Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Moet sportleven Amersfoort boeten voor Nijkerkse weigering?

Donderdag 19 januari 2006

SRO is een naamloze vennootschap waarin de gemeente Amersfoort een belang heeft van honderd procent. Het aandelenkapitaal bedraagt 45.000 euro. Daarnaast heeft de gemeente ten opzichte van SRO nog wachtgeldverplichtingen in geval van faillissement of betalingsonmacht en heeft de gemeente inspanningsverplichtingen bij calamiteiten of veranderingen in het afnamepakket van de gemeente. De SRO is, behalve in Amersfoort, ook actief in onder meer de gemeenten Nijkerk, Soest en Bunschoten-Spakenburg.

De Amersfoortse Courant van vandaag meldde dat de gemeente Nijkerk niet voornemens is gebruik te maken van het aanbod tot aanschaf van aandelen van SRO. Volgens burgemeester en wethouders van deze buurgemeente had SRO Nijkerk gevraagd om tot aankoop over te gaan. Het Nijkerkse gemeentebestuur vindt dat ze daar niets mee opschiet.
Vermeldenswaard hierbij is dat de gemeente Nijkerk SRO heeft verboden de tarieven voor sporthallen in die gemeente te verhogen. Deze verhoging is volgens SRO noodzakelijk omdat de energiekosten zijn gestegen met een bedrag van 22.050 euro. De sportverenigingen in Nijkerk zouden een verhoging van de tarieven van drie procent moeten ophoesten, maar daar heeft hun gemeentebestuur dus een stokje voor gestoken. Overigens zou deze tariefsverhoging maar een deel van de gestegen energieprijzen dekken, tweederde van de kosten zou SRO zelf voor haar rekening nemen.

Zo’n bericht roept meerdere vragen op. Ten eerste: weet het Amersfoortse gemeentebestuur van het koopaanbod van SRO in de richting van Nijkerk. Hierdoor zou Amersfoort niet langer enig eigenaar zijn, een situatie waar je niet negatief over hoeft te zijn. Maar als dat al zo is, betekent dat dan dat nieuwe aandeelhouders ook wachtgeldverplichtingen en andere financiële afspraken tussen Amersfoort en SRO gaat meedragen? Zoiets kan positieve consequenties hebben voor de reserves en voorzieningen in onze stad.
Maar er is ook nog een andere vraag. Wanneer Nijkerk SRO verbiedt om gestegen lasten door te berekenen in de tarieven, dan heeft dat een negatief effect op de exploitatielasten van SRO. Dat zou dan weer tot gevolg hebben dat SRO de tarieven die andere gebruikers moeten betalen – en dat zijn in belangrijke mate Amersfoortse sportverenigingen -, moet aanpassen. Gebeurt dat niet, dan moet de aandeelhouder, dus de gemeente Amersfoort en daarmee de Amersfoortse belastingbetaler, boeten voor de weigering van het Nijkerkse gemeentebestuur.
Door middel van schriftelijke vragen probeer ik hierover meer duidelijkheid te krijgen!

Begeeft college zich op glad aanbestedingsijs?

Woensdag 18 januari 2006

Eind dit jaar loopt het contract af dat het Amersfoortse gemeentebestuur heeft met het RWA (Eemfors). Het betreft de dienstverleningsovereenkomst waarin onder meer het wijkonderhoud is opgenomen. Momenteel worden nieuwe bestekken gemaakt, na de zomer begint de aanbestedingsprocedure. Het gemeentebestuur heeft echter in 2004 al besloten in 2007 door te gaan met het RWA en slechts twintig procent marktconform aan te besteden. Op zich een goed streven, want hierdoor wordt werk in stand gehouden voor SW-ers en mensen met een WWB-uitkering.

Toch speelt hier de vraag of dit kan, gezien de problemen waar Amersfoort het afgelopen jaar tegenaan liep in verband met de Europese aanbestedingsregels. Kan je een dergelijke klus deze zomer aanbesteden terwijl je als gemeentebestuur al bij voorbaat hebt besloten om tachtig procent van het werk te gunnen aan de huidige contractpartner? Reden voor mij om vragen te stellen. Daarbij heb ik tevens geïnformeerd naar het voornemen van het college om de opzegtermijn voor een deel van het werk van de ROVA open te breken. Dit is noodzakelijk om vanaf 2007 de taakverdeling tussen het RWA en de ROVA beter te regelen. Maar wat gebeurt er met het RWA als de ROVA vasthoudt aan de door ons gemeentebestuur getekende contracten?

Written by raphaelsmit

19/01/2006 bij 13:48

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: