Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Het rinse-gouden afscheid van onze SOB-directeur

Woensdag 6 juli 2005

Willem de Jager is tot 1 september hoofd van de sector SOB, de stadhuissector die de motor is achter de ruimtelijke ontwikkeling in onze stad, zoals Vathorst, het CSG-Noordgebied en dergelijke. Willem de Jager wordt divisiedirecteur bij het bouwbedrijf Heijmans, het bedrijf dat een belangrijk aandeel heeft bij de realisatie van grote projecten in onze stad, zoals in Vathorst, het CSG-Noordgebied en dergelijke. De afspraak is dat Willem de Jager zich binnen Heijmans de eerste twee jaren niet met Amersfoortse projecten inlaat, een afspraak die naar mijn mening van relatieve waarde is. Of Willem de Jager zich tot 1 september verre houdt van gemeentelijke activiteiten waarbij Heijmans is betrokken, is niet via een afspraak geregeld. Gezien de banden tussen Amersfoort en Heijmans was het netjes geweest indien Willem de Jager op het moment van zijn benoeming, 24 mei gepubliceerd, op verlof was gegaan.

Willem de Jager is dus nog vol in dienst. Dat blijkt eens te meer uit de brief die de gemeenteraad gisteren, op zijn eerste vakantiedag, per mail ontving. Onderwerp van de brief is de stand van zaken rondom de baggerberging Zevenhuizen (Smink). Formeel is de brief afkomstig van het college, maar wie Willem de Jager kent, zijn directe stijl van redeneren, de wijze waarop hij met argumenten omgaat en zijn vorm van debatteren, kan niet anders dan concluderen dat de brief door de nog-directeur van SOB is geschreven. Om elke twijfel daaraan weg te nemen, is hij ook als informatiepersoon in de brief vermeld, een toevoeging aan de brief die vrijwel overbodig is.
Het is een algemeen bekend gegeven: voor de afdeling SOB hoeft Vathorst niet het laatste grote bouwproject binnen onze stad te zijn. Het zou verrassend zijn als de SOB-directeur en zijn staf anders zouden denken: deze ambtelijke sector vindt een groot deel van zijn werk in de ontwikkeling van de stad. Indien er geen grote projecten meer zijn, dan kan een deel van de medewerkers binnen SOB op zoek gaan naar ander werk buiten onze gemeente.
Binnen het ambtelijke apparaat, en zeker binnen de SOB-top, is men daarom niet zo gelukkig met het besluit dat de raad enkele jaren geleden nam en dat inhield dat er na Vathorst geen verdere uitbreidingsplannen meer worden ontwikkeld. Met enige regelmaat is de raad de afgelopen jaren geconfronteerd met pogingen vanuit het ambtelijke veld om dat besluit terug te draaien en nieuwe woningbouwplannen in Vathorst-Noord en Vathorst-West toe te staan. Dat het college deze pogingen steunt, is niet verbazingwekkend: onze collegeleden zijn afhankelijk van hun ambtenaren en functioneren op dit punt dus als vrijwel kritiekloze doorgeefluiken, ongeacht uitspraken van de raad.

Het is daarom niet verbazingwekkend dat Willem de Jager, als afscheidscadeau aan de raad en als opsteker voor zijn nieuwe werkgever, gisterenavond met het voorstel is gekomen om achttien hectare grond van de firma Smink te kopen, om een forse schadeloosstelling voor de baggerstort te betalen en om dit te bekostigen door Vathorst-West te bebouwen en ook in Vathorst-Noord bouwplannen te ontwikkelen. Dat alles met als sausje: dan zijn wij verlost van de baggerstort.
Een voorstel op een interessant moment. Het ziet er steeds meer naar uit dat de baggerstort er nooit zal komen. Dit gegeven is ook bij de firma Smink niet onbekend, dus is het een voordelige deal om van de gemeente een forse schadevergoeding te ontvangen voor iets dat waarschijnlijk toch niet gaat plaatsvinden. Uiteraard is het een goede zaak wanneer op dit punt zekerheid ontstaat, maar de prijs daarvoor die nu wordt gepresenteerd is buiten elke proportie. De stad zou veel geld moeten betalen en de raad moet zich – zonder inzicht op de uitwerking van dit deel van de afspraken – bij voorbaat vastleggen op verdere uitbreiding van de stad na de plannen van Vathorst, tegen alle eerdere raadsuitspraken in.

Overigens is er inhoudelijk heel wat op de brief van Willem de Jager (pardon, B en W) af te dingen. Het wemelt in de brief van veronderstellingen, tegenstrijdige uitspraken en slecht onderbouwde suggesties. Maar de in het OBV verenigde ondernemingen, Heijmans voorop, zullen de brief van onze directeur SOB met genoegen lezen.

Written by raphaelsmit

06/07/2005 bij 08:32

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: