Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

De sprookjes rondom De Bron

Zaterdag 18 juni 2005

De plannen voor De Bron zijn gepresenteerd. De Bron is het centrale gebied van Vathorst. In dit gebied worden enkele duizenden woningen gebouwd. Een verslag over de presentatie van het plan, deze week door de stedenbouwkundige Ashok Bhalotra en wethouder Paul Strengers, levert stof op voor enkele kanttekeningen.

In De Bron komen relatief veel dure huizen. Dat zal wel moeten, want in De Velden zijn verschillende dure projecten herontwikkeld omdat er onvoldoende kopers waren. Dure woningen leveren het ontwikkelingsbedrijf OBV meer grondopbrengsten op. Om het financiële plaatje rond te krijgen, zullen in De Bron dus relatief veel dure huizen moeten worden gebouwd om de balans weer in evenwicht te brengen. Bijna veertig procent van de woningen in De Bron krijgt het predikaat ‘duur’ en ruim een kwart krijgt het predikaat ‘dure middenklasse’.
Er wordt dus uitgegaan van een optimistische verwachting over de economie en de koopbereidheid onder de vermogende woningzoekenden. Geen probleem, aldus wethouder Strengers: ‘Het gaat juist heel goed met de verkoop van dure huizen.’ De wethouder leest dus geen kranten of vlucht weer eens in een ongefundeerd smoesje.
Een probleempje kan er ontstaan voor de sociale woningbouw. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat 35 procent van de woningen in Vathorst moet worden gebouwd in de categorie sociale huur en –verkoop: dertig procent vinexopgave en vijf procent extra ten behoeve van de binnenstedelijke stadsvernieuwing. In Velden en De Laak wordt dit percentage niet gehaald. Dat beeld ziet er voor De Bron nog somberder uit: minder dan een kwart van de woningen krijgt het predikaat ‘sociale huur en koop’ mee.

Een wat deftige buurt moet het dus worden, ommuurd door hoogbouw en met 1.700 woningen binnen deze wal van hoogbouw. Maar alle deftigheid ten spijt, volgens Bhalotra moeten er in De Bron feesten komen, met een openluchtbioscoop of Bollywoodparties, met galerieën en modewinkeltjes. ‘De Bron kan daardoor soms lawaaiig zijn,’ aldus Bhalotra. Hoed je voor dergelijke praatjes van stedenbouwkundigen, er moet weer eens iets verkocht worden met behulp van het vertellen van onzinnige sprookjes. Maar een oude volkswijsheid luidt: sprookjes zijn bedrog.

CDA-voorzitter laat zich graag bedotten

Vrijdag 17 juni 2005

In de Amersfoortse Courant geven woordvoerders uit verschillende fracties hun mening over de positie van wethouder Piet Jonkman, nadat deze een belofte aan de gemeenteraad heeft gebroken en zonder vooroverleg 600.000 euro aan de provincie heeft toegezegd. CDA-fractievoorzitter Salverda stelt zijn politiek onbenul wederom onder bewijs. Hij is mild en vindt zelfs dat Jonkman het goed heeft gedaan door op eigen houtje afspraken te maken. ‘Het is altijd een beetje moeilijk om in een proces met veel partijen precies op het goede moment iedereen op de hoogte te brengen,’ aldus het CDA-raadslid. Hij vindt het dus geen probleem wanneer buiten hem om collegeleden verplichtingen dreigen aan te gaan en het daarbij nalaten om de raad op het afgesproken moment daarover te informeren. Het zal je volksvertegenwoordiger maar wezen!
Ik zou er geen traan omlaten indien de raad de wethouder dwingt tot het nemen consequenties nadat hij heeft gezondigd tegen een van de grondbeginselen binnen de parlementaire mores. Maar van de andere kant denk ik ook: laat deze wethouder de laatste maanden tot aan de verkiezingen maar rustig verder krukkenbenen. Voor de stad heeft hij weinig waarde, dus bijzonder veel schade kan hij niet meer aanrichten. We kunnen hem dan in elk geval tijdens de komende verkiezingsdebatten ter verantwoording roepen voor zijn disfunctioneren!

Voorzichtigheid blijft geboden rondom baggerstort

Donderdag 16 juni 2005

De provincie keurt alsnog het bestemmingsplan voor de baggerstort bij Vathorst, zoals door de gemeenteraad vastgesteld, goed. Het provinciale bestuur is daartoe gedwongen door een uitspraak van de Raad van State. De gemeenteraad had in het bestemmingsplan, dat het onder dwang van de provincie moest vaststellen, de precieze 33 hectare vastgelegd waar de stort zou moeten komen. De provincie corrigeerde dat en wees een veel groter gebied van 92 hectare aan. De gemeenteraad en een aantal organisaties, zoals de bewonersvereniging uit Vathorst, de SGLA en GUS, gingen tegen dit besluit van de provincie in beroep. En met succes, zodat de provincie heeft moeten terugkomen op haar onzalige opvatting.

End goed, al goed? Beslist niet. Weliswaar lijkt het er steeds meer op dat voor het verwerken van de bagger in onze provincie de stort naast Vathorst al lang niet meer nodig is. Maar de provincie heeft onlangs de milieuvergunning voor de baggerstort moeten verlenen omdat de aanvraag daartoe voldeed aan alle voorwaarden, inclusief het door de provincie afgedwongen bestemmingsplan. En omdat de provinciegrenzen sinds enkele jaren geen bindende factor meer zijn, kan de firma Smink nu bagger uit heel Nederland aannemen en verwerken. Gelukkig spelen transportkosten bij dit alles een doorslaggevende rol, maar als elders in ons land de nood groot is en het bagger naar de lippen stijgt, is zo’n beschikbare locatie misschien wel de uitweg. Zolang het bestemmingsplan er ligt en de vergunning is verleend, is er alle reden om de feestvreugde na de rechterlijke uitspraak wat te temperen.

Paul Strengers heeft mijn hartelijke steun!

Woensdag 15 juni 2005

Sommige geruchten zijn vermakelijk, je kunt slechts hopen dat het gerucht op waarheid berust want een beetje humor in de politiek is nooit weg. Het gerucht luidt dat Paul Strengers links en rechts aan het lobyen is om lijsttrekker te worden voor de VVD!
Ik steun hem van harte bij deze pogingen, neen, ik wil hem er zelfs toe aanmoedigen. Het dossier dat ik heb van al zijn misstappen, verkeerde uitspraken en nog veel meer is voldoende voor meerdere verkiezingscampagnes. De partijen in onze stad kunnen zich geen andere VVD-lijsttrekker wensen dan Paul Strengers – met uitzondering van de VVD zelf uiteraard. Maar of die partij dat weet? Ik hoop van niet!

Wethouder Van ’t Veld: slechte adviezen of een blackout

Dinsdag 14 juni 2005

Ze zou ons informeren. Ze zou serieus naar alternatieven zoeken en de resultaten van die zoektocht aan de gemeenteraad voorleggen. Er zou goed gecommuniceerd worden met betrokkenen. Alle geruchten die de ronde deden waren voorbarig. En toch is het gebeurd: zonder enig vooroverleg met de raad, zonder een openbare afweging van overwegingen, zonder merkbare pogingen om voldoende maatschappelijk draagvlak te creëren, heeft wethouder Mirjam van ’t Veld besloten dat de gebruikersruimte voor drugsverslaafden aan de Kleine Haag wordt gevestigd, in een van de opvallende gebouwen bij een belangrijke toegangsweg naar de binnenstad en op steenworpafstand van de omstreden dagopvang aan de Stovestraat.

‘Autistisch’ noemen de omwonenden het optreden van de wethouder. Dat is mild uitgedrukt. Het heeft haar in elk geval ontbroken aan de wil om, stap voor stap, voldoende commitment voor haar besluit te vergaren. Op een gevoelige plek wordt, bij decreet, een ruimte geopend waar dag en nacht zestig drugsverslaafden in en uit kunnen lopen. Eigenlijk kan ik maar een conclusie trekken: haar ambtelijke adviseurs moeten wel een grote hekel hebben aan de wethouder, want anders doe je haar zoiets toch niet aan!

Written by raphaelsmit

19/06/2005 bij 09:13

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: