Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Messen rondom coffeeshopbeleid worden geslepen

Dinsdag 11 september 2007

Uit de krant verneem ik dat het CDA en Groen Links het oneens zijn over het coffeeshopbeleid dat door het college wordt voorgesteld. Vertel mij wat nieuws! Toch is de constatering in de krant interessant, het vormt de voorbode op een pittige discussie in de gemeenteraad. En daar ben ik niet vies van.

De discussie die dinsdag 18 september in de raad wordt gevoerd, is een vervolg op de discussie over het coffeeshopbeleid dat ruim een jaar geleden de raad beheerste. Het ging toen over de vestiging van Alem, maar de raad was het er over eens dat de discussie rondom de coffeeshops breder moet worden gevoerd. Zover is het nu dus.
Wat gebeurde er een jaar geleden? CDA-er Roland Offereins diende een motie in. Hij had daarvoor de stemmen verzameld van de VVD, het CDA, de Christen Unie en de BPA. Samen 19 stemmen, net één te weinig. Maar Jouw Amersfoort stemde verdeeld, ik steunde Roland, waardoor een meerderheid voor zijn motie was verzekerd. Ismail Parmaksiz, de fractieleider van de PvdA, nam toen – los van de inhoud – een politiek verstandig besluit. Het zag er naar uit dat bij de CDA-motie de coalitie in twee gelijke delen uiteen zou vallen. Zo kort na de start van en nieuw college, waarin Ismail veel energie had gestoken, was dat weinig aanlokkelijk. De PvdA steunde te elfder ure de motie, waardoor binnen de coalitie alleen Groen Links nog buiten de boot viel. Gezien de historie van deze partij een logisch iets.

Krijgen we 18 september weer een dergelijke situatie? Dat zou interessant zijn. Het hangt uiteraard geheel samen met de vraag of het CDA en de VVD elkaar kunnen vinden. In de opvattingen van de Christen Unie en van de BPA zal niet veel zijn veranderd en Jouw Amersfoort zal wel weer verdeeld stemmen. Hoe dan ook: het wordt weer een politiek interessante discussie.

Geruchten leiden tot SP-motie

Maandag 10 september 2007

Vandaag vond ik bij mijn e-mail een concept-motie van de SP. Het onderwerp is de aanleg van een 9-holes golfbaan in Hoogland-West. Hé, hoor ik sommige mensen roepen, bestaan er plannen in die richting? Ik weet het niet, soms is men binnen het stadhuis verder dan menig raadslid vermoedt, dus ik sluit het niet uit. In elk geval gaat het gerucht.

Volgens dat gerucht heeft de firma Smink (of de familie Smink, dat is mij niet duidelijk) rondom de als manege bestemde bebouwing aan de Bunschoterstraat zo’n 27 hectare grond aangekocht. De manege wordt momenteel gebruikt als garagebedrijf, maar dat is niet overeenkomstig het bestemmingsplan en de gemeente gaat er tegen optreden. Dus is eigenaar Smink op zoek naar een bestemming die wél in het bestemmingsplan past.
Ik vind de oplossing waarbij de manege het clubhuis wordt van een aan te leggen golfbaan in elk geval creatief. In tegenstelling tot de SP zou ik het niet direct van de hand willen wijzen. Ik ken talloze golfbanen die prachtig in hun groene omgeving zijn aangelegd en een verrijking zijn voor het milieu.
Maar over milieu gesproken: golfers behoren in het algemeen niet tot het milieu waaruit de SP zijn aanhang put. Dus het opstellen van een SP-motie nog voor er een plan op tafel ligt, kan eigenlijk niet verbazen. Ik wacht eerst maar af, zo op het eerste gezicht denk ik: leg de golfbaan maar aan. Het gebouw aan de Bunschoterstraat kan daardoor eindelijk een passende bestemming krijgen, het groenkarakter van het gebied blijft op kwalitatief hoge wijze bewaard en er wordt zinvol ingespeeld op een groeiende behoefte aan golfbanen.

Overigens: de golfsport begint steeds meer van zijn elitaire karakter te verliezen (net als bij tennis en hockey al eerder is gebeurd). Nog even en je kunt geen fatsoenlijk SP-lid meer zijn of je moet op z’n minst het verschil tussen putten en een drive weten. Dan is het jammer van deze motie!

De kwaliteit van ons onderwijs

Vrijdag 7 september 2007

Ik ontving vandaag de uitnodiging voor de Meerkringmiddag. Omdat mijn andere fractiegenoten zijn verhinderd, zal ik deze middag bezoeken. De Meerkringmiddag wordt georganiseerd door het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs in onze gemeente. De dag is vooral bestemd voor onderwijzend personeel en hun directies, de raadsleden zijn er te gast en kunnen deelnemen aan een van de workshops.

Een uitnodiging vanuit het onderwijsveld. Prima. Maar waarom er dan op nauwelijks een kantje A-vier vijf kanjers van taalfouten moeten staan plus een bewering die ver bezijden de logica staat, is voor mij een vraag. Is het met het onderwijs in ons land echt zo slecht gesteld?

Van je VVD-vrienden moet je het maar hebben

Donderdag 6 september 2007

Het antwoord op de vragen die Sylvia Kesler stelde over de aan te leggen rotonde bij de Bergkerk is binnen. Gelijktijdig heeft het college een persbericht over de voorgenomen werkzaamheden uitgebracht. Uit beide blijkt dat onze wethouder Verkeer zich niet laat beïnvloeden door de tegenwerpingen die bewoners uit de omgeving van de toekomstige rotonde hebben gemaakt. Kort samengevat luidde die tegenwerpingen: de rotonde is onnodig groot, de aanleg gaat ten koste van veel kostbaar groen en door zijn onnodige omvang tast de geplande rotonde het karakter van het (monumentaal beschermde) gebied aan.

Voorafgaand aan de beantwoording van haar vragen had Sylvia nog een gesprek met verkeerswethouder Ruud Luchteveld. Die kwam daarbij niet verder dan het herhalen van de argumenten van zijn ambtenaren. En van de ambtenaren die bij de aanleg van deze rotonde zijn betrokken is bekend dat die van nature niet genegen zijn zich iets aan te trekken van klachten van omwonenden, dus tel uit je winst. Als de wethouder dan ook nog onwillig is, kan je als raadslid nog maar weinig doen – of je moet voorstellen de wethouder naar huis te sturen (mijn steun verzekerd!).
Voor de bewoners van het Bergkwartier, die zich tegen de ambtelijke dwangcultuur te weer trachtten te stellen, is het goed zich te realiseren dat verkeerswethouder Ruud Luchtenveld binnen het college de VVD vertegenwoordigt. Deze partij heeft zich van de klachten rondom de Bergkerk niets aangetrokken. Waarschijnlijk dachten ze binnen de VVD-fractie: ‘Het Bergkwartier is van nature een VVD-bolwerk, dus waarom zullen we ons nog moeten inspannen om ons voor onze kiezers in die buurt extra inspannen!’

Written by raphaelsmit

11/09/2007 bij 14:14

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: