Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Veiligheid en bouwverkeer in Laak

Vrijdag 6 februari 2009

Als gemeenteraadslid moet je soms een keuze maken tussen twee kwaden. Deze week diende zich weer zo’n dilemma aan: de tijdelijke bouwweg in Vathorst-Laak. Volgens het gemeentebestuur en het OBV is de tijdelijke bouwweg noodzakelijk om onveilige situaties in het al bewoonde deel van Laak te voorkomen. Enkele toekomstige bewoners aan de Spakenburgkade verzetten zich tegen de aanleg van de bouwweg.
Bij de toekomstige bewoners gaat het om kopers uit het project ’23 van 5’ (blok 43 en 8 in Laak). Uit de informatie van Funda is op te maken dat nog twintig van de 23 woningen uit dit project te koop staan. De leden van de bezwarengroep zullen pas deze zomer hun woningen betrekken, voorlopig levert de bouw van hun woningen overlast van bouwverkeer voor op anderen.

In Laak moet een park worden aangelegd en moet de derde fase van Grachtenrijk worden gebouwd. Beide werken leveren veel bouwverkeer op. Om overlast in het al bestaande deel van Laak te voorkomen, is een tijdelijke bouwweg tussen het Laakcluster en de Hogesteeg gepland. Deze wordt over de Laaksloot doorgetrokken en ontsluit via een weg ten noorden van deze Laaksloot en enkele daarin aan te leggen dammen de bouwplaatsen.
Het bezwaar dat deze week op mijn bureau neerdwarrelde, is een verzet zich tegen de bouwweg ten noorden van de Laaksloot. Dat is een groen gebied, daar moet je van afblijven, is kort samengevat het bezwaar. Daar hebben de toekomstige bewoners aan de Spakenburgerkade een punt. Het is voor de raad zaak om er op toe te zien dat na afloop van het werk in Grachtenrijk en het aan te leggen park, de tijdelijke bouwweg weer wordt opgeheven en de dammen in de sloot verdwijnen.

Maar de zaak ligt gecompliceerder. De toekomstige bewoners aan de Spakenburgerkade hebben een alternatief ingediend. Overigens: het OBV had verschillende alternatieven naast elkaar gelegd, de nu gekozen oplossing scoorde vooral op het punt van de veiligheid het beste. Het nu aangedragen bewonersalternatief heeft in elk geval als voordeel dat de nieuwe bewoners een onaangetast uitzicht over het gebied ten noorden van de Laak behouden en aan de overkant van de sloot geen bouwverkeer langs zien komen.
Maar zij verleggen het probleem. Ze bieden als alternatief twee routes voor het bouwverkeer aan. Een daarvan takt bij de Boulevard ter hoogte van de drukgebruikte oversteekplaats naar de scholen in het Laakcluster af. Deze route gaat dan verder via de Zwartsluiskade en de Workumstraat, door een gebied waar al ruim 240 woningen en appartementen zijn bewoond.
De tweede route verloopt vanaf rotonde 6 via de Vollenhovekade naar de nieuwe bouwplaatsen. Hier zou het bouwverkeer zich moeten mengen met het verkeer naar het al bewoonde deel van Laak, de omgeving van de Muidenkade.

Hier moet dus een afweging plaatsvinden tussen het belang van enkele bewoners in het grotendeels nog niet eens verkochte deel van blok 43 aan de Spakenburgerkade, tegenover de veiligheid voor honderden in de al bewoonde delen van Laak. Natuurlijk hebben de bewoners uit blok 43 gelijk: de tijdelijke bouwweg ten noorden van de Laaksloot wordt aangelegd in een toekomstig groengebied. Daar moet de raad alert op blijven: de noodweg moet zo spoedig mogelijk weer verdwijnen. Maar voor de rest kies ik voor de veiligheid voor de honderden al aanwezige families in Laak en de honderden schoolkinderen in het Laakcluster.

Problemen in de woningmarkt in beeld gebracht

Donderdag 5 februari 2009

Het is boeiend eens mee te werken aan een item dat door het team van Netwerk wordt geproduceerd. Netwerk wil de kijkers informeren over de gevolgen die de economische crisis heeft voor de dagelijkse samenleving. Amersfoort is daarbij als voorbeeld genomen. Na een eerder item over de invloed van de crisis op de bouw – waarbij het faillissement van Hoogevest het aanknopingspunt was – worden deze avond de problemen in de woningmarkt in beeld gebracht.

De bijna tot stilstand gekomen woningmarkt in Vathorst blijkt een goed beeld van de problemen te geven. Daarbij moet worden bedacht dat de problemen in Vathorst model staan voor de problemen in tientallen andere vinexwijken in ons land.
Het onderwerp is breed, te breed voor de beperkte tijd die de makers van Netwerk ter beschikking staat. Er wordt bijvoorbeeld wel informatie verzameld over de gevolgen die de vertraging van de woningbouw heeft voor de gemeentebegroting, maar deze en enkele andere opnamen vallen onder het mes van de montagetafel. Des te indringender komen de problemen naar voren waarmee mensen worden geconfronteerd die in deze tijd – om welke rede dan ook – hun huis in de verkoop zetten. In Vathorst zijn dat er enkele honderden, los van het aanbod in de nog in ontwikkeling zijnde nieuwbouwprojecten.

Luchtenveld moet opschieten met bestemmingsplannen Buitengebied

Woensdag 4 februari 2009

Eigenlijk is het heel gek. Er wordt al jaren gewerkt aan twee bestemmingsplannen die eigenlijk het predikaat ‘conserverend’moeten dragen. Het gaat om de bestemmingsplannen voor het Buitengebied West en het Buitengebied Oost van onze gemeente. Groene gebieden waar, dat is in elk geval de bedoeling, geen opzienbarende ontwikkelingen plaatsvinden.

Of toch? Het Buitengebied Oost levert heel wat discussiestof op. Het gaat daarbij om de plannen van Het Utrechtse Landschap om midden in het groene gebied van park Stoutenburg een appartementencomplex neer te zetten. Een zot idee dat intussen heel wat mensen op de been heeft gebracht. Overigens: door alle drukte rond de woontoren let nauwelijks iemand op de veranderingen in het bestemmingsplan ten gunste van een oud-wethouder die de afgelopen jaren is opgevallen door clandestiene bouwactiviteiten. De Burger Partij Amersfoort buigt zich intussen ook over deze wijziging in het ‘conserverende’ bestemmingsplan.

Even omstreden is het bestemmingsplan voor het Buitengebied West. Dat plan had al lang in de raad aan de orde moeten komen, ware het niet dat met het nieuwe bestemmingsplan ook een akkefietje zou moeten worden weggewerkt rondom de door Smink gekochte manage aan de Bunschoterstraat. In het gebouw hebben nooit paarden staan trappelen, als het aan Smink ligt zou met het bestemmingsplan een bedrijfsvergunning voor het gebouw tot stand komen. Vooruitlopend daarop werd het pand al enkele jaren clandestien verhuurd aan een autobedrijf.
Intussen blijkt er binnen de raad weinig animo voor een nieuw bedrijfsgebouw in het groene gebied van Hoogland-West te bestaan. Onder regie van wethouder Luchtenveld wordt samen met Smink naar een alternatief gezocht. De wethouder meent dat deze is te vinden in het meewerken aan de aanleg van een golfterrein bij het (dan als clubhuis in te richten) managegebouw. De benodigde grond is al voor een belangrijk deel in handen van Smink. Omdat dat op maatschappelijke weerstand stuit, moeten we nog steeds wachten op het moment waarop Luchtenveld de raad eindelijk een nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied West presenteert.

Wanneer je de hele geschiedenis van het managegebouw doorneemt, wordt je droevig en kwaad tegelijk. Kwaad door het feit dat de gemeente tegen een doorsneeburger die zich niet aan de regels houdt, kordaat weet op te treden, maar duikt de naam Smink op dan is van al deze voortvarendheid nog maar weinig te bespeuren (zie ook de affaire rondom het hondenhotel bij Zielhorst). Droevig omdat talloze agrarische ondernemers in dit gebied geen enkele rechtszekerheid wordt geboden en zij moeten aanzien hoe in Hoogland-West allerlei bouwvergunningen worden afgegeven, waarbij bezwaren van de hand worden gewezen omdat er wordt geanticipeerd op een nieuw bestemmingsplan – dat dus door gestoethaspel van onze wethouder Luchtenveld jaren op zich laat wachten.

Belangrijkste stedelijke item in 2009: ons jubileum!

Dinsdag 3 februari 2009

In het personeelsblad ZigZag van het gemeentehuis wordt aandacht besteed aan het ondertekenen van de zogenaamde ‘sectorcontracten’. Dat zijn overeenkomsten waarmee het ambtelijk management een jaar lang een grote mate van handelingsvrijheid krijgt en waarbij het college zijn handelingsruimte beperkt ten gunste van de stadhuisbureaucratie. Indien de Burger Partij Amersfoort na de verkiezingen haar invloed weet uit te breiden, zal het hele systeem van sectorcontracten eens nauwgezet tegen het licht worden gehouden. Maar dat terzijde!

Ter gelegenheid van het ondertekenen van de sectorcontracten is aan de burgemeester, de secretaris en enkele diensthoofden gevraagd wat de belangrijkste zaken zijn die ons in 2009 te wachten staan. Er staat ons nogal wat te wachten, waarbij overigens een aantal van de tentoongestelde pretenties op grote moeilijkheden kunnen stuiten. Wat waarschijnlijk recht overeind blijft staan, is het feest rondom Amersfoort 750. Wanneer je alle reacties vanuit college en management op een rij zet, blijkt dit feest toch wel hét hoogtepunten van 2009 te worden. Of we die conclusie aan het einde van 2009 nog steeds kunnen trekken, betwijfel ik.

Nieuwe zwembad als icoon voor de stad

Maandag 2 februari 2009

De sirenes loeiden vandaag weer, dus er was weer een architectencafé. Dit keer in het gebouw van de Hogeschool Utrecht aan de Berkenweg. Onderwerp: de ontwikkeling van de Hogeweg. De plannen werden toegelicht, er volgde discussie en een aantal zaken die bij de ontwikkeling van de Hogeweg aan de orde komen, werden weer eens scherp neergezet. Een van de onderdelen van het ontwikkelingsplan voor de Hogewegzone is het nieuwe zwembad dat het Sportfondsenbad en het zwembad in Liendert moet vervangen.

Dat zwembad gaat nog een brok worden! Het college heeft al aangekondigd dat de geraamde bouwkosten intussen zijn gestegen van zo’n twintig miljoen naar 27 miljoen. In de herfstbrief wordt fijntjes opgemerkt dat in deze kosten geen extra uitgaven voor architectonische kwaliteit zijn meegenomen. Op de discussie over de tien-meterspringtoren en de afmetingen van het belangrijkste bad – dat in de huidige plannen niet voldoet aan maten voor grote zwemsportactiviteiten – wordt door het college voorbijgegaan.
Toen de Hogewegzone als nieuw ontwikkelingsgebied werd gepresenteerd, maakte het zwembad daarvan al onderdeel uit. Het nieuwe zwembad zou een icoon voor de stad moeten zijn, een visitekaartje naast een van de belangrijkste invalswegen van onze stad. Maar binnen de muren van het stadhuis wordt nu al opgemerkt dat voor 27 miljoen euro niet meer dan een badkuip met een dak kan worden gerealiseerd. Ik vind dat de gemeenteraad moet vasthouden aan de oorspronkelijke opzet: een mooi gebouw, een icoon aan de ingang van onze stad. En uiteraard met een tienmetertoren en maten die het bad geschikt maken voor landelijke sportieve gebeurtenissen.
Laten we een oude traditie handhaven: Amersfoort Zwemstad!

Written by raphaelsmit

09/02/2009 bij 15:57

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: