Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Reacties op een netwerkbericht

Zondag 22 januari 2006

Het is zondag, een goed moment om aandacht te besteden aan de christelijke kant van onze samenleving. Afgelopen maandag, 16 januari, zette ik enkele feiten op een rij naar aanleiding van de hoorzitting van de gemeente en het geding voor de bestuursrechter over het verstrekken van een bouwvergunning voor het zorgcentrum aan de Kleine Haag. Summier samengevat: de bewoners die protest hebben aangetekend komen op verschillend parket mensen uit de gelijke cultuur tegen. Ik heb hierop een groot aantal reacties gekregen. In vriendelijke toon en met respect, maar met een verwijtende ondertoon. Slechts één mail eindigde met ‘met de vereiste hoogachting’, maar ik kan mij dat voorstellen van iemand die onverwacht zijn naam in een column ziet opduiken.

De directe aanleiding voor de bijdrage van maandag was een opmerking uit mijn omgeving. De informatie die ik via die weg kreeg, heb ik zelf nagetrokken via bronnen die door middel van internet toegankelijk zijn. Google is daarbij een uitkomst. Ruim anderhalf uur lang zwierf ik via elektronische weg door een wereld die de mijne niet is. Ik voelde mij een buitenstaander die een blik mocht werpen op een warm bad in een beschermende kamer. Om misverstanden te voorkomen: deze constatering is positief bedoeld. Wie lid is van een christelijke geloofsgemeenschap heeft een huis en heeft een grote familie waarbinnen men zich in vriendschap voelt opgenomen. Misschien een te positief beeld, maar het is wel het beeld dat na mijn zoektocht bleef hangen.
Allereerst een gemeenzaam punt uit verschillende reacties. De heer Grünbauer is sinds kort geen secretaris meer van de Christen Unie. Het moet alleen nog worden bijgewerkt in de verschillende informatiebronnen, zowel plaatselijk als landelijk. Bij mijn speurtocht moest ik mij uiteraard op de sites van de besproken organisaties baseren. Ik ben overigens van mening dat het soms slechts een nuanceverschil is of iemand nog in een functie is of net niet meer. En om bij de heer Grünbauer te blijven: verschillende mensen hebben mij gewezen op zijn integriteit. Die heb ik ook niet als zodanig ter discussie gesteld – als dat nodig is, bestaan daarvoor andere kanalen. Ik ken de heer Grünbauer niet, maar als ik opmerkelijke feiten op een rij zet die te maken hebben met personen, ontkom ik niet aan het noemen van de betreffende namen.

Je suggereert wel verbanden, maar die vind je ook binnen andere partijen, mailde mij iemand. Dat is correct. Binnen de volkshuisvesting is de PvdA oververtegenwoordigd, in de bestuurlijke wereld van het welzijn kom je veel CDA-leden tegen en waar de VVD-leden zijn oververtegenwoordigd, laat zich ook makkelijk raden, denk maar aan Kamers van Koophandel, werkgeversorganisaties en alles wat daar mee samenhangt. Zou ik tijd hebben, dan lijken mij dat een interessant onderzoeksvelden.
Ik sprak met ook Oeds Blok, voorganger van de Baptistengemeente en belangrijke initiatiefnemer voor het Stadsgebed. Dit gesprek bevestigde mijn eerdere waarneming: de Baptisten voelen zich sterk betrokken bij de Amersfoortse samenleving en proberen dat op praktische wijze vorm te geven. Het Stadsgebed, waarbij uiteraard ook andere gemeenten zijn betrokken, kenmerkt zich eveneens door een praktische gerichtheid op het dagelijkse gebeuren in onze stad.

Ik heb verschillende reacties beantwoord met de constatering dat netwerken binnen een bepaalde cultuur of geloof onontkoombaar zijn. De academische vraag aan het einde van mijn bijdrage van maandag zou ik daarom vooral in relatie willen brengen met de griffier van de rechtbank. Deze had eenvoudigweg geen rechter uit Amersfoort moeten aanwijzen voor de maatschappelijk gevoelige zaak rondom de Kleine Haag, de achtergrond van de rechter doet daarbij niet eens ter zake.
Wat dat betreft is het een positief signaal dat de heer den Otter zich kort voor de zitting van vrijdag zelf heeft verschoond en het dossier heeft overgedragen aan een collega. Hij heeft daarmee mogelijke kritiek op onze rechtspraak, terecht of onterecht, in de kiem gesmoord. Een handeling die in elk geval het predikaat ‘integer’ verdient.

Slecht parkeerbeleid leidt tot ergernis

Zaterdag 21 januari 2006

In verband met de werkzaamheden aan de Eemhaven is de Grote Koppel afgesloten voor al het autoverkeer. Na herinrichting van dit gebied blijft de afsluiting voor het autoverkeer van kracht. Door deze afsluiting is zo’n honderdtal parkeerplaatsen komen te vervallen. Een alternatief voor het vervallen van deze parkeerplaatsen is niet gecreëerd, alleen het restaurant Merlot heeft voor zijn bezoekers een afgesloten terrein aan het Tappersgilde beschikbaar gesteld.

Binnen het Gildenkwartier beschikt, afwijkend van de oorspronkelijke plannen, slechts een deel van de woningen over een eigen, onder het wooncomplex gelegen, parkeervoorziening. Deze inpandige parkeervoorzieningen zijn niet openbaar toegankelijk. Voor bewoners in complexen die niet over een eigen parkeervoorzieningen beschikken, onder meer aan De Schutspatroon, De Vendelier, Het Drapiersgilde en de Meesterproef, bestaat geen verplichting tot koop of huur van een in een van de beschikbare ondergrondse parkeerplaatsen – zij parkeren logischerwijze vrijwel allen aan de openbare weg.
Extra parkeervoorzieningen in Jericho-Jeruzalem zijn niet voorhanden, in deze wijkjes is een groot aantal paden niet voor autoverkeer toegankelijk. Het dichtstbijzijnde alternatief vormt de parkeerplaats bij Middeloo aan de Ringweg Koppel. Gezien de afstand tot aan het Gildenkwartier mag dit geen alternatief worden genoemd.
Een en ander levert, sinds de Grote Koppel is afgesloten, een hoge parkeerdruk in Gildenkwartier op. Vooral ’s avonds zijn onvoldoende parkeerplekken voorhanden. Parkeren op de voetwegen vindt veelvuldig plaats, het uitdelen van boetes hiervoor eveneens. In het Gildenkwartier hebben velen ervaren dat een familiebezoek, een vergadering in de sociale sfeer en dergelijke bestraft wordt met een boete van 50 euro. Het sociale verkeer in de wijk heeft hieronder te leiden.

Wat onduidelijk is: heeft het gemeentebestuur bij het afsluiten van de Grote Koppel wel rekening gehouden met de parkeernorm voor een woongebied buiten het stadscentrum. Misschien roept een quasi-slimme ambtenaar: we hebben bij de parkeernorm rekening gehouden met de overcapaciteit van de Zeven Provinciën. Maar de garage onder dit complex is geen openbaar toegankelijk gebied. Dat onder een aantal herontwikkelde complexen in het Gildenkwartier uiteindelijk geen parkeergarages zijn gebouwd, hing samen met het drukken van de verkoopprijs van de woningen in een moeilijker geworden woningmarkt. En wie uit de omgeving koopt een dure plaats als parkeren op straat – in elk geval in theorie – ook mogelijk is. Dat zijn er maar weinige.
Je vraagt je af of we bij dit alles weer worden geconfronteerd met het denken van achter een stadhuisbureau, in plaats van na te denken over de praktijk. Mijn advies aan woningzoekenden in onze stad die gewend zijn om bezoek te ontvangen is simpel: mijdt het Gildenkwartier – in elk geval zolang we over een gemeentebestuur en ambtenaren beschikken die het om het even is hoe je parkeerproblemen oplost, als er maar met veel hoera een eigen hobby kan worden uitgevoerd!

Written by raphaelsmit

22/01/2006 bij 16:35

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: