Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Huur naar Maat

leave a comment »

Donderdag 24 december 2009

 Zonder diepgaand onderzoek lijkt het er op dat het experiment ‘Huur op Maat’ het toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen niet heeft verbeterd, in tegendeel. Sinds het experiment wordt uitgevoerd, nemen de wachtlijsten alleen maar toe. Daarnaast blijkt dat mensen die met een redelijk inkomen die in een goedkope huurwoning wonen, minder geneigd zijn om te verhuizen: het levert een te grote huurtoename op. Ook lijkt het er op dat door het marktgericht vaststellen van huren, huurwoningen van de sociale sector naar de vrije sector verdwijnen.

 Verschillende fracties, zoals de BPA en de SP, hebben de afgelopen maandan al op de problemen gewezen die als gevolg van het Huren naar Maat lijken op te treden. Het college deed opmerkingen hierover steeds af met een verwijzing naar een onderzoek dat spoedig gaat plaatsvinden. Rob van Muilekom stelde hierover schriftelijke vragen die kort voor het einde van 2009 werden beantwoord.

Ik kan mij niet voorstellen dat Rob van Muilekom tevreden was met de antwoorden. Opnieuw verwijst het college naar het onderzoek. De corporaties willen zo spoedig mogelijk de resultaten van het onderzoek met de raad bespreken. Maar dat kan pas als de evaluatiegegevens beschikbaar zijn. De evaluatie betreft het experiment dat in meerdere gemeenten wordt gehouden, de uitvoering van de evaluatie vindt plaats onder verantwoording van de SEV. De SEV heeft het feitelijke onderzoek uitbesteed aan een onderzoeksbureau.

Dat betekent dat de SEV het onderzoek pas kan laten starten nadat alle gegevens binnen zijn. De start van het onderzoek is dus afhankelijk van de traagste gemeente. De deelnemers willen de evaluatie zorgvuldig uitvoeren, aldus het college, de SEV wil niet met tussentijdse deelgegevens naar buiten treden.

Ergo: voordat de eerste resultaten van het experiment Huur naar Maat bespreekbaar zijn, zijn de stranden alweer gevuld. En al die tijd zullen de problemen bij de toewijzing zoals die nu zichtbaar zijn, alleen maar toenemen.

 Ik pleit toch voor een tussenoplossing. De SEV krijgt de gegevens van de gemeenten. Feitelijk beschikt ons gemeentebestuur al spoedig over relevante cijfers, geschikt voor een nader onderzoek. Laat het college deze cijfers in elk geval aan de gemeenteraad beschikbaar stellen. Die kan dan eerste conclusies trekken, zonder afhankelijk te zijn van de acties die andere gemeenten ondernemen.We kunnen de woningzoekenden daarmee een goede dienst bewijzen.

 Een voordeel van een geliefde: je kunt met haar over alles spreken. Probeer maar eens met je echtgenote over de fouten van je geliefde te spreken!

Written by raphaelsmit

24/12/2009 bij 21:02

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: