Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Geloofwaardigheid van de politiek wordt gesaboteerd

Donderdag 17 april 2008

Na tien dagen discussie over de opvangvoorzieningen staat in elk geval één ding vast: bij een grote groep burgers in onze stad is het vertrouwen in het openbaar bestuur, zo dat er nog was, behoorlijk gedaald. De gemeenteraad stelde een procedure vast waardoor een open proces van afwegen van locaties tot stand kon komen. Maar uiteindelijk is het weer oud bier: het college maakt vooraf afspraken met de coalitiepartijen, alvorens een voorstel naar buiten te brengen. Alles is dus voorgekookt. Vervolgens mogen burgers tijdens een fakehoorzitting hun zegje doen waarbij vertegenwoordigers van de coalitiepartijen als brave farizeeërs zitten toe te horen, het maakte immers al niks meer uit. Tijdens een discussie in De Ronde worden nog enige krokodillentranen geplengd maar blijkt geen enkele coalitiepartij bereid te zijn een duimbreed te wijken En zo zal het op 22 april opnieuw een schijngevecht worden, een toneelstukje voor de belangstellende burger en een belediging voor alle betrokkenen die zich de afgelopen maanden hebben uitgesproken. En wie verbaasd zich dan nog over het afnemend vertrouwen dat de burger heeft in zijn bestuurders?

En weer regeert de leugenachtigheid

Woensdag 16 april 2008

Zonder een discussie daarover in de raad en zonder een raadsbesluit, heeft wethouder Van Daalen op eigen houtje de locatie Kleine Haag aan de shortlist voor de opvangvoorzieningen toegevoegd. Ongetwijfeld hebben de Stichting Maliebaan en de met deze stichting bevriende ambtenaren hierbij een handje geholpen. Tijdens De Ronde deze week merkte de wethouder op dat hij hierover op 27 november van het vorige jaar, toen het besluit werd genomen over de shortlist, heeft aangekondigd de Kleine Haag bij de zoektocht mee te nemen. Dat hadden raadsleden uit de notulen kunnen opmaken, maar ja, geen raadslid heeft daarop gereageerd.
Na de discussie in De Ronde heb ik de notulen opnieuw ter hand genomen. Had ik dan ergens overheen gelezen? Nee dus, de wethouder vertelde een sprookje. Tijdens Het Besluit is geen enkele opmerking over de Kleine Haag gemaakt. Het was mevrouw Tanemal van de PvdA die in de voorafgaande Ronde zich afvroeg wat de plannen met de Kleine Haag waren en of dit pand misschien moest worden meegenomen in de overwegingen. Volgens de notulen maakte ook mevrouw Beltman een opmerking in deze richting, maar deze week deelde zij – geconfronteerd met het citaat – mee dat zij met haar opmerking juist het tegendeel bedoelde. Opvallend is dat de voorzitter van De Ronde vaststelde dat de wethouder geen locatie meer aan de lijst kon toevoegen, waarop wethouder Van Daalen meedeelde dat ook niet te doen omdat het niet past binnen de gemaakte afspraken.
Desondanks kregen de omwonenden van de Kleine Haag 19 februari van dit jaar een brief met de mededeling dat de gemeenteraad op 27 november aan het college had gevraagd de locatie Kleine Haag bij de zoektocht naar een andere opvanglocatie te betrekken. Puur boerenbedrog!

Omwonenden Hogeweg 120 om de tuin geleid

Dinsdag 15 april 2008

Het is intussen iedereen duidelijk: er zijn geen 25 (ex)harddrugsverslaafden meer die vanuit de opvang aan de Kleine Haag moeten doorstromen naar de hostel aan de Hogeweg 120. Het zijn er misschien maar vijf of acht. Tijdens de informatiebijeenkomst voor de omwonenden van Hogeweg 120 werd er, mede gezien de ervaringen elders, op gewezen dat de (ex)verslaafden die in de hostel worden gehuisvest binnen de opvang aan de Kleine Haag dusdanig zijn ‘gestabiliseerd’ dat er geen zorg voor overlast hoeft te bestaan.
Uit de recente informatie van het college, intussen ook wijzer geworden over de werkelijke aantallen, blijkt dat de hostel aan de Hogeweg niet alleen voor patiënten uit de Kleine Haag is bestemd. Er zijn nog talloze mensen die door ernstige verslaving en verwarlozing niet langer zelfstandig kunnen wonen. De hostel is ook voor deze groep mensen bedoeld.
Een onverwacht gegeven. Voor alle duidelijkheid: de raad heeft besloten locaties te zoeken voor drie omschreven doelgroepen. De doelgroep die het college nu ineens opvoert, behoorde daar niet toe. Er is binnen de raad niet gesproken over de omvang van deze doelgroep, nog over de mate van overlast die deze groep voor omwonenden kan opleveren. Voor de omwonenden geldt dat zij door de gemeente dus op het verkeerde been zijn gezet. Hen is een groep nieuwe buren voorgehouden die door voorafgaande zorg zonder te veel problemen in een hun woonomgeving kunnen worden ingepast. Daar komt nu dus een groep bij die door gedrag en andere omstandigheden niet meer zelfstandig gehuisvest kan worden, een probleemgroep dus. Dat levert toch wel een ander plaatje op.
Al met al ziet het er naar uit dat het Leger des Heils, die met de exploitatie van de hostel binnen Amersfoort een mooie voet tussen de deur krijgt, alsnog een functie heeft gekregen en uit de gemeentelijke subsidieruif mag mee-eten – zonder dat de raad hierover vooraf is geïnformeerd en kennis heeft genomen van de consequenties van deze nieuwe vorm van zorg, te realiseren binnen een omgeving waar omwonenden al hun bedenkingen hadden over de voorgeschotelde oorspronkelijke doelgroep.

Omwonenden Leusderweg in het ootje genomen

Maandag 14 april 2008

Er is grote consternatie ontstaan onder de omwonenden van de locatie naast café De Kersenbaan, waar de gemeente een 24-uursopvang voor alcoholverslaafden wil inrichten. Om het maar voorzichtig uit te drukken: de mensen in de buurt van Leusderweg 24 waren sowieso niet gecharmeerd van een opvang voor alcoholverslaafden in hun buurt. Tijdens de informatiebijeenkomst voor de omwonenden was nog sprake van een twaalfuursopvang. In een raadsinformatiebrief die de raadsleden de afgelopen week kregen, merkt het college op dat de bewoners ongerust waren over het moment waarop de opvang zou worden gesloten. Oké, roepen de linkmiechels op het stadhuis dus, dan sluiten we de opvang niet en maken we er een 24-uursopvang van. Da’s ook leuk voor de stichting Maliebaan, die zijn 24-uurs opvang aan de Kleine Haag moest inruilen voor een dagopvang voor alcoholverslaafden, wat dus minder werk zou opleveren en dus minder subsidiegelden.
Dat de bewoners niet staan te jubelen, is logisch. Een opvang voor alcoholverslaafden is geen gesloten inrichting. Dus zullen er tijdens warme dagen alcoholverslaafden die in de opvang ook kunnen overnachten, rondom dit centrum wat langer van het zonnetje genieten, voorzien van een kratje pils en ongetwijfeld tot verdriet van omwonenden voor wie een mooie zomeravond een minder aangename gebeurtenis wordt.
Tijdens de fakehoorzitting deelde een toekomstige bewoner van het project Weltevreden, die juist vier ton in een woon-werkruimte tegenover de geplande opvang had geïnvesteerd, mee dat hij en zijn toekomstige buren niet op de hoogte waren gesteld van de plannen van de gemeente. Pas toen iemand daar via een omweg weet van kreeg, werd men uitgenodigd voor een informatieavond, maar wel voor een andere locatie (Zonnehof). ‘We zijn dit van de week nog nagegaan’ schrijft het college aan de raad. Het college heeft een andere toekomstige bewoner gesproken en die had alle berichten ontvangen. Voor de goede orde: de inspreker tijdens de fake-hoorzitting sprak namens een aantal toekomstige medebewoners. We hebben met één toekomstige bewoner gesproken, aldus het college. Dat zou dus een medewerker van de afdeling WSO kunnen zijn, die tot de toekomstige bewoners behoort. En ja, die weet het natuurlijk wel!

Vraagtekens bij miljoenen voor bouw en exploitatie opvangvoorzieningen

Vrijdag 11 april 2008

De raad moet beslissen over de opvang van zo’n 150 mensen die, al dan niet verslaafd, tot de dak- en thuislozen behoren. Dat is het getal dat het college noemt. Daar zijn twee opmerkingen bij te plaatsen. Het aantal van 21 bezoekers aan het centrum aan de Kleine Haag, voor wie de hostel is bedoeld, ligt ver boven de werkelijkheid. Het aantal bezoekers dat de Kleine Haag frequenteert ligt onder de tien. En bij het aantal alcoholverslaafden kan ook een vraagteken worden gezet. Dat zijn er vijftig, aldus de gegevens van de organisatie die de opvang voor deze groep gaat verzorgen. Dat is de stichting Maliebaan, die eerder heeft beweert dat er vele miljoenen moesten worden geïnvesteerd voor de opvang van zestig verslaafden aan de Kleine Haag. Uiteraard rekenen de stichtingen die de centra moeten exploiteren met ruime getallen, dat beïnvloed hun omzet op positieve wijze.
De opvang van zo’n honderd dak- en thuislozen kost de gemeente de komende jaren 5,3 miljoen aan investeringen. Maar het kost de gemeenschap meer, want een deel van de hostel wordt met andere middelen gedekt. Bij het raadsvoorstel schrijft het college ook dat bouwkosten aan sterke prijsstijgingen onderhevig zijn. ‘Het gaat om forse percentages’, aldus het college. Dan zitten we dus al snel aan de 7 miljoen, zo’n 70.000 euro investeringen per dak- of thuisloze en exclusief kostenbijdrage uit andere fondsen.
Daarna komen natuurlijk de exploitatiekosten. Daarover is het college uiterst vaag. Het enige getal betreft de opvang van vijftig alcoholverslaafden. dat kost de gemeenschap 1,5 miljoen per jaar, of te wel 30.000 euro per alcoholist per jaar.
Ik geef geen oordeel of dit verantwoord is. Wel merk ik op dat er over aanmerkelijk lagere bedragen voor subsidies op het gebied van sport, cultuur, wijkactiviteiten en noem maar op vaak veel moeilijker wordt gedaan. Hoe motiveer ik dat als volksvertegenwoordiger bij mijn kiezers?

Written by raphaelsmit

17/04/2008 bij 17:04

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: