dat hem op de weg komt. De ingezonden brief van VVD-fractielid Ruud Schulten, samen met de voorzitter van de bewonersvereniging, afgelopen dagen in de Amersfoortse Courant zal de wethouder zich ook moeten aantrekken. Overigens herkent iedereen die op de website van Ruud Schulten diens betogen leest de feitelijke scribent van de ingezonden brief. Het is een interessante vraag: vertolkt Ruud Schulten op dit punt de algemene mening binnen zijn fractie?

En dan hebben we nog de raadsvergadering op 1 februari. Ik voorspel nu al dat één van de agendapunten het functioneren van wethouder Paul Strengers zal betreffen. Intussen ontstaat er voor de VVD-fractie een steeds pijnlijke situatie: moet deze partij met de huidige twee wethouders een verkiezingscampagne gaan voeren? Dat is een bij voorbaat verloren strijd. Overigens moet niet alleen de VVD-fractie zich met dit probleem bezighouden, maar geldt deze zorg feitelijk alle coalitiepartijen. De coalitiepartijen ontkomen er niet aan dat het gevoerde collegebeleid bij de verkiezingscampagne een rol speelt. Feitelijk zijn zij medeverantwoordelijk voor het optreden van het hele college, inclusief de zwakste broeders binnen deze vriendenclub.

Written by raphaelsmit

15/01/2005 bij 11:45

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: