Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Waar geen wil is, is geen weg

Woensdag 21 juni 2006

Teun van Essen van d*Amor heeft gelijk met zijn constatering dat de gang van zaken rondom de gewenste verhuizing naar de Kimmangarage een blamage voor de gemeente is. d*Amor moet verhuizen, de garage die deze zomer beschikbaar komt, is een uitstekend alternatief. In eerste instantie leek het er op dat iedereen in het stadhuis de verhuizing een goed idee vond. Voor het theaterproductiebureau zijn de garagewerkplaatsen een uitstekend onderkomen en Amersfoort blijft het aanzien van een leegstaand pand langs een van de drukste toegangswegen bespaard.

Tot het moment waarop tijdens de behandeling van de kadernota wethouder Arriën Kruyt met de mededeling kwam dat de verhuizing niet kan plaatsvinden. Het bestemmingsplan zou de verhuizing van d*Amor in de weg staan. Waar in het bestemmingsplan ‘garage’ staat, mag je niet zomaar een culturele voorziening onder brengen. En vandaag meldde de Stad Amersfoort ook nog eens dat de afdeling planvorming op het stadhuis zich strikt formeel opstelt: gezien de oppervlakte die het theaterproductiebureau in beslag gaat nemen, zijn er 72 parkeerplaatsen nodig. En het aantal parkeerplaatsen op het terrein van de Kimmangarage bedraagt 62, dus kan het niet!
Mijn eenvoudige opvatting is: waar een wil is, is een weg. Uiteraard, met regels kan je elk cultureel initiatief in onze stad om zeep helpen. Daarbij is de oplossing redelijk eenvoudig: binnenkort moet de raad een uitspraak doen over een groot aantal wijzigingen in het bestemmingsplan De Berg 2003 – herzieningen ex artikel 30 van de WRO, zoals dat formeel heet. Op de wijzigingskaart tel ik 21 te wijzigen objecten, waarvan het ziekenhuis De Lichtenberg de grootste is. Het lijkt mij dat een 22ste wijziging in een moeite meekan, enkele maanden uitstel moet mogelijk zijn, lijkt mij. Maar ja: als er geen wil is, is er ook geen weg!

Communiceert onze wethouder niet meer?

Dinsdag 20 juni 2006

Een van de meest bizarre gebeurtenissen tijdens de raadsvergadering deze avond doet zich voor bij de behandeling van de herontwikkeling van het bestemmingsplan Puntenburg. Er liggen verschillende alternatieven op tafel voor de rooilijn van het woongebouw dat aan de Brouwerskom, het zogenaamde Blok F, moet worden ontwikkeld. Bewoners uit het Soesterkwartier hebben een jarenlange strijd gevoerd voor een ruime uitgang van de Brouwerstunnel, waardoor de sociale veiligheid optimaal wordt gewaarborgd. De gemeenteraad heeft daar uiteindelijk mee ingestemd, maar bij de recente planwijziging is van dit alles niets meer terug te vinden. Dus is er een voorstel vanuit de raad gedaan om in elk geval een bebouwingsalternatief vast te stellen waarbij nog iets van de resultaten uit de jarenlange discussie is terug te vinden.

Het college, in het bijzonder wethouder Ruud Luchtenveld, heeft alle alternatieven op een rij gezet, inclusief enkele bedragen die betrekking hebben op de financiële consequenties. Het door veel fracties en de bewoners gewenste alternatief kost in elk geval 25.000 euro meer in verband met het aanpassen van de openbare ruimte. Op de totale grondexploitatie een bagatelle, zeker als je dit afzet tegen de bedragen die gemoeid zijn bij allerlei tussentijdse plannen van het college of de raad, waarvoor altijd wel een potje is te vinden.
Maar kort voor de vergadering lag er ineens en brief van het ontwikkelings- en aannemersbedrijf Van Hoogevest Groep bij de raadsleden. Indien de raad ook maar iets van de oorspronkelijk goedgekeurde opzet rondom de Brouwerskom in stand wil houden, levert dat een schadeclaim op van tenminste 400.000 euro. Daarover was in de informatie van de wethouder niets terug te vinden, buiten een waarschuwing dat wijzigingen van de plannen door de raad het risico van een schadeclaim zou kunnen opleveren.

Opvallende zinsnede in de brief van de ontwikkelaar is: ‘De afgelopen periode hebben wij bij herhaling getracht om dit aspect bespreekbaar te krijgen, echter zonder al te veel succes.’ Dit lezende, zakt je broek af. Een aannemer probeert het college duidelijk te maken wat de financiële consequentie van een raadsbesluit kan zijn, maar het college geeft niet thuis en versaagt daardoor bij het adequaat informeren van de raad.
Een pijnlijke brief, op het laatste moment rechtstreeks aan de raad gericht, mag je wel zeggen. Gezien de vele Amersfoortse bouwactiviteiten van de Van Hoogevest Groep en de vele maatschappelijke contacten die dit bedrijf in de stad heeft, zou je mogen veronderstellen dat de communicatie tussen het stadhuis en de ontwikkelaar goed verloopt. Waarom dan een brief, buiten het college om, aan de raad en waarom heeft de wethouder de raad niet eerder kunnen confronteren?
Het was de eigen partij van de wethouder (de VVD), die al aan het begin van de discussie voorstelde om deze avond geen besluit te nemen. Het argument daarbij was simpel en aannemelijk: de raad is onvoldoende geïnformeerd over de consequenties bij elk van de te bespreken alternatieven. De brief van de Van Hoogevest Groep accentueerde dat duidelijk. Een vreemde gang van zaken die de wethouder persoonlijk is te verwijten: de opvattingen die binnen de raad leven, waren al bekend en al eerder tijdens besprekingen in De Ronde aan de orde gekomen. Wat wethouder Luchtenveld, die de afgelopen twee maanden ook op andere punten een zwakke indruk maakte, bij dit alles heeft bezield, is onduidelijk. In elk geval besloot de raad de verdere discussie met tenminste één week uit te stellen.

Ikea hoeft zich niet te verbazen

Maandag 19 juni 2006

Op 23 augustus opent Ikea zijn poorten in Vathorst. Daaraan is jarenlang overleg vooraf gegaan. Het college heeft tijdens het overleg een aantal wensen op het gebied van architectuur laten vallen, de komst van dit bedrijf was het waard. Part of the deal was dat voor Ikea een nieuwe ontsluitingsweg door het bedrijvengebied Vathorst zou worden aangelegd, waardoor de Boulevard is Vathorst niet extra zou worden belast en de grote stroom bezoekers van Ikea en het daarnaast te openen pand van Karwei geen verkeersproblemen in het woongebied van Vathorst oplevert.

Maar de zaak zit wat tegen. De geplande nieuwe verbinding is niet op 23 augustus gereed! Raadscollega Koos Voogt stelde hierover vragen, het college heeft geantwoord dat de vertraging bij de opening van de toegangsweg geen problemen hoeft op te leveren omdat het verkeer in Vathorst dat momenteel nog wel kan hebben. Ik deel dit uit nood geboren optimisme niet, de aansluiting van de A1-afrit op de Boulevard is nu al regelmatig een knelpunt, dat wordt over dus alleen maar erger.
Maar bij dit alles valt mij nog wat anders op. Ikea heeft laten blijken not amused te zijn over het feit dat de gemeente zijn belofte niet is nagekomen en te laat is bij het openstellen van de toegangsweg naar het woonwarenhuis. Ik kan mij dat voorstellen, maar moet van de andere kant opmerken: dat had Ikea kunnen weten. De planning van werkzaamheden in de openbare ruimte blijkt met grote regelmaat een zwak punt te zijn binnen onze stadhuisorganisatie, de voorbeelden hiervoor worden met regelmaat geleverd. Troost voor de Ikea-directie: het zou een wonder zijn geweest als de beoogde weg wél op tijd gereed zou zijn geweest!

Written by raphaelsmit

22/06/2006 bij 13:57

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: