Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Omroepsubsidie: Anya Wiersma slaat de plank mis

Zondag 31 december 2006

Ruud Schulten besteedde afgelopen dagen op zijn site aandacht aan de perikelen rondom de lokale omroep. Ter herinnering: Omroep Amersfoort en Eemstad RTV stelden een intentieovereenkomst op om tot een gezamenlijke aanvraag voor een zendmachtiging te komen. In deze overeenkomst waren ook enkele afspraken opgenomen over de positie van de huidige medewerkers van Omroep Amersfoort. Een door de gemeente daartoe uitgenodigde onafhankelijke externe belastte zich met de uitwerking van de intentieovereenkomst. Daarbij stuitte hij op een veto van Eemstad RTV. Dit veto betrof het overnemen van enkele medewerkers van Omroep Amersfoort in de beoogde nieuwe organisatie. Deze overname kon plaatsvinden op basis van de inhoud van de, ook door Eemstad RTV getekende, overeenkomst. Er is nu een patstelling ontstaan, feitelijk is het overleg over de vorming van een nieuwe organisatie stilgevallen.

‘Houdt er mee op’, schreef ik twee weken geleden in dit dagboek. Uiteindelijk wordt de gemeente gevraagd om zeven ton in de lokale omroepsoap te steken, zonder dat geld komt er niets van de grond. Gezien het aanhoudende gebakkelei en het feit dat mensen die binnen de nieuwe organisatie moeten samenwerken, daartoe niet in staat zijn, is een radicale oplossing het beste: laten we als gemeente maar gewoon enige tijd niets doen en in elk geval geen duur gemeenschapsgeld naar dit jammerdal dragen.
Ruud Schulten onderschreef mijn stelling ten volste. Dat kwam hem op een reactie van SP-fractievoorzitter Anya Wiersma te staan. Kort gezegd kwam die er op neer: je hebt je steun gegeven aan de intentieovereenkomst, dus kan je je nu niet terugtrekken en vooreerst maar eens beginnen met de geldkraan dicht te draaien.

Anya Wiersma maakt bij haar opmerkingen twee fouten. Ten eerste heeft de raad bij de discussie over de intentieovereenkomst expliciet – en tot leedwezen van de omroepen – een besluit over financiële steun losgekoppeld van de support bij de intentieverklaring. Er is dus geen sprake van impliciete besluitvorming. Ten tweede: nadat de raad de intentieovereenkomst omarmde is er natuurlijk wel wat gebeurd. Het belangrijkste is dat de uitvoering hiervan, met name door de opstelling van Eemstad RTV, is gestopt. Ik zie niet in waarom de gemeenteraad dan nog gehouden is om niet gedane financiële toezeggingen alsnog te verzilveren.

Vertraging Eemhaven: antwoorden roepen nieuwe vragen op

Zaterdag 30 december 2006

Afgelopen maanden stelde ik vragen over het aanbestedingsbeleid rondom de aanleg van de nieuwe Eemhaven. De gemeente heeft dit werk in mootjes gehakt en daardoor dus zelf de regie in handen genomen. Zonder een oordeel te willen geven over de kwaliteit van deze regierol, moet ik vaststellen dat het werk aan de Eemhaven ruim een half jaar langer heeft geduurd dan gepland was en er een geheel havenseizoen, inclusief inkomsten uit havengelden, verloren is gegaan.

Volgens het college was de keuze om het werk niet als één project aan te besteden, een juiste keuze. Men is binnen het budget gebleven (wat overigens bij de beantwoording van de vragen niet werd onderbouwd). Gezien de vele missers en de tijdsoverschrijding moet je je dan afvragen of het niet wat goedkoper had gekund. En de antwoorden van het college roepen meer vragen op. Reden voor mij om de griffie te vragen mij te programmeren voor de eerstvolgende rondvraag in De Ronde.
Ik kan niet ontkennen dat mijn schriftelijke vragen een kritische ondertoon hadden. Het is daarom opmerkelijk (maar dit soort zaken komt meer voor) dat de conceptbeantwoording voor het college is aangeleverd door de verantwoordelijke projectleider.

Verbeteren busbaan is harde noot voor het college

Vrijdag 29 december 2006

De discussie rondom de vrije busbaan tussen het Centraal Station en de Stadsring ging in de vorige eeuw van start. Vijf jaar geleden, in de aanloop naar de verkiezingen 2002, deelde VVD-er Henk Brink paginabreed mee dat de problemen rondom deze busbaan met spoed moesten worden opgelost. Hij werd kort daarop verkeerswethouder, maar dit heeft niet tot een oplossing van het probleem geleid. Oké, het hek langs de vrije busbaan is onder zijn regie aangelegd waarna het aantal dodelijke ongevallen werd genihiliseerd – die eer komt hem toe. Maar verder…!

In september stelde ik schriftelijke vragen over het gedoe rondom deze busbaan. Enkele jaren geleden vonden er heftige discussies plaats over verschillende oplossingen, die geen van allen op veel steun konden rekenen. Daarna werd het erg stil op het stadhuis. Ja maar, antwoordde het college mij in oktober, er zijn problemen gerezen rondom een terrasvergunning en er is in de tussentijd een nieuw college aangetreden. Maar, zo werd er verzekerd, in het najaar zou het college zich over een procesvoorstel buigen. Overigens: een procesvoorstel is nog lang geen oplossing, maar het is wel een eerste rimpeling in het stilstaande water. Zodra het college zich hierover heeft geboden, zou er met de raad en belanghebbenden worden gecommuniceerd!
Formeel eindigt een najaar rond 21 december, een kalenderjaar in elk geval op 31 december. Maar gecommuniceerd is er nog niets. Om 2007 maar eens goed te beginnen, gaan er dus op de eerste werkdag van het nieuwe jaar opnieuw vragen naar het college: hoe staat het met de plannen, heeft het nieuwe college de uitgangspunten van het vorige college overgenomen en wanneer krijgt de raad iets te horen over het procesvoorstel. Intussen blijven de problemen voortduren, bijvoorbeeld op een deel van de Stadsring, bij de Vlasakkerweg en op het Stationsplein. Als iets zo lang duurt, moet er beslist iets héél moois naar buiten komen!

Written by raphaelsmit

02/01/2007 bij 10:29

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: