Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

De trofeeën van Hans van Wegen

Vrijdag 27 mei 2005

Ik reageer niet vaak spontaan op de weblogs van anderen. Als ik dat nu wel doe, dan is het omdat het een bijdrage van Ruud Schulten betreft. Ik heb waardering voor de verdieping die hij in de politieke discussie probeert aan te brengen. Als je zijn soms wat uitvoerige bijdragen tot aan het einde leest, kom je soms interessante opmerkingen tegen, los van de vraag of je het in alle gevallen met hem eens bent. Ruud is bereid de discussie te zoeken, wat hem binnen de VVD-fractie overigens behoorlijk is opgebroken.

Vandaag gaat hij in op de presentatie van Jouw Amersfoort. Uit het eerste deel van zijn bijdrage is een gevoel van waardering voor Jouw Amersfoort te distilleren, los van de vraag of dat Ruud’s bedoeling was. Dat kan Ruud, als fris lid van de Burgerpartij, natuurlijk ook niet maken, dus sluit hij zich in het tweede deel van zijn betoog aan bij een bijdrage op de site van Kees Kraanen. En daarmee gaat Ruud meteen in de fout, op een manier die ik niet van hem had verwacht.
In het verlengde van Kees Kraanen, maar dan anders verwoord, suggereert hij dat Jouw Amersfoort zich nestelt in het ik-gevoel dat bij veel mensen leeft. ‘Ja zeggen tegen je eigen ding,’ noemt hij dat. Ik vind dat iedereen bij het beeldmerk van Jouw Amersfoort zijn eigen gedachte mag hebben: indien dat tot verschillende opvattingen leidt, vind ik dat eigenlijk wel boeiend. Gezien de diepgang die Ruud Schulten steeds in zijn bijdragen tracht te brengen, had ik echter een andere nuancering verwacht. Jouw Amersfoort is immers een oproep aan de mensen om uit hun schulp te kruipen en zich in te zetten voor de stad die immers van ons allen is, dus ook van jou! Jouw Amersfoort roept de mensen op om samen te werken aan een betere stad, creatief mee te denken bij het vinden van oplossingen die het leven in onze stad nog beter moeten maken. Niks geen ‘ik-tijdperk’dus!

Een dergelijke gedachte had ik achter de reactieknop van Ruud’s site willen plaatsen. Maar iedereen kent het gevoel wel: je wilt op een bankje in een park gaan zitten, maar merkt dat er al iemand zit naast wie je niet graag wilt worden aangetroffen. Zo ook bij de reacties op Ruud’s site, en dan doel ik op de reactie van de anonieme persoon die zich verschuilt achter de naam ‘observant’. Ik heb intussen begrepen dat het een adept is van de Burgerpartij, waar op zich niets kwalijks in steekt zolang dat niet met domheid gaat gepaard.
Zo verwijt ‘observant’ dat Jouw Amersfoort een vergaarbak is van D66-ers, ex-VVD-ers en ex-PvdA-ers. Observant moet zich dan binnen de Burgerpartij ook redelijk ongemakkelijk voelen: daar tref ik de ex-CDA-er Gerard van Vliet aan naast ex-VVD-er Ruud Schulten en ex-HvA-er Sjoert Geurts. Het lijstje is misschien niet eens compleet.

En ik geloof dat Hans van Wegen ook graag een ex-Leefbaar Amersfoorter aan zijn trofeeën wil toevoegen. Dat maak ik op uit de moeite die hij doet om een van onze fractiegenoten te paaien. Een drankje en een etentje behoren tot de vele vriendelijkheden die mijn fractiegenoot krijgt aangeboden. Voor het goede begrip, ik ben niet uitgenodigd. Jammer, want een lekkere hap op kosten van de Burgerpartij zal ik niet versmaden!
En dat geldt ook voor mijn fractiegenoot. Ik heb hem gesuggereerd om te zorgen voor een vette rekening. De wat platte pogingen tot inpalmen – want zo komt dat op mij over – zullen zich dan vooral beperken tot kosten. Mijn fractiegenoot wenst niet het risee van de stad te worden en onverwacht te belanden in een positie waarin hij middelpunt van de discussie is en ineens de politieke wind in het gezicht krijgt.

Jouw Amersfoort verandert hiërarchie binnen de raad

Donderdag 26 mei 2005

De presentatie van Jouw Amersfoort leidt opnieuw tot een verschuiving binnen de gemeenteraad. Enkele maanden geleden schoof Groen Links, na het samengaan met de lijst Ozcan, op naar de vierde plaats in de partijenhiërarchie. De nieuwe fractie Jouw Amersfoort speelt nu haasje-over: we zijn ineens de tweede fractie in de gemeenteraad.
Enkele getallen: samen beschikken de voormalige fracties van Leefbaar Amersfoort (4.964 stemmen) en D66 Amersfoort (3.595 stemmen) over een kiezerspotentieel van 8.559 stemmen. Dat is 15,4 procent van alle stemmen. De PvdA, nu nog tweede in het rijtje, vergaarde bij de verkiezingen 7.664 stemmen, goed voor 13,8 procent van de stemmen.

Hart voor Amersfoort werkte het afgelopen jaar op onderdelen samen met Leefbaar Amersfoort, waarbij overigens geen sprake was van formele blokvorming zoals twee maanden geleden tussen Groen Links en de groep Ozcan plaatsvond en nu ook binnen Jouw Amersfoort het geval is. Hart voor Amersfoort heeft de afgelopen maanden meegedeeld dat het pas rond de zomer besluit zijn samenwerking met Leefbaar Amersfoort al dan niet op een meer formele wijze binnen Jouw Amersfoort voort te zetten.
Zou die stap worden genomen, dan vertegenwoordigt Jouw Amersfoort 10.796 stemmers, wat overeen komt met 19,6 procent van de stemmen. Omdat de VVD tijdens de afgelopen verkiezingen 9.779 stemmen vergaarde (17,6 procent), zou Jouw Amersfoort na de zomer de grootste fractie in de gemeenteraad zijn. We wachten af.

Voorzieningen: een wereld van verschil in Vathorst

Woensdag 25 mei 2005

In het informatiecentrum van Vathorst vond deze dag een bijeenkomst plaats van een platform van mensen die betrokken zijn bij de zorg en dienstverlening in het nieuwe stadsdeel. Het geheel had een informeel karakter, doel was om inzicht te krijgen in het geheel van voorzieningen waarover Vathorst in de toekomst kan beschikken.

Op het terrein van de voorzieningen is Vathorst inderdaad een Wereld van verschil. Het lijkt in deze wijk te lukken om voorzieningen grotendeels te bundelen en verschillende aanbieders van onderwijs, dienstverlening en zorg te laten profiteren van de meerwaarde die kan ontstaan door samenwerking. De Brink, de eerste locatie waar deze samenwerking tot stand komt, is daarvan een goed voorbeeld. Hier zijn verschillende scholen, de kinderopvang, het welzijnswerk en activiteiten van SRO onder een dak verzameld en functioneren, mede door de aansprekende indeling van het gebouw, als kweekvijver voor allerlei nieuwe bewonersactiviteiten op het gebied van zaken zoals welzijn en sport.
Dit wordt de komende jaren op meer plekken in Vathorst mogelijk: op twee plekken in Laak, in De Bron en in het zogenaamde ICO-cluster bij het te ontwikkelen hoofdwinkelcentrum voor het nieuwe stadsdeel. Het is echter jammer dat op één onderdeel de nagestreefde samenwerking niet is gelukt: de gezondheidszorg. De besluitvorming binnen deze sector is taai, instanties als zorgverzekeraars gaan conservatief om met de belangen die zij vertegenwoordigen en het blijkt moeilijk te zijn om binnen de gezondheidszorg alle neuzen tijdig in dezelfde richting te krijgen.

Het is niet gelukt in De Brink. Hopelijk hebben de zorgverzekeraars hiervan iets geleerd en kan voor volgende centra van dienstverlening in het nieuwe stadsdeel de aansprekende samenwerking tussen de gezondheidszorg en alle overige aanbieders wel tot stand komen. Voor de bewoners in de nieuwe wijk zou dit een zegen zijn.

Written by raphaelsmit

28/05/2005 bij 05:25

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: