Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Het college zelf is de nestbevuiler

Vrijdag 12 december 2008

De afgelopen weken was een lijst van schriftelijke vragen gesteld over de grondtransacties in Vathorst-West, het lekken van een geheim collegebesluit door ambtenaar Ashouwer en het twee jaar lang in een la verstoppen door wethouder Hekman van een ontluisterend onderzoeksrapport. De vragen waren afkomstig van de Burgerpartij en van Jouw Amersfoort, het college heeft ze deze dag in één pakket beantwoord.
Uiteraard komt de BPA de komende tijd terug op de antwoorden die het college heeft gegeven. Daar is alle aanleiding toe, want met de beantwoording lijkt het college zich nog verder in de nesten te hebben gewerkt: de ene misser wordt met een volgende misser gedekt, en dat alles omdat het college zijn eigen fouten niet wenst toe te geven.

Wat zeer frappeert, is de persverklaring die bij de antwoorden door het college is uitgegeven. Daarin wordt de burgemeester geciteerd, die vindt dat met de vragen en de daarmee samenhangende publiciteit grenzen zijn overschreden en mensen persoonlijk worden beschadigd. Met dit laatste doelt zij uiteraard vooral op ex-ambtenaar Ashouwer. ‘De stad wordt beschadigd, dat betreuren wij zeer,’ aldus de burgermeester.
Ik wil haar opmerkingen niet ranzig noemen – dat oen andere wel. Maar uit haar reactie blijkt dat het onze burgemeester in meer dan behoorlijke mate aan zelfreflectie ontbreekt. De schuld van alle ophef wordt naar gemeenteraadsleden (die een controlerende functie vervullen) geschoven, terwijl zij zelf en haar overige collegeleden de feitelijke oorzaak zijn van het probleem.

Een ambtenaar heeft een fout gemaakt, dat is zonneklaar. Maar wat er ook gebeurt, het dagelijkse bestuur van onze stad is verantwoordelijk voor het optreden van zijn ambtenaren. Of het college van te voren van misstappen op de hoogte was of niet, doet daarbij niet terzake: het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk en dient die verantwoordelijkheid ook te nemen. Dat is de politieke mores in ons democratisch Nederland.
Niet in Amersfoort, zo blijkt. Een ambtenaar begaat een misstap en benadeelt daarbij de stad in omvangrijke mate. Het onderzoek, waaruit dit zonneklaar blijkt, wordt door wethouder Hekman twee jaar lang in de kast gelegd. De raad ervaart door toeval van het onderzoeksrapport en eist openbaarmaking. Na deze openbaarmaking jokken overige collegeleden dat zij tot aan de dag waarop de raad over het onderzoek in discussie gaat, niet van het rapport te hebben geweten of het althans niet binnen het college daarover te hebben gesproken. En de eerst verantwoordelijke wethouder schuift alle verantwoording voor het gebeuren van zich af, niet het college maar de ambtenaar is de boze boeman.

Is het dan vreemd dat deze ambtenaar (intussen ex-ambtenaar) alle kritiek over zich heen krijgt. Het bestuur, dat feitelijk verantwoordelijk is maar zich drukt, heeft de heer Ashouwer in de kou laten staan. En onze burgemeester (we doen het toch zo goed en het is toch zo gezellig!) huilt krokodillentranen, schijnbaar zonder zich te realiseren dat zij de meeste verantwoordelijkheid draagt voor alle ophef. Schande!

Een misser in de nieuwe dienstregeling

Donderdag 11 december 2008

Nog enkele dagen en de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in onze stad treedt in werking. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt sinds kort bij de provincie. Onlangs heeft de raad geconstateerd dat het met de oude buslijnen 4 en 5 niet goed zit. Wethouder Luchteveld heeft, na een motie over dit probleem, toegezegd bij de provincie te pleiten voor aanpassingen, c.q. het instandhouden van de oude lijnvoering. Welke inspanning hij heeft gepleegd en wat daarvan de resultaten zijn, weten we nog niet. Aan te nemen is dat de wethouder de raad spoedig informeert over zijn inspanningen.

Het gedeelte van Vathorst rond de Darthuizerberg en een groot deel van het bedrijvengebied zijn vanaf komende week verstoken van openbaar vervoer. Alle mooie praatjes over het stimuleren van het openbaar vervoer en het uit de auto halen van bewoners en werkers in Vathorst, blijken van nul en gene waarde te zijn. En omdat we van wethouder Luchtenveld nog niets hebben gehoord, lijkt het banale plan dat onder provinciale regie is uitgewerkt, operationeel te worden.
Daarbij is de oplossing niet zo moeilijk. Laat één buslijn vanaf het Vathorster station via de zuidelijke boulevard naar de afrit Noord rijden, en van daaruit de oude route via de Ringweg Noord en de Maatweg volgen. De andere buslijn zou vanaf het Vathorster station de noordelijke boulevard kunnen bedienen en door kunnen rijden naar de Heideweg, van waaruit verder de oude route via Zielhorst en Schothorst kan worden gevolgd. Bij de Finse Mark ontstaat een extra overstapmogelijkheid.
Het lijkt simpel. Het is het ook. Maar niet vanuit het zicht vanaf provinciale bureaustoelen.

Een herboren GUS

Woensdag 10 december 2008

Hoera, de GUS betreedt weer de arena. Het oude bestuur van de GUS (Geen Uitbreiding Stort) was moegestreden, na zo’n acht jaar te hebben opgebokst tegen provinciale ambtenaren, de firma Smink en een zich formeel opstellend Amersfoorts gemeentebestuur. De oude bestuursleden verdienen meer dan een compliment, ze hebben zich ontwikkeld tot deskundigen die het gelijk menig keer aan hun zijde hadden, het echter niet kregen. Economische belangen en een totaal gebrek aan beleidsflexibiliteit op het provinciehuis (twee zaken die niet los van elkaar staan) hebben de discussie over de stortplaats en de baggerstort bepaald.
Frisse krachten hebben het stokje overgenomen. Daarbij worden nieuwe wegen ingeslagen en wordt het provinciaal bestuur, dat de komende tijden over een aantal nieuwe vergunningen moet beslissen, het vuur aan de schenen gelegd.

Intussen zie ik vanaf mijn werkplek het duinenlandschap van Smink groeien en groeien. Wat er precies in de nieuwe hopen afval steekt, weet ik niet. Een verzoek van mijn fractie aan ons gemeentebestuur om door metingen de zaak in de gaten te houden, is van de hand gewezen. Het nieuwe bestuur van de GUS kan op elke gewenste medewerking van de BPA rekenen!

De Kersenbaan: kiezen uit meerdere kwaden

Dinsdag 9 december 2008

Het besluit is gevallen, het definitieve tracé voor de Kersenbaan is vastgelegd en er is een keuze gemaakt voor de kruising van de Kersenbaan met de binnenring bij Roethof (Arnhemsestraat, Vermeerstraat enz.). Er komt een afrit vanaf de binnenring naar de Kersenbaan richting A28, de Arnhemseweg-Zuid wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Om de verkeersdruk in de E.Meysterweg en de Daltomnstraat te verminderen, wordt er in deze straten éénrichtingverkeer in oostelijke richting gecreëerd, het verkeer in westelijke richting moet via de Kersenbaan en de Bosweg zijn weg vinden.

Het stond van tevoren vast: welk besluit er ook wordt genomen, er zullen altijd mensen minder gelukkig zijn. Dat geldt ook voor partijen binnen de gemeenteraad, waar een keuze moest worden gedaan uit vijf alternatieven. De BPA was niet erg gecharmeerd van het eenrichtingsmodel omdat de opluchting bij bewoners in de ene straat leidt tot extra overlast in andere straten. De Bosweg, de omgeving van het Borneoplein en de Hugo de Grootlaan krijgen het nu voor de kiezen. En omdat er bij Roethof geen afrit vanaf de Kersenbaan worden aangelegd, moet Dorrestein extra verkeer gaan verwerken en dreigen er problemen bij de Kersenbaan ter hoogte van de Leusderweg te ontstaan.

Maar zoals gezegd: elke oplossing heeft voor- en nadelen. Belangrijk is dat er een keuze is gemaakt. Dat we over enkele jaren opnieuw moeten praten over de verkeerscirculatie in Amersfoort-Zuid, is nu al te voorspellen. Rondom het kruispunt Roethof knallen de champagneflessen, maar het verkeer zal er niet door afnemen en elders zijn weg zoeken.

De Koppel: liever geen Vogelaarwijk

Maandag 8 december 2008

De PvdA-fractie heeft het idee geopperd om van De Koppel een soort Vogelaarwijk te maken. Tot nog toe heeft onze stad één Vogelaarwijk: Kruiskamp. Toen minister Vogelaar ruim een jaar geleden Kruiskamp van haar etiket voorzag, heerste er verbazing binnen onze stad. Amersfoort Vernieuwd concentreert zich de komende jaren vooral op Liendert en op Rustenburg-Schuilenburg, de vernieuwing van Kruiskamp is al jaren geleden gestart en nadert zijn voltooiing. Maar de nieuwe (en intussen weer afgezette) minister was zeer gedecideerd: het is Kruiskamp of het is niets.

Het afgelopen jaar is er binnen de gemeenteraad de nodige kritiek geuit op de wijze waarop het rijk zijn steun gaf aan de Vogelaarwijk Kruiskamp. In plaats van veel extra geld werd er vanuit Den Haag vooral extra bureaucratie over de stadsvernieuwingswijk gestort. Velen in ons land vroegen zich af of je echt blij moet zijn met het predikaat ‘Vogelaarwijk’. Onder vorige ministers was het beleid duidelijker en effectvoller, maar ja, dat waren geen PvdA-ministers.
Je moet je dus afvragen of het een goed idee is om De Koppel ineens van een nieuw etiket te voorzien. Nieuwe plannen, extra bureaucratie: zitten we daar op te wachten. Vooral omdat er in De Koppel de afgelopen jaren best het een en ander heeft plaatsgevonden. De openbare ruimte is opgeknapt, aan de oostkant van de Meridiaan is het een en ander neergezet voor de jeugd en voor buurtcontacten. Er is intussen in De Koppel heel wat nieuw gebouwd, langs de Eem en rondom het Boogschutterplein. En de school aan het Zuiderkruis heeft een ABC-status gekregen en is daartoe uitgebreid, waardoor nieuwe buurtfuncties er een plaats konden krijgen.
Wat niet heeft plaatsgevonden, is de vernieuwing van Jericho-Jeruzalem. De ingrijpende plannen die ooit voor deze wijkjes werden ontwikkeld, zijn door de bewoners van de hand gewezen. Het zijn hechte buurtjes waar de bewoners zich prettig voelen, aan ingrijpende veranderingen bestond geen behoefte. Reden dus om kostbare plannen die voorbijgaan aan de wensen van de bewoners, in te trekken. Een meer officiële status van de wijk in het kader van de stadsvernieuwing zou er toe kunnen leiden dat oude plannen voor ingrijpen in Jericho-Jeruzalem weer boven tafel zouden komen. Daar zitten we niet op te wachten.

Dat er onder de bewoners in De Koppel best nog wensen bestaan, is logisch. De meeste wensen zouden kunnen worden bevredigd, wanneer ergens in De Koppel ruimte zou komen voor de jeugd en voor buurtactiviteiten zoals taallessen voor allochtone vrouwen én mannen. Er is een behoorlijke doorloop binnen de winkelstrip aan de Meridiaan, misschien liggen daar nog goede kansen!

Written by raphaelsmit

15/12/2008 bij 14:53

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: