Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Opnieuw word de raad in het ongewisse gelaten

Donderdag 28 januari 2010

Wordt de raad opnieuw een rad voor ogen gedraaid? Mijn antwoord is: ja! Onderwerp, de zich steeds maar verder voortslepende lijdensweg rondom het Eemplein.

Op 23 september van het vorige jaar zag het er zo mooi uit: de gemeente en Multi presenteerde en gewijzigd voorstel voor de ontwikkeling van het Eemplein. Indien de raad hiermee instemde, kon Multi haar onderhandelingen met exploitanten en beleggers afronden en zou half januari bekend zijn of Multi definitief bereid zou zijn om te investeren. De raad ging onder tandgeknars akkoord, immers, er was nogal het een en ander gewijzigd ten opzichte van de Ontwikkeling- en Realisatie Overeenkomst die in 2006 met Multi was afgesloten, en niet op alle punten ten goede.

Half januari van dit jaar lag er echter nog steeds niets op tafel. Met een simpel e-mailtje deelde het college aan de raadsleden mee dat er een positief gesprek had plaatsgevonden en er vooruitgang was geboekt. Multi had met een rij van exploitanten overeenstemming bereikt, maar voor de definitieve afronding over contracten met investeerders was nog even tijd nodig. Tot eind januari, schreef het college, waarna het college begin februari samen met Multi de plannen voor het Eemplein zou presenteren.

Met het oog daarop werd voor dinsdag a.s., 2 februari een informatieve bijeenkomst voor de raad aangekondigd. Deze bijenkomst werd in de raadsbundel voor 2 februari opgenomen. Maar in de gisterenavond ontvangen bundel was het onderwerp ‘informatie Eemplein’ overdrukt met ‘ingetrokken’. Waarom het is ingetrokken en wat voor invloed dit heeft op het verdere verloop is niet nader toegelicht, zelfs niet met een simpel e-mailtje aan de raadsleden.

Het onderwerp Eemplein staat nog wel op de agenda voor De Ronde van 9 februari. Dit is ook de laatste mogelijkheid om het onderwerp tijdens de laatste raadsvergadering van 16 februari op de agenda te krijgen. Waarbij overigens kan worden opgemerkt dat het onderwerp Eemplein op verzoek van de raad ook nog tijdens een extra bijeen te roepen vergadering op 2 maart aan de orde kan komen. Ik weet bijna zeker dat een aantal fracties hiertoe bereid is, mocht het college tot dat moment nog steeds geen waterdichte overeenkomst, met duidelijke realiseringsdata en handtekeningen van investeerders en exploitanten,  hebben gepresenteerd.

Overigens heeft de BPA op 15 januari, na het zoveelste uitstel, in een persbericht al gemeld dat zij elk vertrouwen in het tijdig slagen van de plannen van Multi heeft verloren. Het college werd opgeroepen zo spoedig mogelijk een alternatief proces te ontwikkelingen om tot realiseren van de plannen voor het Eemplein te komen. Wat er nu is gebeurd, bevestigt de opvatting van de BPA dat de raad telkens weer op het verkeerde been wordt gezet.

 Mosche tegen Joine: ‘De mensen noemen Salomon een wijze man omdat hij de ware moeder van een kind heeft gevonden. Nou, zo’n kunststuk was dat niet. De vader van het kind te vinden, dat was pas echte wijsheid geweest!’

Written by raphaelsmit

29/01/2010 bij 09:48

Geplaatst in Amersfoort

%d bloggers liken dit: