Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

We zijn in de economische middenmoot beland

Vrijdag 9 november 2007

Elsevier publiceerde deze week weer zijn jaarlijkse overzicht van toplocaties. Het is nog maar enkele jaren geleden dat Amersfoort in het overzicht van Elsevier tot de toppers behoorde. Uit de recente cijfers blijkt dat we die positie hebben verloren. Wat overigens niet wil zeggen dat het slecht gaat met onze stad – het gaat andere gemeenten eenvoudigweg beter!

Meest opvallend is de positie die we innemen in de lijst van ‘De beste economische prestaties’. In de toelichting op deze top-50 meldt de redactie: ‘Opmerkelijk is de terugval van Amersfoort. Van 2001 tot 2004 in de top-10, afgelopen jaar 20ste en dit jaar 31ste’. Inderdaad opmerkelijk: in 2002 stond onze stad op nummer vijf, een jaar later op nummer zes, in 2004 nog steeds in de top-10 op plaats negen. En toen ging het ineens bergafwaarts.
In het overzicht ‘Werkloosheid in de werksteden’ zijn we wat stabieler: in 2005 op plaats 15, in 2006 op plaats 13 en in 2007 met een werkloosheidpercentage van 6,2 procent weer op plaats 15. Ook in de staat ‘Gezonde markt’ nemen we met een rapportcijfer van 7,1 een middenpositie in en staan we op plaats 11. In het jaar daarvoor stonden we met een rapportcijfer van 7,0 nog op plaats 12, dus hierin is een lichte verbetering waarneembaar.
Een sprong voorwaarts is te noteren bij de staat ‘De beste kantoorlocaties’. Amersfoort-Centrum staat nu met een rapportcijfer van 7,8 op de 9de plaats, een jaar eerder stonden we nog op plaats 16 en was ook het rapportcijfer lager: 7,5. Andere werkgebieden in onze stad komen niet voor in de top-40 van de kantoorgebieden.Uitgesproken slecht scoren we in het overzicht van leegstand in 24 regio’s: daar staan we op plaats 22 met een voorraad van 1.361.000 vierkante meter verhuurbare ruimte. Overigens stonden we een jaar eerder zelfs nog een plaats lager, we hebben de voorlaatste plaats in elk geval verlaten.
Amersfoort ontbreekt in de top-5 van ‘ict en zakelijke dienstverlening’, ‘industrie, bouw en distributie’ en ‘detailhandel, horeca en diensten’. Ook in de top-25 van het aantal starters per duizend inwoners is onze stad niet terug te vinden. Dat we niet in de top-20 van industriële regio’s staan, is duidelijk. Bij de top-20 op het gebied van dienstverlening is Amersfoort wel terug te vinden: op plaats 13. In de top-20 van distributie neemt Amersfoort zelfs een hoge plaats in en staat op plaats 4. Gezien de ambities van ons gemeentebestuur is de plaats in de top-40 van kennissteden interessant: plaats 13. Vooral op het gebied van innovatieve distributie blijkt Amersfoort een goed figuur te slaan en staat de stad op plaats 4 (ongetwijfeld met dank aan het innovatieve distributiecentrum van de firma Pot).

Al met al is Amersfoort, na enkele topjaren, teruggevallen in de middenmoot. Dat is niet goed, maar ook niet slecht. Uiteraard spelen toevallige factoren bij dat alles een rol. Wanneer in het kantorenpark Podium ineens grootschalige ontwikkelingen gaan plaatsvinden, het bedrijvengebied Vathorst de aanloop niet meer aankan en in het Eemkwartier eindelijk de langgewenste ontwikkelingen vorm gaan krijgen, stomen we weer met grote stappen op naar een topplaats. Maar dan moeten die ontwikkelingen zich natuurlijk wel echt voordoen, met uitzondering van het bedrijvengebied Vathorst ziet het er op dat punt niet zo best uit.
Ik sprak dit weekend een stadgenoot die de opmerking maakte: ‘Ja, dat is mooi die cijfers, maar het is maar net welke criteria je hanteert.’ Dat is op zichzelf een terechte opmerking, maar die hoorde ik niet toen we in de top-10 verkeerde!

Dreigt er een verkeersfiasco in Vathorst?

Donderdag 8 november 2007

Hans van Wegen heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld die mij uit het hart zijn gegrepen. Onderwerp: de verkeerssituatie in Vathorst. Aanleiding: een bezorgde brief van een inwoonster van Vathorst. Het gaat daarbij overigens niet alleen om deze brief, ik hoor al maanden bezorgde geluiden uit Vathorst en herinner mij daarbij telkens aan de zorg die de SGLA al rond 2000, bij de behandeling van het bestemmingsplan, uitsprak.

De brief die Hans ontving (en die ook aan wijkwethouder Van ’t Veld en verkeerswethouder Luchtenveld is gestuurd) is helder. De Boulevard, de belangrijkste ontsluitingsweg in Vathorst, is dusdanig aangelegd dat een klein probleem al tot grote gevolgen kan leiden. Het autoverkeer beschikt over één rijbaan in elke richting. Deze is voorzien van hoge stoepranden, zodat deze rijbanen als een niet te verlaten fuik werken voor de gebruikers daarvan.
De briefschrijfster werd vooral geraakt door de problemen die zij waarnam toen een ambulance op weg was naar De Laak. Momenteel is de verkeerssituatie een zootje, aldus de briefschrijfster. Deze situatie wordt veroorzaakt doordat de middenstrook – bestemd voor het openbaar vervoer – wegens afwerking is afgesloten.
Uiteraard: als de middenstrook gereed is kunnen hulpdiensten hiervan gebruik maken. Maar de risico’s zijn groot: op de vele rotondes die de Boulevard telt, moeten het autoverkeer en het openbaar vervoer c.q. de hulpdiensten samenvloeien, wat bij problemen op een van de rijbanen tot extra moeilijkheden zal leiden. En als er op de banen voor het normale verkeer een auto met pech staat en niemand kan uitwijken, zal het achteropkomende verkeer ongetwijfeld gebruik gaan maken van de middenstrook, met alle gevolgen van dien.

Laat ik niet onvriendelijk zijn, maar het idee van de Boulevard met gescheiden rijbanen is afkomstig van de stedenbouwkundigen, dus met name van het bureau van Ashok Balotra. Over zijn verkeersoplossingen in Kattenbroek is ook al menig klacht geuit: verkeersafhandeling is schijnbaar niet zijn sterkste punt. Overigens: in Vathorst kan alles nog een graadje erger worden nadat de nieuwe afrit op de A28 gereed. Dan lonkt bij verkeersproblemen op het verkeersplein Hoevelaken de sluiproute tussen deze nieuwe afrit en de bestaande afrit van Amersfoort-Noord – rechtstreeks met elkaar verbonden dor de Vathorst-Boulevard.
Al met al: de verkeersafwikkeling in Vathorst wekt weinig vreugdevolle verwachtingen op. Ik ben nieuwsgierig naar het antwoord dat het college gaat geven op de vragen van Hans van Wegen.

Een tegenvaller voor Emiclaer

Woensdag 6 november 2007

De middenstand in het winkelcentrum Emiclaer zijn not amused. Jarenlang wordt er gesproken over uitbreiding van dit winkelcentrum, maar afgelopen week is bekend geworden dat de plannen hiervoor geen doorgang vinden. De geplande 5.000 vierkante meter extra winkelruimte komt er niet. “Vooralsnog’, heeft Corio Nederland Retail, de exploitant van het winkelcentrum, afgelopen week tegenover de winkeliers opgemerkt.

De gemeenteraad heeft vandaag een Raadsinformatiebrief ontvangen waarin het niet doorgaan van de uitbreiding van Emiclaer wordt toegelicht. Ondanks het feit dat de gemeente op het vlak van de grondkosten een gebaar wilde maken, is de exploitatie niet rond te krijgen. Andere bronnen merken op dat Cario is afgehaakt omdat het overleg met de gemeente moeizaam verliep.
Tegenstrijdige berichten die het moeilijk maken een afgewogen oordeel over het niet doorgaan van de plannen te vellen. Waar de exploitatieproblemen precies liggen is niet helder. Hebben de parkeeroplossingen het plan de das omgedaan? Of waren de plannen te ambitieus en daardoor onbetaalbaar? Heeft de gemeente te hoge eisen gesteld? Of durft Cario de investering niet aan nu er in Vathorst een concurrerend winkelcentrum wordt gebouwd?

Written by raphaelsmit

12/11/2007 bij 19:39

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: