Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Goedkoop scoren voor open doel

Maandag 26 november 2007

Groen Links presenteert dinsdagavond een motie waarin wordt verzocht de locatie Kerkstraat van de shortlist voor dagopvanglocaties te verwijderen. Een goed voorstel. Groen Links had ook een verklaring uit kunnen geven waarin zij meedeelt zich achter de mening te scharen die de Burger Partij Amersfoort en andere oppositiepartijen al een aantal weken eerder naar voren hebben gebracht. Dat zou het gelijke effect hebben gehad, zonder dat de onterechte indruk wordt gewekt dat je als indiener van een motie met iets nieuws komt.

Nou ja, de opstelling van Groen Links is eigenlijk ook een goedkoop standje. Na de discussie vorige maand is intussen duidelijk geworden dat het de gemeente niet zal lukken om in het ROB-gebouw een dagopvang te realiseren. Veiligheidsoverwegingen, zoals door de bewoners intussen te berden zijn gebracht, spelen hierbij een grote rol. Maar wat uiteindelijk doorslaggevend zal zijn is het feit dat de eigenaar van het gebouw, de Rijksgebouwendienst, niet wenst mee te werken aan het vestigen van een dagopvang in het gebouw aan de Kerkstraat.
Dit werd duidelijk uit de kopie van een brief die ik vorige week van Hans van Wegen kreeg en die intussen ook door de omwonenden van het ROB-gebouw is rondgestuurd. Het is een brief van de Rijksgebouwendienst. Deze brief is duidelijk: aan het gebruik van het ROB-gebouw voor dagopvang zal de rijksdienst niet meewerken. De Rijksgebouwendienst is ook behoorlijk ontstemt: op een eerder aanbod om het gebouw over te nemen heeft de gemeente Amersfoort verklaard geen belangstelling te hebben. Via de media vernam de rijksdienst nu dat haar gebouw op de shortlist van de gemeente staat. Inderdaad een vreemde gang van zaken.

Ik wacht op de motie van Groen Links waarin deze fractie zich tegen de opname op de shortlist verklaart van een gebouw dat in gemeentehanden is en waartegen omwonenden tot nog toe tevergeefs hebben geprotesteerd. Een suggestie: het vrijkomende gebouw van de Scholen in de Kunst aan de Coninckstraat!

Principes bij SRO: een demasqué

Vrijdag 23 november 2007

De SRO heeft een verklaring uitgegeven. De loodgieter die mogelijkerwijze de Elleboogkerk in brand heeft laten opgaan, heeft inderdaad een familierelatie met een staflid van SRO. Maar de man is vakbekwaam, heeft zijn werk volgens de regels uitgevoerd en voert slechts 5 procent van het loodgieterswerk uit dat door SRO wordt vergeven.
Of de man vakbekwaam is, weet ik niet. Intussen heb ik vernomen dat de gegevens die SRO hierover verstrekt niet adequaat zijn. Of de werkzaamheden inderdaad volgens de regels zijn uitgevoerd wordt met zoveel stelligheid beweerd, dat je je begint af te vragen of er op de bewuste dag een toezichthouder van SRO op de steiger heeft gestaan. Indien dat niet het geval is, dan heeft SRO de informatie uit tweede of derde hand en is deze van relatieve waarde.

Principiëler vind ik de opmerking dat het betreffende bedrijf maar vijf procent van het loodgieterswerk van SRO uitvoert. Het zou voor een eenmansbedrijfje een prestatie zijn om erg veel meer van het werkpakket van SRO af te dekken – maar dat terzijde. Het gaat er niet om of een stafmedewerker van SRO vijf of vijftig procent van het uit te geven werk aan een familielid (de zoon, naar ik heb begrepen) gunt. Iemand die bij een semi-overheidsbedrijf werkt (en zo mag je SRO best omschrijven) moet zijn werk integer uitvoeren. En dat houdt in dat je geen eigen familie voordeel laat genieten van de functie die je inneemt. Dat is jammer, maar dat is de consequentie van de positie die je als leidinggevende bij SRO inneemt.
Dat de opsteller van de SRO-verklaring zich dit niet realiseert, zegt in ieder geval iets over de bedrijfscultuur bij SRO.

Een dagopvang aan het Smallepad

Donderdag 22 november 2007

B en W hebben een brief gekregen van een bekend advocatenkantoor dat optreedt namens het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis. Geprotesteerd wordt tegen het opnemen van de locatie aan het Smallepad 6 voor de mogelijke inrichting van een dagopvang. Het gaat om de plek die nu al als een opvangplaats in de vrije lucht functioneert. Zou het gemeentebestuur deze plek aanwijzen, dan moet op deze plaats een gebouw met allerlei voorzieningen worden geplaatst.

Het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis is laat met zijn protest. Dat doet niets af van het feit dat zij het recht heeft om kanttekeningen bij de locatiekeuze te plaatsen. Maar ik moet zeggen: ondanks het feit dat een duur advocatenkantoor is ingeschakeld, vind ik de argumenten zwak en ten dele niet juist. De brief heeft mij vooral duidelijk gemaakt dat de locatie, vergeleken met de andere mogelijke locaties, de grootste kanshebber is.
Zo zou de locatie niet ideaal bereikbaar zijn voor de politie. Sorry, maar ik ken geen beter bereikbaar punt: nog geen autominuut via het Smallepad vanaf het politiebureau. Er is geen andere locatie die op dit punt beter scoort.
In de brief wordt geklaagd dat nu al overlast wordt ondervonden van daklozen die op de huidige open-airlocatie verblijven. Bijvoorbeeld omdat zij in het gasthuis naar het toilet willen. Het aardige is natuurlijk dat, indien het Smallepad zou worden verkozen, er een gebouwtje komt te staan met allerlei voorzieningen die de huidige plek ontbeert, zoals toiletten. De constatering dat er momenteel weinig verkeer op het Smallepad plaatsvindt, is juist. Maar dit wordt vooral veroorzaakt doordat de doorgaande route wegens bouwwerkzaamheden tijdelijk is afgesloten. Aan deze situatie komt een einde.

De raad moet ook de klachten van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis serieus nemen. Maar er moet hoe dan ook een alternatief voor de huidige dagopvang aan de Stovestraat worden gevonden. Dat de plek aan het Smallepad daarbij hoge ogen gooit, is moeilijk te ontkennen!

Written by raphaelsmit

27/11/2007 bij 12:05

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: