Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Discussie overbodig: Jan de Wilde moet gaan!

Dinsdag 27 september 2005

Het gaat er niet om of wethouder Jan de Wilde wel of niet integer is. Tijdens de Ronde, deze avond, proberen de coalitiepartijen tijdens de discussie over de positie van De Wilde deze vraag centraal te stellen. Op tafel ligt de motie van de SP waarin wordt uitgesproken dat de wethouder per onmiddellijk zijn functie neerlegt, een motie die volgende week in stemming wordt gebracht. De aanleiding is simpel: de wethouder heeft aangekondigd dat hij na de verkiezingen in dienst treedt van een in onze stad gevestigde projectontwikkelaar.

Het gaat dus niet om de integriteit maar om het simpele feit dat de wethouder de komende zes maanden met een dubbele pet op zit en met twee tegengestelde belangen geconfronteerd kan worden, twee belangen die hij beide moet dienen of binnenkort krijgt te dienen.
De coalitiepartijen werpen daar tegenin dat De Wilde per 1 oktober de dossiers die een relatie kunnen hebben met zijn toekomstige werkveld aan collega-wethouders overdraagt. Dat is niet genoeg. Binnen ons staatsrecht vormt het college een collectief bestuur. Ook al draagt De Wilde delen van zijn portefeuille over aan collega’s, hij blijft medeverantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Daarbij moet ook in het oog worden gehouden dat Jan de Wilde in het college binnen een groep verkeerd waarin ook enige politiek minder begaafde collega’s meebeslissen. De Wilde is in discussies, ook wanneer het niet over zijn eigen portefeuille gaat, steeds dominant aanwezig geweest. Hoe vaak al is hij in de bres gesprongen als in de raad een van zijn collega’s er weer eens niets van bakte.
Daarbij komt dat elk collegelid, dus ook Jan de Wilde, gehouden is het belang van onze stad te dienen. Wat voor een situatie ontstaat er indien binnen het college zaken aan de orde komen die de ruimtelijke ontwikkeling, het woningbouwbeleid, de stadsvernieuwing of het grondbeleid betreffen en waar het college een niet adequaat besluit dreigt te nemen. Dan mag Jan de Wilde er niet het zwijgen toedoen en moét hij zijn kennis en ervaring in de discussie brengen.
Het overdragen van delen van zijn portefeuille door Jan de Wilde is slechts een cosmetische ingreep waarmee in feite de inwoners van onze stad worden misleid. In die zin is er maar een oplossing: Jan de Wilde dient per 1 oktober zijn ontslag als lid van het college in te dienen!

Moet voor het laatste half jaar de open plek die hij achterlaat worden bezet door een nieuwe wethouder? Nee! Los van het feit dat Jouw Amersfoort een college van vijf wethouders voor onze stad voldoende vind: zijn huidige collega’s zullen het laatste halve jaar ook de nog resterende onderdelen van de portefeuille van Jan de Wilde moeten beheren, inwerken van een tijdelijke wethouder heeft voor deze korte tijd geen zin. Indien de coalitiepartijen beweren dat dit onmogelijk is, dan hebben we in onze stad nog een heel ander probleem. Dan blijkt namelijk dat de coalitiepartijen te zwakke broeders en zusters hebben afgevaardigd naar het op een na belangrijkste bestuursorgaan in onze stad. Dat mag je een kwalijke zaak noemen waarvoor deze partijen zich dan ook hebben te verantwoorden.

Fout parkeerbeleid moet worden hersteld

Maandag 26 september 2005

Met het parkeren in Vathorst is het op veel plekken bar gesteld. De oorzaak daarvan is heel simpel: het bestemmingsplan Vathorst gaat uit van 1,3 parkeerplaats per woning, met een reserve van 0,2 parkeerplaats. Daar waar bewoners op eigen erf kunnen parkeren, is de norm nog lager gesteld, namelijk op 0,5.

Deze regels vormen een totale ontkenning van de werkelijkheid. In elke vinexwijk in ons land is het autobezit hoog. Dat is niet onlogisch: de afstand tot de ‘oude’ stad is groot en er wonen in de nieuwbouwwijken relatief veel huishoudens waarvan twee partners een baan hebben, fulltime of parttime. Dat is in heel veel gevallen ook noodzakelijk, want de financiële verplichtingen die door een verhuizing naar een nieuwbouwwoning kunnen ontstaan, vergen een stevig inkomen. Ik ga dan nog voorbij aan de sociale kant van het werken: vooral mensen zonder kinderen zullen er weinig voor voelen om de hele dag in een nieuwbouwwijk te verkeren – dan is het vervullen van een baan een logische keuze.
Deze kennis is niet nieuw. Sinds de welvaartsgroei in de jaren negentig is de toename van het autobezit, met name in stadsuitbreidinggebieden, een algemeen bekend gegeven. Tegen deze achtergrond is het ook moeilijk te verdedigen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het bestemmingsplan met de lage parkeernorm heeft ingestemd. Twee argumenten kunnen daarbij een rol hebben gespeeld: de grondexploitatie en dogmatisch denken waarbij wordt geredeneerd dat bij het beperken van voorzieningen voor het autoverkeer mensen meer gebruik maken van het openbare vervoer.

Het Amersfoortse gemeentebestuur klopt zich graag op de borst wanneer het om de ontwikkeling van Vathorst gaat. De wijk wordt gepresenteerd als een van de beste nieuwbouwgebieden in ons land. Op veel punten is dat ook zo, maar al dat gejubel verstomt op het moment dat we spreken over het verkeer in Vathorst. Dat is op veel punten minder doordacht opgezet: naast het parkeren is de afstand vanuit de buurten naar de OV-halten een voorbeeld van ondoordachtzaamheid. Er zit voor ons gemeentebestuur niets anders op dan de fouten die in het verleden zijn gemaakt, op te lossen. Dat betekent dus: verhogen van de parkeernorm. In schriftelijke vragen heb ik dit dan ook verzocht.

Oud-wethouders mogen ook met de trein mee

Zondag 25 september 205

Het stond zo mooi in het persbericht over de bouw van het NS-station Vathorst: ‘Wethouder Brink heeft alvast ruimte in zijn agenda gemaakt voor volgend jaar mei, want hij wil in de eerste trein zitten.’
Eerste treinen zijn meestal bestemd voor genodigden: hotemetoten en mensen die aan de realisatie van een station hebben bijgedragen. Onder die laatste categorie mag je Henk Brink rekenen. Of hij volgend jaar mei nog een hotemetoot is, waag ik niet te voorspellen. In schriftelijke vragen heb ik daarom het college verzocht om volgend jaar mei in elk geval ook oud-wethouders uit te nodigen.

Overigens was de kern van mijn schriftelijke vragen het probleem van de dienstregeling. Stopt er vanaf mei tot december 2006 werkelijk een trein in Vathorst, nadat de minister heeft verklaard dat dit niet ten laste van het aantal halteringen op het station Schothorst mag gaan, iets waarvan het Amersfoortse gemeentebestuur gemakshalve is uitgegaan.

Written by raphaelsmit

28/09/2005 bij 10:01

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: