Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Een nieuw college, de spruitjeslucht blijft

Vrijdag 7 april 2006

De posten zijn verdeeld, Amersfoort heeft een nieuw college. De samenstelling was al langere tijd grotendeels bekend, maar toch omvat het nieuwe college nog een verrassing: wethouder Hans van Daalen van de Christen Unie. De Christen Unie heeft daarmee een goede greep gedaan, niet alleen omdat Hans van Daalen de afgelopen jaren tot de meest serieuze en kundige raadsleden behoorde, maar ook omdat zijn voorganger Piet Jonkman een collegelid was die niet meer bij deze tijd paste.

De PvdA levert twee wethouders. Gezien de intensieve discussie binnen deze partij en het feit dat Arjan Kruyt duidelijk een tweede keuze is (de fractie kon geen keuze maken tussen twee betere kandidaten), zou je van een traditie kunnen spreken: de grootste partij levert twee wethouders, maar beslist niet de sterkste binnen het geheel. Naast Arjan Kruyt neemt PvdA-er Jelle Hekman zitting in het college. Een beminnelijke man, terug van weggeweest maar niet een wethouderskandidaat die bij voorbaat overtuigt.
Wethouder Gerda Eerdmans van Groen Links heeft opnieuw de zwakste portefeuille, zodat ze de komende vier jaren wederom niet kan bewijzen wat ze nou eigenlijk waard is. Met de keuze van Mirjam van ’t Veld heeft de afdeling WSO er opnieuw een redelijke beleidsambtenaar bij, misschien ontwikkelt zij zich de komende jaren tot een bestuurder met een eigen mening – het is te hopen.
Ruud Luchtenveld is ook geen nieuw gezicht. Hij krijgt de portefeuille die hij in het verleden ook al heeft bestierd (RO en VH), aangevuld met Verkeer. De zwaarste portefeuille binnen het college, passend bij de enige raspoliticus binnen het nieuwe college. Dat de VVD hem als wethouderskandidaat naar voren zou schuiven, hing al maanden in de lucht – de enige die het niet leek te zien was zijn voorganger Paul Strengers. Het is de vraag hoe Ruud Luchtenveld, vergeleken met zijn vorige wethoudersperiode, omgaat met de raad. Aan zijn eigen werkwijze is niet veel veranderd, binnen de raad des te meer.

Gelijktijdig met het nieuwe college is ook het Collegeprogramma Amersfoort gepresenteerd. Terug naar af, nadat vier jaar geleden een zogenaamd raadsprogramma de start van een nieuwe periode inluidde. De raad moet aanstaande dinsdag nog wel de zogenaamde Prioriteiten 2006-2010 vaststellen, maar dit is een redelijk vage opsomming van punten die, naast het collegeprogramma, politiek gezien weinig portantie hebben. Daarvoor is de opsomming van punten te vaag en te zeer een compromis waarin tegenstellingen tussen coalitiefracties op omzichtige wijze zijn weggemoffeld.
Terug naar af dus. Met een regenboogcollege dat kan steunen op 28 van de 39 zetels is de macht weer terug bij het college, al de lippendiensten ten aanzien van het dualisme ten spijt. De machtsarrogantie die de vijf collegepartijen in de laatste jaren van de vorige raadsperiode ten toon hebben gespreid, zal ongetwijfeld nog verder worden gecultiveerd. Uiteraard zal bij een dergelijke brede steun best wel eens een lid van een van de coalitiepartijen buiten de pot plassen. Die ruimte kunnen de collegepartijen, gezien de machtsbreedte, best verwerken.

Een ding is zeker: het nieuwe college zal weinig veranderen aan de introverte en zelfgenoegzame cultuur die al decennialang binnen het Amersfoortse stadhuis heerst. De sterke groei van de stad ten spijt, we behouden een openbaar bestuur dat gekenmerkt wordt door spruitjeslucht en provinciaal denken. De oppositie krijgt daardoor een belangrijke taak, waarbij het accent van het werk meer buiten het stadhuis dan binnen dit gebouw moet liggen. Dat vereist nieuwe creativiteit, maar de uitdaging daartoe is ruimschoots aanwezig!

Een behartenswaardig citaat in het VAC-jaarverslag

Donderdag 6 april 2006

Amersfoort heeft een actieve VAC – de adviescommissie voor woningbouw en woonomgeving. Vroeger heette deze commissie kortweg Vrouwen Advies Commissie, maar met deze naam wordt al lang geen recht meer gedaan aan het werk van de VAC. De VAC ontwikkelt zich steeds meer tot een kritische consumentenbelangenvereniging waarbinnen, vergeleken met vroeger, de professionaliteit is toegenomen. Opvallend is dat de VAC Amersfoort geen bolwerk meer is waarbinnen alleen vrouwen zitting hebben.

Het jaarverslag 2005 van de VAC gaat in op de functie van deze commissie en op de inhoud van haar werk. Er wordt uitvoerig stil gestaan bij allerlei aandachtspunten die de VAC hanteert bij het beoordelen van nieuwbouwplannen. Wie alle punten tot zich neemt, ervaart dat consumentgericht bouwen belangrijk veel meer is dan het stapelen van stenen en het uitgeven van een gelikte brochure. De VAC kijkt kritisch mee.
De 45 jaar oude commissie heeft een officiële status: het is een gemeentelijke adviescommissie. Bij haar adviezen richt de VAC zich allang niet meer uitsluitend op de hoogte van het aanrecht en de draairichting van de deuren. Er wordt gelet op tientallen praktische punten, waarbij ook de toegankelijkheid voor ouderen, minder validen, de kindervriendelijkheid en het milieu binnen het huis een rol spelen. Ook beperkt de VAC zich niet alleen tot de kwaliteit van de woning, maar betrekt ook de woonomgeving bij haar oordeel.

De aandacht voor de kwaliteit van woning én woonomgeving, levert een interessante constatering op, die ik – gezien zijn treffendheid – hierbij in zijn geheel weergeef. Ter overweging!
‘In 2005 is ons opgevallen dat de kavels (weer) kleiner worden. Ook de beukmaat wordt steeds smaller. Mede daardoor worden de huizen minder flexibel indeelbaar. Mensen hebben geen keuze in het plaatsen van bijvoorbeeld een keuken.’
‘Doordat de kavels kleiner, smaller worden, zijn de tuinen ook vaak postzegels. We zien in de praktijk dat mensen de tuinen zo klein vinden, dat ze geen bomen en struiken meer planten maar overgaan tot het totaal betegelen van hun “tuin”. Bomen zijn in ieder geval schaars geworden in de nieuwbouw. En omdat het openbaar groen ook steeds minder wordt, zal de nieuwbouwwijk er in de toekomst steeds meer uit komen te zien als een stenen wereld.’

Een constatering van een actieve consumentenorganisatie, die de gemeentelijke stedenbouwkundigen en de projectontwikkelaars die in onze stad actief zijn tot zich kunnen nemen!

Written by raphaelsmit

07/04/2006 bij 12:12

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: