Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

En toch moet het Aquadroom open blijven!

Woensdag 16 november 2005

Vooraf een metafoor. Een auto die niet meer rijdt, moet gerepareerd worden. Indien de garagehouder meedeelt dat de kosten hiervoor 2.000 euro bedragen, is dit een noodzakelijke maar effectvolle uitgave. Wie de garagehouder opdracht geeft slechts voor 1.000 euro reparaties uit te voeren, is weliswaar dit bedrag kwijt, maar daarmee rijdt zijn auto nog niet!

Zo ging het ook dinsdag in de gemeenteraad. Vanuit de oppositie (SP) werd een amendement ingediend om het Aquadroom in het Sportfondsenbad open te houden tot het moment waarop het nieuwe zwembad aan de Hogeweg zijn poorten opent. De kosten voor het openhouden zijn door daarvoor deskundige lieden geraamd op 650.000 euro. Uiteraard had dit amendement de volle steun van Jouw Amersfoort.
Een probleempje bij dit amendement, dat betrekking had op een maatschappelijk veel besproken onderwerp, was dat deze werd ingediend door een oppositiepartij. Onaanvaardbaar voor sommige leden van de PvdA-fractie, die daarop met een eigen amendement kwamen waarmee echter slechts 300.000 euro voor het Aquadroom beschikbaar zou komen. Politieke doelstellingen zijn voor sommige mensen belangrijker dan het gezonden verstand. Maar een meerderheid van de raad erkende dat het hierbij ging om weggegooid geld: je geeft wel uit, maar het probleem is er niet door opgelost. Dus sneefde het PvdA-amendement evenzeer.

Zo sneuvelden twee amendementen en zitten de bezoekers van het Aquadroom met de gebakken peren. ‘Had ik geweten dat onze motie het niet zou halen, dan had ik wel met de motie vanuit de oppositie meegestemd,’ deelde een van de leden van de PvdA-fractie – volgens berichten in de media – mee. Dat was in elk geval eerlijk en bood ook perspectief.
Het wrange van het politieke spelletje verscherpte zich toen achteraf de wethouder Financiën de rekening opmaakte en de kosten van alle amendementen tegenover de beschikbare financiële ruimte zette. Hierbij bleek dat er uiteindelijk nog voldoende incidentele middelen aanwezig waren om het Aquadroom tegen de berekende som van 650.000 euro open te houden.

Voor Jouw Amersfoort en de SP is de uitslag van het hele gedoe nog steeds moeilijk te verteren. Doordat een raadsmeerderheid in eerste instantie niet wilde instemmen met een adequate oplossing, hoewel achteraf bleek dat ook binnen de coalitiepartijen voldoende leden aanwezig waren om zich in te zetten voor het openhouden van het Aquadroom, is een grote groep vaste bezoekers van het Sportfondsenbad nu het slachtoffer.
Reden voor mij om samen met Wim van Gammeren voor de komende raad een nieuw voorstel te doen. De wethouder Financiën heeft duidelijk gemaakt: het geld is er. Opmerkingen vanuit de raad maken duidelijk: er is een meerderheid. Laten we dus zorgen dat een grote groep van onze stadgenoten tot aan de opening van het nieuwe zwembad aan de Hogeweg niet in de kou komt te staan. Aan Wim en mij zal het niet liggen!

Written by raphaelsmit

17/11/2005 bij 14:34

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: