Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Waarom werden fascisten niet geweerd?

Maandag 23 februari 2009

Zaterdag demonstreerde een groep fascisten in onze stad. Dat leidde tot tegendemonstraties, grootschalige politie-inzet en het overtreden van gestelde regels door de groep demonstranten. Vrijwel elke Amersfoorter zal zich hebben verbaasd over het feit dat de gemeente de demonstratie heeft toegestaan, zeer velen zullen zich hebben afgevraagd waarom er niet is opgetreden tegen overtredingen tijdens de demonstratie.

Vrijheid van meningsuiting. Onder deze noemer meende onze burgemeester de op provocatie gerichte demonstratie te moeten goedkeuren. Naar mijn mening had zij de demonstratie kunnen verbieden, in elk geval vanaf het moment dat duidelijk werd dat de het optreden van de groep fascisten tot heftige tegenacties zou leiden. Of is de te verwachten verstoring van de openbare orde ineens geen motief meer om een verbod uit te vaardigen?
Tijdens de demonstratie werden teksten meegevoerd en leuze gescandeerd waarvan onze burgemeester had verklaard dat deze ontoelaatbaar zouden zijn. Dat kan ze wel roepen, maar wanneer ze geen actie toont om tegen deze ontoelaatbare uitingen, die wel degelijk plaatsvonden, op te treden, dan is het woord van onze burgemeester ook niet meer dan een slag in de lucht. Of een uiting van slap bestuur.

Waar blijft het verslag van een gesprek op de hei?

Vrijdag 20 februari 2009

Het gesprek op de hei, vorig weekend gehouden door de coalitiepartijen, was geen geheim overleg waarin afspraken werden gemaakt over de aanpak van de economische crisis. Dat is de boodschap vanuit de coalitiepartijen. Het overleg in Putten, waaraan wethouders en leden van de coalitiefracties deelnamen en dat werd opgevrolijkt door een externe spreker, zou niet meer zijn geweest dan een jaarlijkse evaluatie van het collegebeleid, al ver van tevoren gepland.

Mag zo zijn. Maar dan blijven twee kwesties open staan. De eerste: wie heeft dit betaald? De fracties zelf, of is hiervoor een beroep gedaan op de gemeentekas. In dat laatste geval was de bijeenkomst meer dan periodiek geplande partijbijeenkomst.
En wat had de burgemeester bij deze bijeenkomst te zoeken. Zij was geen partij bij het overleg tussen partijen dat tot het coalitieakkoord heeft geleid. Wat de raad betreft is ze de onpartijdige voorzitter, die zich niet moet inlaten met specifieke partijbelangen – om het even of die de coalitiepartijen betreffen of de oppositie.
Eigenlijk kan gesteld worden dat de bijeenkomst in Putten niets met ons duale stelsel heeft te maken. Het was een bijeenkomst met een duidelijk monistische kleur. In het verleden (tot 2002) was het de gewoonte dat collegeleden hun respectievelijke fractievoorzitters of fracties informeerden over politiek-bestuurlijke bijeenkomsten die onder leiding of in aanwezigheid van de burgmeester plaatsvonden. En het was de taak van de burgemeester om de oppositiepartijen over de uitslag van dergelijk politiek overleg te informeren. Het wachten is dus op het moment waarop onze burgemeester de fractievoorzitters van de drie oppositiepartijen bijeenroept en informeert. Wanneer zij zich daartoe niet voelt geroepen, had zij ook niet aanwezig moeten zijn in Putten. Adel verplicht!

Ons verstopte cultuurpaleis

Donderdag 19 februari 2009

Een aanrader voor iedereen: de tentoonstelling met werken van John William Waterhouse in het Groninger Museum! Nog te bezichtigen tot 3 mei.
Een bezoek aan het Groninger Museum levert mij dezelfde gedachten op als het bezoek aan musea in veel andere steden in ons land, bijvoorbeeld het Stedelijk Museum in Schiedam, museum De Fundatie in Zwolle, het Bonefantemuseum in Maastricht, het Twentse Museum in Enschede, Dupont in Tilburg en ga maar door. De vijf grote steden laat ik buiten beschouwing, maar in al die andere steden waarmee Amersfoort zich graag vergelijkt, staan musea – nieuw of in historische gebouwen – die de stad extra smoel geven. Waarmee een stad voor de dag kan komen!

Hoe anders in Amersfoort. De nieuwe kern van onze musea en expositiegebouwen wordt ‘Kade’. Een kunsthal die we hebben verstopt in het Rijksbantorengebouw aan het Smallepad. Geen kunstgebouw met een eigen gezicht, maar verstopt in een hoek van een gebouw dat sowieso op de verkeerde plaats is gebouwd. Een opmerkelijk gebouw, dat wel, maar de eer daarvoor gaat naar de Rijksgebouwendienst en de rijksdienst die in dit gebouw wordt ondergebracht. Amersfoort heeft een hoekje van dit gebouw mogen huren, noodzakelijk omdat de Rijksgebouwendienst anders de exploitatie van het nieuwe gebouw niet rond kreeg.
Toegegeven, de directeur van Amersfoort in C probeert er nog wat van te maken. Hij is niet verantwoordelijk voor de miskleun die vooral op naam van PvdA-wethouder Tom de Man en zijn opvolger Jan de Wilde moet worden geschreven. Hij zal tegenover zijn collega-directeuren uit andere steden mogen uitleggen waarom onze stad zich niet in staat achtte om voor een van de kernpunten van het cultuurbeleid een gebouw neer te zetten waarmee getoond had kunnen worden dat ons college hart heeft voor cultuur.

Overigens: over enkele maanden wordt ‘Kade’ geopend. Met wat voor een tentoonstelling? Ik heb geen idee. Je mag aannemen dat de openingstentoonstelling gaat klinken als een klok en het nieuwe cultuurcentrum voor onze stad duidelijk op de kaart wordt gezet. Meestal levert zoiets veel voorpubliciteit op, niet alleen in de plaatselijke media maar ook en vooral in allerlei vakbladen. Ik heb er nog niets over gehoord of gelezen. Maar misschien hebben we hier te maken met een bescheidenheid die past bij de wat ondergeschoven plek van onze nieuwe cultuurtempel!

Bouwen op de berg van Smink

Woensdag 18 februari 2009

De raad gaat zich buigen over vier mogelijke plannen voor Vathorst-West. De GUS heeft aan deze vier nog een vijfde plan toegevoegd. Een sympathiek plan, al was het alleen maar omdat het de groene ruimte tussen Vathorst en Bunschoten zoveel mogelijk in stand houdt en geen te grote belasting vormt voor het overgangsgebied tussen de gebouwde stad en het internationaal beschermd natuurgebied Arkenheem.

Het plan bevat wel ’n probleem. Een probleem dat ook voor de andere vier voorstellen min of meer van toepassing is. Er wordt vanuit gegaan dat vanaf 2020 de vuilberg van Smink buiten bedrijf wordt gesteld, wordt afgedekt en dienst kan doen als heuvel voor recreatie of, volgens het plan van GUS, voor woningbouw.
Ik betwijfel of Smink in 2020 zijn poorten sluit. Het kan nooit de bedoeling zijn van de Sminkdirectie om een van haar belangrijke activiteiten met een behoorlijk rendement (goud maken van modder) op te geven. Uiteraard zal zij daartoe wel bereid zijn wanneer de gemeente een fors afkoopbedrag op tafel legt of wanneer de provincie een aantrekkelijke alternatieve locatie aanbied en de verplaatsingskosten vergoed.
Na alle ervaringen die we hebben met het afkopen van Sminkactiviteiten, ben ik van mening dat we geen enkel plan moeten opstellen waarbij we afhankelijk zijn van de bedrijfsvoering van Smink. Doen we dat wel, dan gaat ons dat goud geld kosten. Dat moet je niet willen!

Written by raphaelsmit

23/02/2009 bij 17:01

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: