Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

ABC-concept blijft onduidelijk

leave a comment »

Een maand geleden stelde ik schriftelijke vragen over de invoering van het ABC-concept in alle wijken in onze stad. ABC staat voor ‘Amersfoortse Brede Combinatieschool’. Om dit concept in de hele stad in te voeren is in 2008 een financieringsplan opgesteld dat doorliep tot 2012. Onlangs echter verklaarde het college dat de invoering van het ABC-concept al is afgerond. In een aantal wijken is dat ook duidelijk te constateren, maar in andere wijken is nog niets van de invoering van het ABC-concept te merken.

De BPA heeft het stadsbreed invoeren van ABC-scholen altijd al afgewezen. In de stadsvernieuwingswijken is het een uitstekend concept, maar in wijken waar het onderwijs goed functioneert, is het onzin om scholen een nieuw concept op te leggen en daarvoor veel geld uit te geven. De ABC-scholen namen echter een prominente plek in binnen het collegeprogramma, en juist daarom was de mededeling van het college zo verbazingwekkend. Werd hier, mogelijk om financiële redenen, met stille trom een politiek stokpaardje van enkele coalitiepartijen ten grave gedragen?
Vorige week kreeg ik antwoord op mijn vragen. Zoals vaker voorkomt als vragen vanuit de oppositie het college niet welgevallig zijn, blonken de antwoorden op veel punten uit door vaagheid. Het is mij nog steeds niet duidelijk hoe het ABC-concept in een aantal wijken die er – naar mijn mening – niet op zitten te wachten, is doorgevoerd. Eerder overkomt mij het gevoel dat forse budgetoverschrijdingen bij de ontwikkeling van de eerste ABC-scholen in de stadsvernieuwingswijken worden afgedekt met geld dat voor de verdere uitrol van het concept was bestemd. Nadere vragen lijken mij meer dan noodzakelijk.

Written by raphaelsmit

14/09/2009 bij 12:35

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: