Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Stiptheidsacties

Zondag 21 januari 2007

Vandaag vermeldt het Journaal dat de ambtenaren stiptheidsacties gaan houden. Ik maak hierover geen grappen, dat is al genoeg gedaan. Het begrip werd zo’n 25 jaar geleden voor het eerst gehanteerd, toen de heer Dutman nog voorzitter was van de AbvaKabo. Voor een leider van een ambtenarenorganisatie had hij zijn naam niet mee, maar ook daarover zijn voldoende grappen gemaakt. De ambtenarenbonden zouden er goed aan doen een ander begrip voor hun acties te zoeken!

Over verslagen en verslagen

Zaterdag 20 januari 2007

Vandaag hoorde ik verschillende verhalen over de eerste zitting van de strafzaak tegen Ramon Smits Alvarez. De verhalen ontlopen elkaar niet zo erg. Het enige verslag dat er uitspringt, is het artikel dat de Amersfoortse Courant er vandaag aan wijdt. Het verslag begint met de zin:
Fractievoorzitter Hans van Wegen van de Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft wel degelijk gesjoemeld met onroerend goed en een vrouwelijke huurster geïntimideerd.(einde alinea)

Ik heb deze zin niet tussen aanhalingstekens gezet omdat de Amersfoortse Courant dat ook niet heeft gedaan. Met deze opening van het artikel wordt meteen een feit gesuggereerd. Verder lezend blijkt dit een opvatting te zijn die de advocaat van Ramon Smits Alvarez tijdens de zitting naar voren heeft gebracht. Ik zou dat geen feit willen noemen, maar een nog niet bewezen stelling van de verdediging tijdens het lopende proces.
Wat zowel uit het verslag van de Amersfoortse Courant als uit de andere verhalen die ik over de zitting heb gehoord, blijkt, is dat het proces is verdaagd. Dat lijkt mij overigens ook het belangrijkste nieuws uit de eerste zittingsdag, de moeite waard om daar een journalistiek verslag mee te beginnen – althans, zo heb ik dat de afgelopen dertig verslaggevende jaren geleerd. Ik wacht met belangstelling het verdere verloop af!

Zandvoort aan de Eem

Vrijdag 19 januari 2007

Zandvoort aan de Eem verkeert in de problemen. Omwonenden hebben geklaagd over de geluidsoverlast van deze horecagelegenheid. Voor alle duidelijkheid: ook ik ben omwonende, maar behoor niet tot de klagers. Ik heb er overigens ook minder last van dan de mensen die recht tegenover Zandvoort aan de Eem wonen.
Wat je in elk geval kunt stellen, is dat Zandvoort aan de Eem een uit de hand gelopen initiatief is. Een interessant initiatief overigens, dat van goed ondernemersschap getuigd. Maar toen de eerste kubieke meters zand voor het strandje aan de Eem werden gestort, waren er maar weinige die konden voorzien dat Zandvoort aan de Eem meer zou worden dan een plek waar mensen tijdens zomerse dagen op wat ludieke wijze van de zon kunnen genieten.

Zandvoort aan de Eem is uitgegroeid tot een restaurant, muziekcentrum en alternatieve discotheek. Dat met deze gelegenheid in een behoefte wordt voorzien, is intussen ruimschoots bewezen. Een gedurfd initiatief in een stad die na ruim tien jaar praten nog steeds geen echte discotheek heeft. Overigens: wanneer het Eemplein klaar is, wordt ook in die behoefte ruimschoots voorzien met een driedubbele disco: één ruimte voor R en B, één voor House en één in de stijl van après-ski. En dat alles naast een popcentrum waar ook wel eens gedanst zal worden!
Zandvoort aan de Eem zou tot het gereedkomen van de discotheken in het Eemcentrum voor een deel in een behoefte kunnen voorzien. Maar het is niet te ontkennen: de golfplaten barak voldoet op geen enkele wijze aan allerlei eisen die de gemeente aan andere ondernemers stelt. De laatste echte discotheek die de stad had, werd ruim vijftien jaar geleden gesloten op basis van veel minder geluidsoverlast. Bij de discussie die de afgelopen jaren werd gevoerd over een mogelijke discotheek aan de Westsingel (we horen er al lange tijd niets meer over), speelde geluidsoverlast eveneens een belangrijke rol.
Als gemeente moet je met één maat meten, om geen terechte verwijten van willekeur te laten ontstaan. Het is daarom jammer maar ook onontkoombaar dat een sympathiek initiatief op te los zand lijkt te zijn gebouwd.

Wie is er blij met de commissie Kok

Donderdag 18 januari 2007

De commissie Kok heeft het advies gegeven om de provincies in de Randstad samen te voegen tot één groot en slagvaardig bestuursapparaat. Of schaalvergroting a-priori slagvaardiger beleid oplevert, is overigens nog maar de vraag. Ook op lokaal niveau zou het een en ander moeten wijzigen om de Randstad in zijn geheel tot een sterke regio in voorwaarts strevende Europa te kunnen ontwikkelen. We dreigen, zo heeft de commissie Kok geconstateerd, af te zakken in de toptien van sterke economische regio’s in Europa. Ik vraag mij af wat het werkelijke voordeel is om op plaats drie in plaats van plaats zes in zo’n toptien te staan. Maar sterke bestuurders denken graag grootschalig, dus dan zal het wel moeten!

Onze burgemeester heeft meteen haar steun uitgesproken voor de plannen van de commissie Kok. Ze heeft het rapport dus al kunnen lezen. Ik ben nog niet zo ver gekomen, en in mijn omgeving nog niemand. Namens mij heeft ze dus niet gesproken.
Er wordt de laatste jaren regelmatig geklaagd over de steeds grotere kloof die ontstaat tussen burger en bestuur. Het is algemeen bekend dat de twee Kabinetten onder aanvoering van premier Kok een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het vergroten van deze kloof. Wat dat betreft houd ik mijn hart vast voor zijn jongste voorstellen. Wat ik er over heb gehoord, gaat het voorstel van de commissie Kok vooral over schaalvergroting en een sterke overheid.
Of er ook aandacht is besteed aan het verbeteren van het democratisch gehalte van een sterker bestuur en aan het verbeteren van de relatie tussen overheid en burger, waag ik te betwijfelen. Onze burgemeester is lid van D66, dus ik hoop dat zij bij het geven van haar positief oordeel over het werk van de commissie Kok niet alleen als bestuurder heeft gereageerd, maar ook als hoedster van onze democratische samenleving.

ICO-cluster Vathorst

Woensdag 17 januari 207

De raad heeft een presentatie gekregen van het ICO-cluster in het nieuwe centrum van Vathorst. ICO staat voor: informatie, cultuur en onderwijs. In de cluster komt ruimte voor de openbare bibliotheek, de Scholen in de Kunst, het voortgezet onderwijs, kinderopvang en dergelijke. Het cluster omvat onder meer een theaterachtige ruimte en een sporthal. Een aanwinst voor de bewoners in Vathorst.

Het ontwerp van het ICO-cluster is van DP6-architectenstudio uit Delft. Een duidelijke maquette en een fraai boekje waarin de maquette vanuit verschillende standpunten wordt vertoond, ondersteunde de presentatie.
Het is niet aan mij, als raadslid, om een mening over het ontwerp te geven. De maquette ziet er boeiend uit, maar ik heb in veertig jaar actieve betrokkenheid honderden maquettes gezien. Van vele hiervan heb ik ook de uitvoering mogen aanschouwen. De praktijk viel nogal eens tegen, hetzij door materiaalgebruik, of door de realiteit van de maatvoering, of door de inpassing in zijn omgeving. Menigmaal moesten tijdens de uitwerking kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd, wat de oorspronkelijk getoonde plannen ook niet altijd ten goede kwam.
Kort en goed: de maquette is prachtig, de gevels maken een rommelige indruk en de indeling, ook van de open binnenruimten, moet zich in de praktijk bewijzen. Wie ben ik dat ik iets negatiefs zal zeggen, maar ik voelde bij de presentatie geen vlinders opkomen in mijn buik. Maar vanuit het gezichtspunt van de Vathorstbewoners gezien, zou ik alleen maar kunnen zeggen: begin maar zo snel mogelijk met de bouw – als je wat terughoudend bent in je eerste enthousiasme, kan het alleen maar meevallen!

Vathorst-West en het probleem van de tijd

Dinsdag 16 januari 2007

Het is wel duidelijk: in Vathorst-West wordt gebouwd. Zoals gebruikelijk werden deze avond van VVD-zijde nog wat kanttekeningen geplaatst, maar deze partij is altijd het meest extreem als het gaat om het verschil tussen kanttekeningen vooraf en de uiteindelijke vrijwel kritiekloze instemming. Een keurige collegepartij die er soms moeite mee heeft om kritische geluiden uit de stad consequent uit te dragen.

De oppositie is tegen maar voelt zich machteloos. De raad is over een periode van tien jaren een fuik ingezwommen. Op gezette tijden is geconstateerd dat er een verkeerd besluit was genomen maar dat er geen weg terug was. Uiteraard speelt hierbij een rol dat een grootschalig project als de ontwikkeling van een vinexlocatie zoveel tijd in beslag neemt dat een raadslid nauwelijks in staat is om het proces in zijn geheel te bezien, ontwikkelingen af te wegen tegen eerder genomen intenties en besluiten en de uitvoering van raadsuitspraken over een langere periode te bewaken. Wat dat betreft staat de ambtelijke organisatie op voorsprong en kan de bureaucratie dankzij haar continuïteit de zelf opgestelde agenda’s beter in het oog houden. En gaan we dus 2.200 woningen in Vathorst-West bouwen, alle eerdere, tegengestelde uitspraken van de gemeenteraad ten spijt!

Written by raphaelsmit

22/01/2007 bij 16:25

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: