Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

De waarheid over Matthias Stom

Zaterdag 19 augustus 2006

De antwoorden op mijn schriftelijke vragen over Matthias Stom van tien dagen geleden, vielen op z’n minst gezegd wat tegen. Dat gebeurt wel vaker bij antwoorden van het college, maar in dit geval had ik iets meer verwacht. Al was het maar omdat de intentie achter de vragen uiterst positief was en je dan van het college enige respons verwacht.

Afgelopen dagen ontving ik een telefoontje van wethouder Arriën Kruyt. Hij was zeer ongelukkig over de beantwoording van de vragen en kon zich mijn gevoelens daarbij voorstellen. De antwoorden die ik had ontvangen betroffen slechts een concept dat ambtelijk aan het college was aangeleverd. Het college had tot een andere beantwoording besloten maar door enige miscommunicatie was het concept als definitief antwoord de wereld in gestuurd. Het verbeterde antwoord zou mij spoedig worden toegezonden, hetgeen enkele dagen later gebeurde.
Met het tweede antwoord kan ik goed leven. Vandaag heeft de Amersfoortse Courant er ook aandacht aan besteed en uit het verbeterde antwoord mag ik concluderen dat het college positief staat tegenover een nader onderzoek naar Matthias Stom en dat er plannen zijn om bij het 750-jarig jubileumfeest van de stad – in 2009 – aandacht aan Matthias Stom en enkele andere bekende Amersfoortse schilders die rond de barok internationale faam genoten, te besteden. Indien nader onderzoek bevestigt dat Matthias Stom inderdaad een stadgenoot is, zal hij – aldus Arriën Kruyt – zeker in de denkbeeldige eregalerij van onze stad worden opgenomen.

Blijft nog een formeel puntje: het officiële besluit naar aanleiding van mijn vragen omvat nog steeds de eerdere beantwoording, die dus niet correct was. Het wachten is nu nog op een wijziging in de collegebesluiten en een aanpassing op de gemeentelijke website, waar het eerste en foutieve antwoord nog staat vermeld.

De verdwijntruc met geld en busbanen aan de Hogeweg

Vrijdag 18 augustus 2006

De Amersfoortse Courant meldt vandaag dat de vrije busbaan op de Hogeweg op de tocht staat. In de schets voor het nieuwe bestemmingsplan Hogeweg komt de vrije busbaan tussen de Stadsring en de aansluiting op de A28 niet voor. Dat is eigenaardig, want op 26 juni 2001 besloot de gemeenteraad dat deze vrije busbaan er moet komen en werd er zelfs geld voor beschikbaar gesteld. Alle ins en outs rondom deze aanleg werden vijf jaar geleden vastgelegd in een tientallen pagina’s tellend voorstel van B en W, na een voorafgaande inspraakronde en verschillende uitgaven van StadsNieuws Extra hierover.

Interessant bij dit alles is dat de gemeenteraad bijna 20 miljoen euro (prijspeil 2004) voor de aanleg van de vrije busbaan in de Hogeweg beschikbaar stelde. Hiervan werd bijna 7 miljoen euro beschikbaar gesteld uit rijkssubsidies. Volgens de Amersfoortse Courant is de subsidiebijdrage voor de Hogeweg intussen opgegaan in de kosten voor de Kersenbaan. In de dekking voor de Hogeweg zat ook een bijdrage van circa 9 miljoen euro uit de grondexploitatie van Wieken-Vinkenhoef. Waar dat geld is gebleven, is onduidelijk.
Het gekste bij dit alles is dat al deze wijzigingen in plannen en financiering hebben plaatsgevonden zonder nader raadsbesluit. Wanneer de raad in juni 2001, na een brede maatschappelijke discussie, besluit tot een ingrijpend plan voor de Hogeweg, kunnen ambtenaren dat besluit niet zomaar, naar eigen goeddunken, naast zich neerleggen. Dat ik dit via schriftelijke vragen verhelderd wil hebben, is niet meer dan logisch!

Hoe voorkom je een overbodig initiatief?

Donderdag 17 augustus 2006

Bewoners van de Dollardstraat hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de aanleg van een Cruijff Court in het groengebied tegenover hun woning. Een Cruijff Court is een geasfalteerd voetbalveld met een laag hekje er omheen. Vooral bij welzijnswerkers en –ambtenaren is dit een geliefd onderwerp, hoewel soortgelijke voorzieningen die elders in de stad liggen er meestal verlaten bijliggen of voor niet bedoelde activiteiten worden gebruikt.

Het eigenaardige aan de ambtelijke plannen voor de Dollardstraat is, dat voor de Cruijff Court een stukje openbaar grasveld moet wijken dat nu al als voetbalveldje wordt gebruikt. Als ik het goed heb begrepen staan er zelfs twee doelen. De stichting die de aanleg van Cruijff Courts stimuleert – en daar ook geld voor beschikbaar stelt – wil met zijn veldjes het voetballen stimuleren op plekken waar de jeugd nog geen mogelijkheid heeft voor het trappen van een balletje onder de vrije hemel.
Ik kan mij niet voorstellen dat deze stichting geld beschikbaar wil stellen om een bestaand, vrij toegankelijk en veel gebruikt voetbalveldje te vervangen door een duur kunstgrasveld. Op het bestaande veldje wordt ook nog wel eens slagbal gespeeld, er worden vliegers opgelaten en noem maar op – wat op de Cruijff Court niet meer mogelijk zou zijn.

Maar ja, uit eigen ervaring kan ik zeggen: als de ambtelijke bureaucratie op ons stadhuis zich iets heeft voorgenomen, dan tellen zelfs protesten van omwonenden, goede argumenten en logische regels niet meer. Betonnen koppen op het stadhuis doen toch wel wat zij willen, is het niet vóór de bewoners, dan wel er tégen!

Hoe de omroep nieuwe problemen creëert

Woensdag 16 augustus 2006

Omroep Amersfoort gaat samenwerken met de Amersfoortse Courant. Dat lees ik in elk geval in de AC. Bron is de interim-directeur van Omroep Amersfoort. Volgens mij praat deze voor zijn beurt en zou eerst zijn bestuur zich maar eens over dit idee moeten buigen. Hopelijk zit er in dat bestuur meer historische kennis dan bij hun interim-directeur.

Samenwerking op nieuwsgebied – en daarbij gaat het vooral om de teletextpagina’s van de omroep – is al eens eerder aan de orde geweest. Daarbij bleek het fysieke karakter van beide media een groot struikelblok te vormen. De Omroep kan (oké, ze doet het te weinig) actueel nieuws brengen, de krant is afhankelijk van het eenmalige dagelijkse verschijningstijdstip. De discussie die in het verleden ontstond, draaide vooral om het primeurrecht. Wie presenteert het dagelijkse nieuws het eerst: de omroep in de avonduren of de krant in haar uitgave van de volgende ochtend?
Er zijn nog meer praktische bezwaren (bijvoorbeeld financiële), maar ik vind de journalistieke overwegingen toch wel het meest doorslaggevend. Indien ik journalist zou zijn bij Omroep Amersfoort, dan zou ik mijn energie liever steken in het verbeteren van de actualiteit van het nieuws op de buis, in plaats van de voortdurende discussie over welk nieuws wanneer via welk medium moet worden gepresenteerd. Maar deze journalistieke afweging ligt ongetwijfeld ver buiten het gezichtsveld van de interim-directeur!

Written by raphaelsmit

20/08/2006 bij 10:40

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: