Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Wethouder vergeet eigen verantwoordelijkheid

Maandag 15 februari 2010

Een wel zeer eigenaardige bijdrage van Arriën Kruyt op zijn PvdA-weblog. Voor alle duidelijkheid: Arriën Kruyt was de afgelopen vier jaren wethouder Sportzaken. In feite is hij dus verantwoordelijk voor alles wat de afgelopen collegeperiode goed of fout is gegaan op sportgebied. Dat geldt met name voor het accommodatiebeleid.

Dat is hij schijnbaar vergeten toen hij gisteren achter zijn pen ter hand nam om iets te schrijven over sport in Vathorst. Zijn belangrijkste conclusie: er zijn te weinig sportvoorzieningen in Vathorst. Dat is iets dat al jaren wordt geroepen, maar kort voor de verkiezingen en met een minimale kans dat deze wethouder zichzelf terugvindt in een volgende college, produceert hij een opvallende zwanengezang.

Hij constateert dat ouders uit Vathorst die voor hun kinderen en sportvereniging zoeken, geconfronteerd worden met lange wachtlijsten. Die worden veroorzaakt omdat er te weinig sportvelden zijn. Voorbeeld: de hockeyvereniging in Vathorst die intussen al 600 leden heeft, maar slechts over twee velden kan beschikken. En zo is het in heel Amersfoort-Noord.

Arriën Kruyt slaat alarm. Wanneer er te weinig sportvoorzieningen zijn, wordt het wonen in Vathorst onaantrekkelijker, zeker voor gezinnen met kinderen. ‘Vathorst is nu voor ongeveer een derde bebouwd. In de bestaande situatie zijn de sportvoorzieningen al te krap gepland. Hoe moet dat als Vathorst helemaal bebouwd is?

Ja, dat vragen veel mensen zich af. Maar die zijn geen wethouder en hebben dus geen mogelijkheid om initiatieven te nemen en beleid te ontwikkelen. Daar hebben we nou juist onze wethouders voor. Maar die zitten schijnbaar vier jaar te slapen en merken ineens, drie weken voor de verkiezingen, dat er een probleem bestaat. Dat had onze wethouder Sportzaken natuurlijk al veel eerder kunnen constateren. En dan had hij maatregelen kunnen nemen. Dat heeft hij dus nagelaten, tegen beter weten in. Of hij wist tot het afgelopen weekend inderdaad van niets. Dat is in feite nog erger!

 ‘Waarom drink je zoveel?’ ‘Om te vergeten.’ ‘Wat te vergeten?’ ‘Vergeten dat ik mij schaam.’ ‘Waarom schaam je je?‘ ‘Dat ik zoveel drink.’

Written by raphaelsmit

16/02/2010 bij 15:57

Geplaatst in Amersfoort

%d bloggers liken dit: