Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Gratis openbaar vervoer voor ouderen

Dinsdag 24 april 2007

Een van de agendapunten tijdens De Ronde deze avond omvatte een reeks voorstellen voor gratis openbaar vervoer. Een van de voorstellen betrof het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers tijdens de daluren en in de weekenden. Sinds een aantal maanden is deze vorm van openbaar vervoer als experiment in de aanbieding. Het experiment loopt tot 1 mei. Na een evaluatie besluit de gemeenteraad of het experiment wordt gecontinueerd.

Tijdens de discussie deze avond uitten de meeste fracties hun tevredenheid over het experiment. Weliswaar leidt het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers niet tot een massale overstap van de eigen auto naar het openbaar vervoer, maar de grote belangstelling onder deze doelgroep bewijst dat het experiment aanslaat. Aangenomen wordt dat een andere doelstelling, namelijk het bestrijden van sociaal isolement onder ouderen, in elk geval wordt gerealiseerd. De raadsleden hadden ook veel positieve reacties ontvangen.
Het ziet er dus naar uit dat het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers wordt gecontinueerd. Als dat zo is, ontstaat wel een vreemde situatie. Vanaf 1 mei, na afloop van het experiment, eindigt het gratis openbaar vervoer voor ouderen, om waarschijnlijk enkele maanden later, na een positief besluit van de gemeenteraad, weer te worden ingevoerd. Dat leidt ongetwijfeld tot onduidelijkheid en vergt extra investeringen op het gebied van communicatie en marketing.
Mijn voorstel tijdens de bijeenkomst was daarom om de experimentenperiode te verlengen tot de raad een besluit heeft genomen. Zoals het er nu uitziet, houdt dat in dat de gecreëerde dienstverlening voor ouderen daarmee pauzeloos wordt voortgezet. Omdat het hierbij gaat om gebruik van al rijdend busmaterieel gedurende de stille uren, telt het kostenaspect nauwelijks mee.

De overige aanwezige raadsleden vonden het een goed idee en ook wethouder Luchtenveld zag de logica van het voorstel wel zitten. Wel moet hij de komende dagen overleggen hoe een en ander begrotingstechnisch wordt ingericht. Ook zal er overleg met de vervoerders moeten plaatsvinden. De raadsleden kregen toegezegd op korte termijn per e-mail te vernemen of het voorstel wordt gehonoreerd.

Een overbodige motie

Maandag 23 april 2007

Mijn fractie staat ten opzichte van asielzoekers een humaan beleid voor. Het Verdonkbeleid uit de afgelopen vier jaar heeft bij ons op weinig of geen steun kunnen rekenen. Het – aan voorwaarden gebonden – generale pardon voor asielzoekers die al jarenlang op een definitieve beslissing wachten, juichen we dan ook toe. Het komt nu op de uitvoering aan.
Dat de uitvoering enige tijd kost, is duidelijk. Criteria moeten helder worden geformuleerd en de groep waarvoor de maatregel dient, moet in beeld worden gebracht.

De gemeentebesturen spelen daarbij een belangrijke rol. In een raadsinformatiebrief die wij onlangs ontvingen, werd beschreven hoe onze burgemeester dit aanpakt. Uit de brief blijkt in elk geval dat Amersfoort op dit punt voortvarend is en al alle initiatieven heeft genomen die mogelijk zijn. Het wachten is nog op een aantal instructies uit Den Haag.
Overbodig is daarom de motie van Mustafa Ozcan over dit onderwerp. Feitelijk vraagt hij of de gemeenteraad aan de burgemeester wil vragen te doen waar ze al mee bezig is. Een motie voor de publieke tribune dus. Daaraan heeft Jouw Amersfoort geen behoefte. Uiteraard kan Mustafa op onze volle steun rekenen wanneer hij kan aantonen op welke punten onze burgemeester ten aanzien van dit onderwerp faalt. Maar zover is het niet, dus hij doet er beter aan zijn motie te laten voor wat het is.

College duikt voor helderheid over eigen keuze

Zondag 22 april 2007

‘Westtangent geen zaak voor dit college’, kopte De Stad Amersfoort afgelopen vrijdag. Daarbij wordt wethouder Ruud Luchteveld geciteerd. Met een dergelijke uitspraak wekt de wethouder de indruk dat het college nog geen uitspraak wil doen over het al dan niet aanleggen van de al jaren omstreden Westtangent.

Aanleiding voor zijn uitspraak is de presentatie van het ontwerpbestemmingsplan Birkhoven-Bokkeduinen. Het college heeft in dit ontwerp geen tracéreservering opgenomen voor een Westtangent. Overigens, het is uiteindelijk de raad die hierover beslist, maar gezien de politieke stemming tot nog toe heeft een plan voor de Westtangent weinig kans van slagen.
De opvatting van Ruud Luchtenveld dat het huidige college geen besluit neemt, is een drogreden. Natuurlijk neemt het college een besluit, een heel helder besluit zelfs. Het college spreekt zich uit tegen de Westtangent. Het is met de tracéreservering net als met het weer: het regent of het regent niet. Halve regen bestaat niet. Door geen tracéreservering in het bestemmingsplan op te nemen, heeft het college een duidelijke uitspraak gedaan waarvoor het zich eventueel maatschappelijk moet verantwoorden – ook tegenover de natuurlijke achterban van VVD-wethouder Ruud Luchtenveld.

Zoals de wethouder zich er nu probeert op de vlakte te houden, ken ik er nog wel een aantal. Ruud Luchtenveld zou ook kunnen zeggen: ‘Het is aan het volgende college om een uitspraak te doen over het bouwen in Stoutenburg-Noord, over sloopplannen voor Jericho-Jeruzalem, over dorpse villabebouwing in Zeldert, over woonenclaves in Vathorst-Noord, over een parkeertarief voor het grootste deel van de stad, over sloop van het Rietveldpaviljoen, over de marktverplaatsing van De Hof naar de Grote Koppel, enzovoort. Het huidige college conserveert slechts.’
Nou nee, wethouder, dat zijn allemaal punten waar de raad niet achter zal staan, net als bij de Westtangent. Door te beweren dat dergelijke onderwerpen geen zaken zijn voor het huidige college, zou de wethouder de indruk wekken dat binnen het stadhuis andere opvattingen bestaan en dat ambtenaren en college alleen maar wachten op een geschikter moment, bijvoorbeeld na het aantreden van een nieuwe raad.

Pornofestival als studentikoze grap

Zaterdag 21 april 2007

Vandaag bezocht ik de expositie die in verband met het pornofestival is ingericht aan de Kleine Koppel. Vrijdagavond werd het festival op deze plek geopend. Ik verbleef op het moment van opening nog in het Amsterdamse Concertgebouw. ‘Geeft niets,’ zeiden de organisatoren tegen mij, ‘je kunt ook wel wat later komen.’

Zover kwam het niet. In het Concertgebouw verzorgde het KCO, samen met het Nederlands Kamerkoor en een keur aan solisten, een avond die mij als OCK (ongelovige cultuur-katholiek) sterk aansprak: zoals Mozart’s Vesperae solennes de confessore, met onder meer het prachtige Laudate Dominum, en de Krönungsmesse van dezelfde componist. Met die muziek nog in de oren parkeer je je auto niet aan de Grote Koppel om vervolgens naar de andere Eemoever te wandelen en daar de start van een pornofestival bij te wonen!
Die wandeling maakte ik dus deze dag. Mijn conclusie: als de openingsavond net zo was als de tentoongestelde kunstwerken, dan was mijn besluit van de vorige avond meer dan terecht. Onder te exposanten trof ik namen aan van kunstenaars van wie ik beter ben gewend. Het geheel kwam op mij over als een melige studentengrap. Echte erotiek ontbrak, beoogde provocaties schoten hun doel voorbij en ik kon mij nauwelijks voorstellen dat de bijna 200 getoonde doeken, printen, foto’s en objecten aanleiding gaven tot denkprocessen, laat staan tot discussie.

Wat overigens niets afdoet van mijn opvatting dat de gemeente het organiseren van een dergelijk festival niets in de weg moet leggen. Mijn mening over de tentoonstelling staat ongetwijfeld haaks op die van vele anderen, dus laat mijn smaak geen norm zijn. Dat kunstenaars grenzen zoeken, vind ik een goede zaak. Ik zou kunnen zeggen: volgende keer wat langer speuren!

Amersfoort als fijne leefstad

Vrijdag 20 april 2007

Dat was een mooi positief bericht over onze stad. Uit de Atlas voor Gemeenten blijkt dat wij van de vijftig grootste gemeenten in ons land tot de top-tien behoren op het punt van ‘fijn wonen’ – om precies te zijn: we staan op plaats acht. Aansprekende gemeenten als Hilversum, Nijmegen, Zwolle, Rotterdam, Groningen,Breda en Apeldoorn (ik doe maar een greep) laten we achter ons. Bravo bellisimo, mia bella città!

Snel groeiende steden met veel nieuwbouwwijken blijken het op de index van fijn wonen extra moeilijk te hebben. Maar Amersfoort heeft natuurlijk een aantal factoren die dat probleem helpen op te heffen: een prachtige binnenstad, een mooie omgeving, knooppunt in het nationale wegen- en railnet, een verhoudingsgewijs hoge welvaart en een sterke economie.
Adel verplicht! Het is soms makkelijker om vanuit een achterstandsituatie positief te scoren dan om een toppositie te behouden. Een belangrijkste klus die voor ons ligt is het betrekken van alle nieuwe bewoners bij het gebeuren in onze stad. En wat zeker zo belangrijk is: de beste ambassadeurs bij het promoten van onze stad zijn onze eigen inwoners. Door goed beleid, open communicatie, gebruikmaking van aanwezige creativiteit en een geloofwaardig bestuur moeten we al onze stadgenoten actief houden, zorgen dat het fijn wonen blijft in onze stad en moeten we alle inwoners steeds genoeg aanleiding geven om hun tevredenheid ook buiten de stad onder de aandacht te brengen.
Maar goed: wat we hebben, dat hebben we in elk geval maar mooi!

Written by raphaelsmit

25/04/2007 bij 11:24

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: