Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Fietsafsluiting van de binnenstad

Woensdag 8 augustus 2007

Het college heeft mijn vragen beantwoord over de afsluiting van de binnenstad voor het fietsverkeer gedurende Dias Latinos. Waarom is dat nodig, is er voldoende stallingruimte buiten het centrum, bevorder je hiermee het gebruik van de fiets en is een dergelijke afsluiting wel te handhaven, waren vragen die ik stelde.

In zijn antwoorden verklaart het college dat de maatregel niet is genomen omdat er in het verleden specifieke problemen zijn ontstaan. Wel hebben brandweer en politie herhaaldelijk aangegeven dat het fietsparkeren tijdens manifestaties, markten en uitgaansuren kan leiden tot gevaarlijke situaties. Dit wordt vooral veroorzaakt door wildparkeren in smalle steegjes.
Of de afsluiting het gebruik van de fiets stimuleert, laat het college in het midden. De maatregel is allereerst bedoeld om de veiligheid voor de binnenstadbewoners te verbeteren. Het college is van mening dat er voldoende alternatieve stallingmogelijkheden aan de rand van het centrum aanwezig zijn.
Wat het handhaven betreft, ziet het college geen problemen. Maatregelen tijdens het Etceterafestival hebben niet tot problemen geleid, er werd door het publiek goed op gereageerd, aldus het college.

Het college twijfelt dus niet aan de juistheid van de afsluiting voor het fietsverkeer tijdens Dias Latinos. Ik gun hem het voordeel van de twijfel en help hopen. De beantwoording kan wel van enkele kanttekeningen worden voorzien. Indien politie en brandweer een groot aantal momenten naar voren brengt waarop gevaarlijke situaties ontstaan, lijkt mij de incidentele maatregel tijdens Dias Latinos weinig consequent. Eigenlijk verwacht ik van het college een initiatief om de geconstateerde problemen fundamenteler aan te pakken. Dat leidt ongetwijfeld tot openbare discussie, maar dat is prima omdat dan de voors en tegens goed tegen elkaar kunnen worden afgewogen.
De verwijzing naar het Etceterafestival overtuigt mij niet zo erg. Er was toen geen sprake van een algemene afsluiting van de binnenstad voor het fietsverkeer, maar meer van advisering. In elk geval lijkt het mij een goede zaak om na Dias Latinos het effect van de afsluiting grondig te evalueren en er lering uit te trekken voor al dan niet noodzakelijke maatregelen in de toekomst.

Blik in het verleden

Dinsdag 7 augustus 2007

De raadscommissie die de het besluitproces rondom Vathorst gaat onderzoeken, is aan het begin van het reces met zijn werk gestart. Tijdens een eerste bijeenkomst is de mogelijke aanpak besproken en er is een begin gemaakt met het doorvlooien van Collegebesluiten en de besprekingen over Vathorst in raad en commissies vanaf 1990.

Het doorvlooien van verslagen vanaf 1990 levert een groot aantal momenten op in de sfeer van: ‘Ach ja, dat gebeurde toen!’ Veel zaken die nu regelmatig op de agenda staan, waren in 1990 ook al onderwerp van gesprek. Voorbeelden zijn de Westtangent en de discussie met de firma Vahstal. In 1990 werd de aanleg van de Weg van de Vrijheid, de verbinding tussen de Hogeweg en De Hoef, voorbereid. Dankzij acties waarvoor Roelie Norp het voortouw nam, is deze weg door het waterwingebied er nooit gekomen. In 1990 brandde De Flint af, voor de eerste maatregelen om de gevolgen daarvan op te vangen werd een half miljoen gulden beschikbaar gesteld. En in 1990 werden de feestelijkheden voorbereid voor de 100.000ste inwoner van onze stad.
In 1990 en 1991 vond er, net als nu, een discussie plaats over de financiering van de lokale omroep. Er was toen geen concurrent, zodat de discussie zich vooral toespitste op geld. Er werd besloten tot een eenmalige bijdrage en structurele steun. In 1991 was het Eemkwartier al een gespreksonderwerp en vonden de voorbereidingen plaats voor de bouw van Nieuwland.
En waar het allemaal om ging, de discussie over Vathorst ging in 1990 van start.

Written by raphaelsmit

08/08/2007 bij 06:02

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: