Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Leven we nog wel in een democratie?

Donderdag 23 juli 2009

Binnen de fractie van de BPA praten we niet alleen over de waan van de dag, maar wordt ook nog wel eens een poging gedaan om op wat principiëlere wijze de diepte in te gaan. Voor een partij die niet op historie of dogma is gebaseerd, is dat een nuttige zaak. Vooral Ruud Schulten gaat een pittige discussie over onalledaagse problemen niet uit de weg, wat onder meer blijkt uit sommige bijdragen op zijn site. Ik vind een wat principiële discussie ook heerlijk, waarbij ik graag een provocerend standpunt inneem om het gesprek wat scherpte te geven.

Soms is de aanleiding voor een discussie heel alledaags. Zoals vandaag, toen Ruud vernam dat we op last van de griffie, c.q. het presidium, affiches die voor de ramen van onze fractiekamer hangen, moeten weghalen. Hetzelfde overkomt ook andere partijen, zoals de SP. De opvatting van de BPA is: waarom zullen we! Het stadhuis, en in elk geval het deel waar de fracties zijn gehuisvest, is het centrum van onze gemeentelijke democratie. Bij die functie past het ophangen van affiches uitstekend, zo weet met name Ruud op basis van elementaire, principiële opvattingen over democratie met gloed te betogen.
De opvatting van het Presidium op dit punt is ongeveer even principieel: het stadhuis is een overheidsgebouw voor alle burgers in de stad, ongeacht politieke opvattingen. Dat moet het gebouw ook uitstralen, en daarbij passen geen politieke affiches voor de ramen. Uitzondering is de campagnetijd voor de verkiezingen, vanaf 1 januari aanstaande.

Ook over een principieel standpunt bij zoiets alledaags als affiches kan een discussie ontstaan. Die gaat dan, wat mij betreft, over de mate van democratie waarin wij leven. Ruud gaat er van uit dat wij in een democratie leven en verdedigt deze dan ook met alle kracht van woorden. Ik vraag mij af of we nog wel in een democratie leven: leven we misschien niet meer in een gemanipuleerde maatschappij waarbij het begrip ‘democratie’ alleen nog maar geldt wanneer het machtshebbers zo uitkomt? Waar Ruud zich opwerpt als verdediger van de stichters van ons bestel, Thorbecke voorop, daar vraag ik mij af of Thorbecke zich intussen in zijn graf zou omdraaien wanneer hij zou zien wat er van datgene dat hij en zijn medestrijders rondom 1848 op de rail heeft gezet, terecht is gekomen.

De basis voor een pittige discussie is daarmee gelegd. Om deze nog wat scherper te stellen, heb ik Ruud drie stellingen ge-sms-st om de polemiek toe te spitsen. Dit zijn ze:
Stelling 1:de teloorgang van democratie is begonnen op het moment dat beeldvorming in de plaats kwam van het argument. Ter toelichting: hoe democratisch zijn verkiezingen wanneer niet de inhoud van programma’s een rol speelt, maar de massa van de kiezers zich laat leiden door ‘het kontje van Bos’ of het mediamieke optreden van een D66-kamerlid?
Stelling 2: de principes van Thorbecke begonnen hun waarde te verliezen toen, zo’n een kwart eeuw na zijn dood, politieke partijen werden opgericht. Toelichting: politieke partijen zijn gericht op machtsbehoud waarbij oorspronkelijke principes alleen maar tot last zijn (Kok die de veren ging afschudden). Daarbij komt dat traditionele partijen steeds meer met auto’s zijn te vergelijken: ter wille van het optimaal effect gaan de traditionele landelijke partijen steeds meer op elkaar lijken. Plaatselijke groeperingen en themagerichte partijen (PVV, PvD) zijn binnen die vergelijking de speciale auto’s voor specifieke doelgroepen.
Stelling 3: van de democratie blijft nog maar weinig over nu we zien dat op essentiële punten het bestuur de burger niet meer durft te raadplegen, met als voorbeeld de gang van zaken rondom de Europese grondwet.

Wat mij betreft mag iedereen die zich door stellingen voelt uitgedaagd, reageren. Op het verloop daarvan kom ik terug!

De vrouw die boven de partijen staat

Woensdag 22 juli 2009

Voor mij bevat de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen in elk geval één boeiend aspect. Hoe neutraal weet onze burgemeester, die als voorzitter van de raad en het college boven de partijen behoort te staan, zich op te stellen. Toen zij burgemeester werd was D66 nog een redelijk grote partij die vond dat zij ook wel eens recht had op een burgemeesterspost in een van de grote steden. Dat werd dus onze huidige burgemeester.

Rond de verkiezingen van 2002 ging het gerucht dat de burgemeester haar stem niet uitbracht op de partij waarin D66 op plaatselijk niveau was opgegaan: Jouw Amersfoort. Daar had zij dan ook reden toe die ik me wel kan voorstellen. En eigenlijk was dat ook mooi zo: als burgemeester heeft zij in dat geval de neutrale positie die ze behoort in te nemen extra benadrukt, door zich vanuit haar rol van openbare functionaris los te weken van de partij waarbinnen zij ooit actief was.
Maar wat gebeurt er anno 2010? Het slechtste wat zij kan doen is het werken aan een eigen politiek profiel. Vanaf het moment dat zij zich profileert als politieke propagandist voor haar oorspronkelijke partij of indien zij al voor de verkiezingen blijk geeft een bepaalde combinatie van partijen voor te willen trekken, versaagt zij in de rol van burgemeester, van onafhankelijke burgermoeder. Eigenlijk zou zij, om van elke verdenking verschoond te blijven, juist de oppositie extra moeten steunen, maar daar zit ik persoonlijk niet zo op te wachten.

Blijft dus de vraag: weet onze burgemeester tijdens de verkiezingscampagne de terughoudendheid op te brengen die zij op grond van haar positie verplicht is?

Stadhuis kiest voor de makkelijke weg

Dinsdag 21 juli 2009

Ruim twee weken geleden stuurde de BPA een brief aan het college over de noodscholen aan de Beetslaan. Scholen en buurtbewoners werden vorige maand onverwacht geconfronteerd met het plan van de gemeente om op het binnenterrein achter de Beetslaan tijdelijke schoollokalen neer te zetten. Die tijdelijkheid zou, zo vernamen scholen en omwonenden, mogelijkerwijze zo’n vijf jaar duren.

Dat er tegen deze gang van zaken protesten kwamen, was niet meer dan logisch. Op het betreffende terrein is al een aantal scholen gevestigd, de resterende ruimte is klein en de verkeersveiligheid aan het begin en het einde van de schooltijden laat meer dan te wensen over. Die problemen dreigen nu alleen maar toe te nemen.
Problemen rondom de huisvesting van scholen doen zich in onze stad met de regelmaat van de klok voor, niet alleen in Amersfoort-Zuid maar ook in andere delen van de stad. Schijnbaar vestigen zich steeds weer onverwacht grote groepen schoolrijpe kinderen in onze stad, zodat het gemeentebestuur telkens wordt overvallen door nieuwe problemen. Het kan natuurlijk ook een gevolg zijn van slecht beleid.

In een brief aan oudercommissies deelde het college mee dat er naar verschillende plekken voor noodlokalen was gezocht. Er werden enkele plekken als afgevallen alternatieven genoemd. De BPA-fractie miste in die opsomming enkele locaties. Een daarvan, en daar werd het college op gewezen, was een plek aan de Abraham Kuyperlaan waar enkele jaren geleden ook al noodlokalen waren neergezet. Een ideale plek, vonden wij.
De afgelopen dagen kregen we antwoord. De zoektocht had zich beperkt tot terreinen die in gemeente-eigendom zijn en waarop bestemmingplantechnisch een onderwijsvoorziening kon worden ondergebracht Het terrein aan de Abraham Kuyperlaan is in bezit van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort en heeft een sportbestemming.
Zo op het oog lijken dat redelijke argumenten.Maar met eigenaren van grond kunnen afspraken worden gemaakt, zoals in het verleden blijkbaar ook is gedaan. En als een eigenaar wil meewerken en de gemeenteraad de oplossing beter vindt dan de huidige – hetgeen is te verwachten – dan zijn er binnen de wet op de ruimtelijke ordening wegen om bestemmingsproblemen op te lossen.

Wat uit het antwoord blijkt, is dat er voor de gemakkelijkste weg is gekozen, zonder rekening te houden met de gevoelens bij ouders, personeel en omwonenden. Eigenlijk past dat wel binnen de werkwijze die je binnen ons stadhuis vaker tegenkomt. In elk geval heeft de nieuwe wethouder Onderwijs na het zomerreces iets uit te leggen.

Written by raphaelsmit

23/07/2009 bij 18:08

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: