Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

College steekt kop in het zand

Donderdag 18 februari 2010

B en W van Amersfoort erkennen dat het verkeer in Vathorst problemen oplevert. Het heeft allerlei oplossingen onderzocht om aan de verkeersproblemen een einde te maken, maar een echte oplossing is niet in zicht. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen vanuit de BPA-fractie.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het college de verkeersoverlast in Vathorst vooral wijt aan het sluipverkeer.Dat is slechts ten dele waar. Nog voor de afgelopen zomer de nieuwe aansluiting van Vathorst op de A28 werd geopend, was er al sprake van toenemende verkeersoverlast. Dat is verontrustend omdat nog niet eens de helft van de woning- en bedrijfsbebouwing in Vathorst is gerealiseerd. De problemen kunnen dus alleen maar toenemen.

Het college wil niet erkennen dat de problemen bij het Vathorster verkeer het gevolg zijn van ontwerpfouten. Het gaat er van uit dat de problemen van voorbijgaande aard zijn. Nadat de A1 en de A28 zijn verbreed en het kruispunt Hoevelaken ingrijpend is gewijzigd, zal Vathorst geen last meer hebben van het sluipverkeer, aldus het college. Waarmee het de ogen sluit voor het feit dat het sluipverkeer de problemen wel verergert, maar niet de enige oorzaak van de problemen is.

Wat het sluipverkeer betreft: al jaren geleden is er gewaarschuwd voor sluipverkeer. Maar het college wees deze waarschuwing van de hand. Nu het toch zover is gekomen, ziet het college als oplossing voor de korte termijn het vergroten van de capaciteit van de A28, zoals dat door Rijkswaterstaat wordt nagestreefd. Deze capaciteitsvergroting moet onder meer ontstaan door het aanleggen van spitsstroken. De kwestie is echter dat de extra capaciteit vooral aan de westzijde van het knooppunt Hoevelaken en langs de A1 wordt gecreëerd. Voor het verkeer vanuit Zwolle, de kant waar de nieuwe aansluiting ligt, heeft dit onvoldoende effect.

Een andere oplossing ziet het college in de afstelling van de stoplichten bij de kruising van de Verbindingsweg met de Boerderijenboulevard. Met deze oplossing wordt het kind met het badwater weggegooid. Door de stoplichten anders af te stellen, wordt weliswaar sluipverkeer ontmoedigd. Maar ook het bestemmingsverkeer naar de bedrijfsterreinen in Vathorst wordt daardoor belemmerd. Het gaat al matigjes (bedrijven) tot slecht (Podium) met de afzet van bedrijfsterreinen in Vathorst. Door de toegang via de Verbindingsweg nagenoeg af te sluiten, verliezen de Vathorster bedrijfsterreinen nog meer van hun aantrekkelijkheid.

 Dat zou ik graag willen weten: of de spreuk ‘Het recht zal zegevieren’ is uitgevonden door iemand die voor gerechtigheid opkomt of door iemand die heeft gezegevierd.

Written by raphaelsmit

21/02/2010 bij 19:46

Geplaatst in Amersfoort

%d bloggers liken dit: