Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Een slecht beargumenteerde keuze

Dinsdag 10 april 2007

Voor Omroep Amersfoort lijkt het doek te zijn gevallen. Lijkt, want de beslissing over een zendvergunning, waarover de raad deze avond een advies uitbracht, valt uiteindelijk binnen de kring van het Commissariaat voor de Media. De raad mag slechts een advies geven, en dat is maar goed ook want bij de discussie van vanavond bleek dat weinig fracties redeneerden vanuit een overwogen beoordeling van de aangeboden plannen van de twee aanvragers voor een zendmachtiging: Omroep Amersfoort en Eemstad. Fracties die tot voor kort nog het ene hadden beweerd, namen ineens tegengestelde standpunten in op basis van emoties, onvolledige informatie of argumenten die op onverklaarbare wijze haaks stonden op eerdere beweringen.

Een ding is duidelijk: Omroep Amersfoort heeft het gebrek aan steun bij een meerderheid van de raad vooral aan zichzelf te danken. Daar staat wel tegenover dat de ontevredenheid die zich bij veel raadsleden leek breed te hebben gemaakt, nooit eerder was geuit. Gebrek aan belangstelling in het verleden werd omgezet in een onstuimige finale veroordeling. Raadsleden die nog voor kort de vraag stelden of lokale omroep eigenlijk überhaupt wel nodig is, bleken de afgelopen dagen ineens in staat te zijn om een oordeel te vormen waarvan ze de consequenties naar alle waarschijnlijkheid niet overzien. Maar nogmaals: Omroep Amersfoort heeft zelf alle munitie aangereikt die deze dag tegen haar is afgeschoten.
De raad heeft dus in meerderheid voor Eemstad gekozen. Op zich is dat een opmerkelijke keuze. Natuurlijk: Eemstad heeft geen onbevredigende financiële verantwoording hoeven af te leggen over activiteiten die met een gebrek aan geld zijn ontwikkeld. Ze heeft geen last gehad van personeelsleden die via een ledenvergadering het bestuur manipuleerden of na een conflict alsnog hun gelijk probeerden te halen. Je kunt bij Eemstad moeilijk praten over slecht management op het gebied van personeelsbeleid, noch van een – door gebrek aan budget veroorzaakt – weinig aansprekend programmabeleid, die ervaringen moeten nog worden opgedaan.
De media-ervaring van Eemstad schuilt in het radiobedrijf van de Golfbreker. Op die activiteiten is weinig aan te merken, een groep enthousiaste vrijwilligers heeft vanuit de oorspronkelijke ziekenomroep een medium ontwikkeld dat, ook zal het aantal luisteraars beperkt zijn, met regelmatig succes de stedelijke activiteit coverde. Maar het is wel radio. Uit het bedrijfsplan en de begroting die enkele maanden geleden werden gepresenteerd, kan iedereen die de branche ook maar een beetje kent (dat zijn dus niet de meeste fractiewoordvoerders van deze avond) opmaken dat de mensen die de Golfbreker tot een succes hebben gemaakt, onvoldoende zicht lijken te hebben op een televisiebedrijf dat dagelijks aantrekkelijk, actueel nieuws moet brengen. Dat gebrek aan kennis geldt overigens ook voor de twee videobedrijfjes die Eemstad moeten ondersteunen.

De gemeenteraad heeft geen invloed op de programmering van een publieke zender, dat staat de mediawet niet toe. Wel kan bij het verstrekken van subsidies een aantal eisen worden gesteld betreffende zaken als de kwaliteit van het management, de organisatie van de omroep (stichting of vereniging) en de wijze van financiële verantwoording. Langs deze weg had een aantal recente klachten over de bedrijfsvoering binnen Omroep Amersfoort gecorrigeerd kunnen worden. De kansen die de afgelopen jaren daartoe aanwezig waren, zijn door de raad nooit benut. Dat rukt het besluit van deze avond in een vreemd daglicht.
Hoe dan ook: de met enthousiasme geformuleerde keuze die mijn fractie – alle eerdere kritiek ten spijt – afgelopen dagen maakte voor Eemstad, stuitte bij mij op oprechte verbazing. Het was in elk geval een wijziging in stemming die ik niet kon volgen, hetgeen ik dan ook niet heb gedaan. De kritiek op Omroep Amersfoort deelde ik. En dat dit zelfs leidde tot het afwijzen van Omroep Amersfoort en daarmee leidde tot een impliciete keuze voor Eemstad, is een logische ontwikkeling. Maar het onverwachte enthousiasme voor Eemstad (‘Helder financieel perspectief’, ‘Vertrouwen in noodzakelijke creatieve vernieuwing’, ‘Duidelijke organisatiestructuur’), dat klonk wel erg onwaarachtig. Enige terughoudendheid op dat punt, ook met het oog op de komende discussies, was op zijn minst wijzer geweest. Indien ik door omstandigheden niet was verhinderd aan het betreffende fractieberaad deel te nemen, dan had ik daar met kracht op aangedrongen.

Ik ben in eerdere, moeilijke tijden voor Omroep Amersfoort enkele jaren zeer betrokken geweest bij deze omroep. Uiteraard heb ik met afgrijzen meegemaakt hoe onbekwame interim-managers binnen een sensibele organisatie medewerkers die tegen te weinig geld veel extra uren draaiden, het bedrijf uitjonasden. Maar om vervolgens op basis van banaliteiten voor een weinig overtuigend alternatief te kiezen, was voor mij een station te ver. Voor mij was dat in elk geval een van de redenen om het besluit te laten voor wat het was en mij even af te zonderen!

Ons parlement behoeft een ander volk

Maandag 9 april 2007

Het Parlementair Onderzoek 2006 dat onder de leden van de Tweede Kamer is gehouden, heeft het duidelijk gemaakt: de kloof tussen kiezers en gekozenen wordt niet veroorzaakt door het optreden van de dames en heren politici, maar door het gebrek aan belangstelling bij de kiezers. Dat vindt in elk geval een meerderheid van de kamerleden.
Toen ik dit in enkele kranten las, moest ik denken aan Berthold Brecht. Die schreef, nadat het SED-partijbestuur klaagde over het verloren vertrouwen na de arbeidersopstand van 1951:
‘…..Wäre es da
Nicht doch einfacher, die Regierung
Löste das Volk auf und
Wählte ein anderes?’

Ik vind de geborneerdheid van onze Haagse volksvertegenwoordigers stuitend. In plaats van te klagen over gebrek aan belangstelling voor hun werk onder de kiezers, zouden ze zich moeten buigen over de vraag waarin zij hebben gefaald bij het terugveroveren het kwijnende begrip onder de kiezers. Mij bekroop het gevoel: Fortuyn is dus toch nog voor niets gestorven, we zijn weer terug bij af.
Laten we daarbij overigens niet alleen naar Den Haag kijken. Ook de belangstelling die de doorsnee Amersfoorter heeft voor het werk van het plaatselijke openbaar bestuur, is beperkt. De publieke tribune zit alleen maar vol wanneer het het gemeentebestuur weer eens een keer is gelukt om door onbezonnen besluiten groepen stadgenoten tot razernij te brengen. Bestaan er echt geen betere methoden om mensen bij het werk van de raad te betrekken?
Uiteraard kan ik ook de hand in eigen boezem steken. Het klankbord waarover ik in mijn tijd van Leefbaar Amersfoort beschikte, is om zeep geholpen. De enige leden van Jouw Amersfoort die ik regelmatig ontmoet, zijn mijn twee fractiegenoten. Voor de rest steek ik veel tijd in informele contacten, iets dat voor mij in belangrijke mate mogelijk is doordat ik over mijn eigen tijd kan beschikken, een luxe die mijn meeste raadscollega’s niet genieten. Maar het feit dat aardig wat mensen mij wel kennen, maar dat een significant aantal van hen verbaasd opkijkt als zij vernemen dat ik lid ben van de JA-fractie, geeft te denken ‘Ik dacht dat u van Leefbaar was’, is een door mij veelgehoorde opmerking, een enkeling meent zelfs nog dat ik namens de PvdA-fractie optreed.
Individueel scoren wij, de leden van de JA-fractie, naar de mening van velen niet slecht, maar veel van onze gesprekspartners leggen in veel gevallen nauwelijks een relaties tussen onze persoonlijke inspanningen en de structuur waarbinnen wij onze inzet verrichten. Voor mijn fractie zijn dergelijke ervaringen in elk geval aanleiding om volgende week gedachten te ontwikkelen hoe we een groter aantal stadgenoten voor ons werk en dat van de raad kunnen interesseren. Hoe dan ook: ik wil in elk geval niet de mentaliteit overnemen die bij veel Haagse politici blijkt te leven!

Written by raphaelsmit

11/04/2007 bij 02:56

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: