Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Stichting Gastvrij, maatschappelijk betrokken horeca

Zondag 24 juni 2007

Vandaag is de Stichting Gastvrij van start gegaan. De stichting is een initiatief van Harold Warmelink, directeur van het Berghotel, en Marie-Louise Hehenkamp. Marie-Louise Hehenkamp trad de afgelopen jaren tientallen keren op als makelaar tussen het bedrijfsleven en het vrijwilligerswerk in onze stad. Stichting Gastvrij stimuleert activiteiten van maatschappelijk betrokken horeca.

Er waren, naast sponsors en enkele speciale gasten, zo’n honderd vrijwilligers van De Zonnebloem uitgenodigd voor een feestelijke High Tea in het Berghotel. Maar vóórdat aan de thee kon worden aangeschoven, werden aan lange tafels 250 geprepareerde taarten gegarneerd met slagroom en feestelijke, eetbare versiering. Een half uur lang was het een bonte mengeling van mensen met slagroomspuiten, dozen met chocola en marsepeinen zonnebloemen en mensen die dat alles inpakten. Aan het einde van de middag, na de high tea, werden de taarten door de Zonnebloemvrijwilligers verspreid onder zieken en ouderen in onze stad.
De Stichting Gastvrij, waaraan meer horecabedrijven dan het Berghotel gaan deelnemen, is voor de gemeenteraad een interessant signaal. Enkele jaren geleden werd in Amersfoort de toeristenbelasting afgeschaft, onder voorwaarde dat de horeca een aantal langdurig werkloze jongeren aan de slag zou helpen. Dat is slechts zeer ten dele gelukt: geslaagde gemeentelijke acties voor langdurig werklozen hadden het aanbod uitgedund, van de nog beschikbare jongeren was maar een gering deel geschikt voor de horeca. Jongeren voor wie een plaats werd gevonden, vloeiden in de meeste gevallen door naar andere bedrijfstakken.
Voor een aantal fracties in de gemeenteraad was dit afgelopen maand reden om zich af te vragen of de toeristenbelasting toch maar weer moet worden ingevoerd. Dat lijkt mij een verkeerde zaak. Met acties als de Stichting Gastvrij bewijst de horeca dat zij bereid is op een andere, meer reële wijze maatschappelijke taken voor haar rekening te willen nemen. Je kunt een sector die moeilijk aan een afspraak kan voldoen maar dat op andere wijze compenseert, niet straffen door een ongewenste belastingmaatregel weer in te voeren.
Overigens: enkele jaren geleden, toen de discussie over de toeristenbelasting plaatsvond, was Leefbaar Amersfoort sowieso tegen deze belastingmaatregel. De uitvoeringskosten zijn hoog, de netto-opbrengsten voor de gemeentekas zijn daardoor vrijwel nihil en deze belasting is daardoor alleen maar een bureaucratisch onding voor een deel van ondernemend Amersfoort.

Tijdens de high tea zat ik aan tafel met enkele van de sponsoren van deze dag. Het gesprek belandde op zeker moment bij het afscheid van gemeentesecretaris Piet Buijtels. Iedereen betreurde zijn vertrek, dat vooral werd gezien als een indicatie voor de introverte cultuur op ons stadhuis. Het bij zijn vertrek naar voren gebrachte argument dat op het stadhuis alles dusdanig goed in orde is dat voor een ‘doener’ zoals Piet Buijtels nauwelijks emplooi is, werd feitelijk weggehoond. ‘Een organisatie die van zichzelf verklaard dat zij alles zo goed in orde heeft dat er geen emplooi is voor iemand die verbeteringen nastreeft, is ten dode opgeschreven,’ aldus een van de aanwezigen. Er was weinig waardering voor de regelmatig geuite zelfgenoegzaamheid binnen ons ambtelijk management. Een organisatie die zichzelf, borstkloppend, afsluit voor vernieuwende impulsen, komt vroeg of laat in de problemen, aldus enkele maatschappelijk betrokken ondernemers van buiten de horeca.

Written by raphaelsmit

25/06/2007 bij 04:40

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: