Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Archive for november 2009

PvdA en BPA:no way

leave a comment »

Maandag 16 november 2009

Rob van Muilekom is door zijn partij gekozen tot lijsttrekker. Als ik de website van zijn partij moet geloven, is daaraan een beetje wonderlijk proces vooraf gegaan. In eerste instantie gooide Edwin Hinloopen de hoogste ogen, maar omdat er drie kandidaten waren speelden tweede-stemmen een grote rol. En daardoor trok Rob aan het langste einde. Mijn persoonlijke mening is dat Edwin meer vuur in het verkiezingsdebat had kunnen brengen, maar dat is een ander verhaal. Ik heb beiden op positieve wijze leren kennen: Rob als lid van de Onderzoekcommissie Vathorst, Edwin als lid van het Presidium.

 Waarom ik zoveel woorden wijd aan de PvdA-lijsttrekker? De Amersfoortse Courant besteedde onder een vierkoloms brede kop aandacht aan de lijsttrekkersverkiezing. De kop was duidelijk: ‘PvdA na verkiezingen beslist niet samen met de BPA’. De tekst onder deze kop was van gelijke duidelijkheid.

Op de overwegingen van Rob wil ik niet ingaan, verrassingen pot ik op voor later. Maar ik vind de opstelling van de PvdA-lijsttrekker niet zo verstandig. Het enige in zijn opmerking dat juist is, is dat de BPA-lijsttrekker waarschijnlijk een soortgelijke mening heeft in de richting van de PvdA. Maar Hans van Wegen heeft, nadat zijn partij hem tot lijsttrekker had gekozen, zijn mening voor zich gehouden – misschien om dat hij realistischer is. Immers, als het over coalitieuitspraken gaat worden liefdes- en afkeeropmerkingen meestal na de verkiezingen benadrukt.

Dat zou in elk geval verstandig zijn voor een partij die naar alle waarschijnlijkheid op 3 maart met een harde val wordt geconfronteerd. Indien de PvdA dan desondanks aan het college wil deelnemen, hetgeen deze partij in de genen zit, dan is het niet zo verstandig om bij voorbaat barrieres op te werpen. Hetzij natuurlijk dat de PvdA al heeft besloten om hoe dan ook een oppositierol te gaan vervullen.

 Maar toch iets positiefs. De uitspraak van Rob van Muilekom is in elk geval een eerlijke geste in de richting van de kiezers. Het maakt de politiek transparanter. Maar we hebben nu eenmaal te maken met een veelpartijenstructuur en coalities met drie-vier-vijf partijen, waardoor soms partijen moeten samenwerken die daar in eerste instantie niet aan hebben gedacht. Ik zou in Rob’s positie toch even hebben gewacht tot 4 maart!

 En o ja: riep Wouter Bos eens ook niet dat hij in geen geval minister wilde worden onder een premier Balkenende?

Written by raphaelsmit

16/11/2009 at 20:36

Geplaatst in Uncategorized

Moeilijke partners: het college en Vahstal

leave a comment »

10 november 2009

Het kon niet uitblijven. De afgelopen jaren is al meermaals vrede getekend tussen het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar Vahstal. En telkens blijken gemaakte afspraken achteraf niet sluitend te zijn of geeft elk van de twee partners er zijn eigen invulling aan. De gemeente trekt in veel gevallen aan het kortste einde, steeds weer hangt het gevaar in de lucht dat de gemeente torenhoge schadeloosstellingen aan Vahstal moet betalen. De grondoorzaak is volgens mij dat op het stadhuis vrijwel iedereen Vahstal op een plek wenst te zien die door Dante Alighieri in diens Divina Commedia zo plastisch is omschreven.

 Het is weer zover. De gemeente heeft als compensatie voor eerdere problemen aan Vahstal een stuk grond toegezegd binnen het bedrijvengebied Vathorst, op een zichtlocatie. Vahstal heeft een bedrijf gevonden dat zich daar mogelijkerwijze wil vestigen: Mediamarkt. Mediamarkt is intussen het gedoe rondom het Eemcentrum te veel geworden: problemen met de welstandscommissie, reductie van het aantal parkeerplaatsen zonder dat een van de belangrijkste huurders daarin werd gehoord en noem maar op.

Het probleem is dat de gemeente Mediamarkt voor geen enkele prijs op een andere plek wil zien dan in het Eemcentrum. Daar moet dit bedrijf een van de belangrijkste trekkers worden. Zonder Mediamarkt ontstaat het gevaar dat ook andere mogelijke huurders afhaken. En het gaat al zo moeizaam me de ontwikkeling van het Eemplein!

Volgens de gemeente kan Mediamarkt helemaal niet in Vathorst worden gevestigd, het betreffende terrein is niet bestemd voor detailhandel. Het probleem is natuurlijk dat dit voor meer plekken in het bedrijvengebied Vathorst geldt, en zie wat er van is gekomen. De kans dat de gemeente opnieuw aan het kortste einde trekt, is daarom niet denkbeeldig. Is dat te voorkomen? Moeilijk, want Vahstal is een harde onderhandelaar. Van de andere kant: wanneer het gemeentebestuur eens op een andere golflengte zou gaan afstemmen is er waarschijnlijk best ruimte voor een compromis. Maar dan moet het gemeentebestuur de moed hebben om Vahstal te ontmoeten in Dante’s Inferno.

Written by raphaelsmit

10/11/2009 at 20:35

Geplaatst in Uncategorized