Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Commissie wijst voorstel van college en provincie af

Maandag 11 april 2005

De commissie SOC heeft deze dag tegen het eind van haar vergadering een opmerkelijk besluit genomen. Hoewel, besluit: de commissie neemt geen besluiten, maar geeft haar mening mee aan de wethouder. Als die er verder niets mee doet, is de kans groot dat de commissieleden de omstreden kwestie op de raadsagenda plaatsen, waarna het college met een formeel raadsbesluit wordt geconfronteerd.

De kwestie waar het deze avond om draait, is de provinciale woonruimteverdeling. Wethouder Gerda Eerdmans had de commissie een notitie hierover voorgelegd. Kort en goed houdt deze in dat vanaf 1 januari 2006 de woonruimteverdeling niet meer per gemeente, maar voor de hele provincie gaat gelden. Met een uniforme, regeling, dat wel. Het voordeel van de regeling is dat woningzoekenden in Amersfoort, voor wie de vrije sector geen uitkomst biedt, niet meer aan het aanbod in Amersfoort zijn aangewezen maar in de hele provincie op zoek kunnen gaan. Andersom kan ook: iedere provinciale woningzoekende in de sociale sector kan zich ook inschrijven voor een woning in Amersfoort.
In de provinciale regeling is een aantal punten terug te vinden die nu al gelden voor de woonruimteverdeling in Amersfoort. Maar er zijn ook opvallende verschillen. De relatie tussen woning en inkomensgrens, die Amersfoort onlangs heeft laten vallen, zou weer opnieuw worden ingevoerd en een urgentiebewijs is niet langer meer twaalf maanden, maar slechts zes maanden geldig. Wat volgens de commissie bij het provinciale systeem ontbreekt, is een uniforme bouwopgave. Als Amersfoort veel sociale woningen bouwt, en een groot aantal gemeenten in het oostelijke deel van de provincie doet dit niet of veel minder, dan kan de druk op de sociale woningmarkt in onze stad groter worden. En omdat juist bij de goedkoopste woningen de vraag het grootste is, kan de provinciale regeling slecht uitpakken voor een grote groep woningzoekenden in Amersfoort.
Wat de commissie ook stoorde, is het feit dat er nog geen uitkomsten bekend zijn van de nieuwe regeling in Amersfoort die net van start is gegaan. Een eerste evaluatie vindt pas in de zomer plaats. Als die negatief uitvalt, is ook de provinciale regeling op een aantal punten minder aantrekkelijk. De provincie heeft echter haar eigen tijdsplanning, voor de gemeenteraad komt dat met de provinciale regeling ongeveer neer op het slikken of stikken. Een punt van irritatie bij de commissieleden is het feit dat de provincie de regeling dwingend wil opleggen aan de gemeenten die niet willen meewerken. Bij niet meewerken dreigt het toepassen van de aanwijzingsbevoegdheid door de provincie.
Zoals gezegd: de gesprekken over de regeling, die op initiatief van de provincie wordt ingevoerd, loopt al lang. De Amersfoortse raadsleden zijn er nu pas mee geconfronteerd. Voor een aantal raadsleden mag de provincie liever gisteren dan morgen worden opgeheven. Het initiatief van de provincie viel daarom totaal verkeerd, de meerderheid van de commissie wilde er absoluut niet aan meewerken. Wethouder Eerdmans stribbelde nog wat tegen, maar moest uiteindelijk de toezegging doen dat Amersfoort niet eerder bindende afspraken maakt voordat in juni de eerste evaluatie van de vernieuwde regeling in onze stad beschikbaar is en door de raad is besproken.

In elk geval is nu al te voorspellen dat deze zaak een punt wordt in de gemeenteraad, waarbij het huidige collegestandpunt (meewerken aan de provinciale regeling) wel eens op de tocht kan komen te staan. We zitten over een half jaar kort voor de verkiezingscampagnes, en dan heeft de raad helemaal geen behoefte aan provinciale regelingen waarbij een deel van de Amersfoortse bevolking er alleen maar op achteruit gaat. Wordt vervolgd.

Written by raphaelsmit

12/04/2005 bij 08:19

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: