Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Parkeerproblemen en een snelfietspad

Donderdag 13 april 2006

De zwakste schakel bepaalt de sterkte van de keten. Dat was zo ongeveer het thema bij een bijeenkomst over het aan te leggen snelfietspad tussen de Schimmelpennickstraat en Kattenbroek. De bijeenkomst deze avond was georganiseerd door de voetbalvereniging APWC, de velden van deze vereniging liggen langs het deel van het snelfietspad in de Koppel, een gedeelte van de Keerkring tussen de Meridiaamtunnel en de Ringweg Koppel. De plannen die de gemeente voor dit deel van het snelfietspad heeft uitgedacht, tarten de regels der logica en creëren een optimaal onveilige situatie.

Het grootste deel van het fietspad in de Koppel is en wordt gecombineerd met de auto-ontsluiting voor APWC, het woonwagenkampje aan deze route, de Weggeefwinkel en de stek van de Duikvereniging Keerkring. Langs dit deel van de Keerkring ligt ook het nieuwbouwwijkje Karmijn (onderdeel van het plan Spoorwegzone) dat binnenkort wordt opgeleverd. Van dit nieuwe wijkje liggen 28 woningen pal aan de snelfietsroute.
Ten behoeve van de sportverenigingen, het kampje en de nieuwbouwwoningen heeft de gemeente parkeerplaatsen gepland langs de combinatie snelfietsroute/auto-ontsluiting.
Deze avond werd er bij APWC één (dames)voetbalwedstrijd gespeeld, enkele teams trainden. Het gevolg was zichtbaar: er stonden aan beide zijden van het fietspad ongeveer zestig auto’s geparkeerd, auto’s en fietsers konden elkaar nauwelijks passeren. Omdat het autogedeelte van dit deel van de Keerkring een doodlopend stukje weg is en auto’s dus aan het einde moeten keren, stonden af en toe twee auto’s tegenover elkaar en moest een van de twee tussen de fietsers, die met moeite hun weg konden vinden, achteruit rijden.

Na de oplevering van de woningen in Karmijn zal de situatie nog schrijnender worden. De parkeernorm in dit wijkje ligt op ongeveer één auto per woning (informatie van APWC, niet tegengesproken door de aanwezige ambtenaren). Bij een normale parkeerbehoefte voor nieuwbouwwijkjes mag je voor de 28 woningen uitgaan van 45 benodigde parkeerplaatsen. De capaciteit bij langsparkeren aan één kant van het fietspad ligt omstreeks de dertig plaatsen. Deze parkeerplaatsen moeten in de toekomst dus gedeeld worden door de bewoners en de spelers en bezoekers van APWC. Dat kan nooit goed gaan.
APWC heeft een alternatief opgesteld: dwarsparkeren op de strook tussen het snelfietspad en de aanwezige sloot. De ruimte daarvoor is aanwezig, inclusief de ruimte voor een ongeveer vijf meter brede autoroute. Daardoor kunnen de geparkeerde auto’s makkelijk steken en hoeven ze niet tot het einde van de dooslopende weg te rijden. Maar wat het belangrijkste is: auto’s en fietsverkeer zijn op deze wijze van elkaar gescheiden. Het alternatief van APWC levert ruim honderd parkeerplaatsen op, zodat een te voorspellen conflict tussen de bewoners en de sportverenigingen kan worden voorkomen.

Een goed idee, maar het college heeft dit afgewezen. Extra kosten staan de uitvoering van het plan van APWC in de weg. Maar hier geldt: zuinigheid levert een situatie op die niemand zich kan wensen, al was het maar vanuit het oogpunt van de veiligheid voor het fietsverkeer. Er doen zich nu al regelmatig problemen voor, enkele ongelukken als gevolg van de te zuinige plannen van het college leveren een voorspelbaar reparatiebesluit op dat handen vol extra geld kost. Het college doet er dus goed aan om de besluitvorming over het definitieve ontwerp te corrigeren, nu kan het nog!

Opvallend overigens was dat alleen de fracties van de Burgerpartij, de SP en Jouw Amersfoort op de uitnodiging van APWC voor deze avond waren ingegaan. Van Groen Links was een lid uit een van de werkgroepen van deze partij aanwezig. Opvallend vooral omdat afgelopen dinsdag de coalitiepartijen aan hun prioriteitenprogramma een extra paragraaf toevoegde waarin werd vastgesteld dat de raad meer de buurten in moet en zijn oor te luisteren moet leggen bij wat er in de wijken leeft. Bij de eerste gelegenheid dat de coalitiepartijen dit tot uitvoering konden brengen, schitterden zij – zonder afzegging – door afwezigheid!

Nieuws of gebakken lucht?

Woensdag 12 april 2006

Gerard de Kleijn was tot voor kort gemeentesecretaris in onze stad. Het laatste jaar van zijn ambtelijke loopbaan viel hij vooral op als projectleider voor de actie Veilig op Straat. Deze actie werd, los van enkele resultaten, vooral gekenmerkt door de enorme hoeveelheid gebakken, edoch zeer kostbare lucht die werd geproduceerd. Kort na zijn vertrek bij de gemeente is hij de functie gaan vervullen van interim-directeur van de gefuseerde gemeentelijke musea: De Zonnehof, Flehite en Armando.

Nieuw onderdeel van de gezamenlijke musea wordt het expositiegebouw in de plint van het nieuwe Rijksgebouw aan het Smallepad. De bouw daarvan begint binnen afzienbare tijd. In dit nieuwe gebouw huurt de gemeente 1.500 vierkante meter expositieruimte. Als uitloop hiervan wordt een beeldentuin aan de Eemzijde van het gebouw ingericht. De nieuwe expositieruimte vervangt het Rietveldpaviljoen aan De Zonnehof. Wisselende exposities, zoals nu in De Zonnehof worden gehouden, vormen de belangrijkste activiteit in de nieuwe ruimte. Eventueel kan een deel van de collectie van Flehite er ook een plaats krijgen, ook in de vorm van wisseltentooonstellingen, als aanvulling op de moderne kunstexposities.
Is dat nieuws? Nou nee – de plannen zijn al enkele jaren bekend, verschillende keren zijn er al maquettes van de nieuwe vestiging op de hoek van het Smallepad en de Eemoever getoond. De nieuwe expositieruimte was in feite ook de aanleiding voor de samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke musea en expositieruimten. Gezegd moet worden dat deze samenwerking moeizaam tot stand komt, Gerard de Kleijn moet nieuwe Schwung brengen in dit samenwerkingsverband.

Ik was daarom hogelijk verbaasd toen ik in de Amersfoortse Courant de kop zag: ‘Grote kunsthal aan de Eem’. Wat krijgen we nou? Aanleiding voor dit artikel, zo bleek, vormde het voornemen van Gerard de Kleijn, die de redactie van de krant hierover – rechtstreeks of via anderen, dat weet ik niet – informeerde. Alle informatie die de interim-directeur naar buiten heeft gebracht, kwam precies overeen met de plannen die al vele jaren in voorbereiding zijn en die enkele jaren geleden al door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.
Ik bewonder de mensen die ergens binnenkomen en met veel grandeur hun kunnen en plannen voor al bestaande plannen presenteren, alsof zij iets nieuws hebben uitgevonden. Gerard, chapeau! Nou ja, er stond ook nog wel iets nieuws in het artikel: de nieuwe expositieruimte krijgt de naam KADE, wat staat voor Kunst Aan De Eem. Waarvan acte.

Written by raphaelsmit

13/04/2006 bij 20:07

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: