Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Geen verdere stadsuitbreidingen na Vathorst

Dinsdag 23 februari 2010

Ik was maandagmiddag even onderweg, zodat ik een telefoontje met de Amersfoortse Courant miste. Er was ingesproken op mijn telefoon, zodat ik wist wat het doel van het telefoontje was. Een aantal raadsleden die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van de stad werd om hun mening gevraagd. Vandaag las ik in de krant de meningen van enkele raadscollege’s. Het onderwerp was interessant: moet de stad verder groeien.

Voor de BPA is verdere uitbreiding van de stad na voltooiing van Vathorst niet meer aan de orde. Ja maar, roepen sommige andere fracties in koor, er zijn wachtlijsten met woningzoekenden en je moet toch aan de huisvesting van onze kinderen denken. Allemaal waar, maar meer dan twintig jaar geforceerd bouwen heeft de wachtlijsten nog nooit opgelost. Integendeel, kan je zeggen, en dat is ook logisch. Hoe meer de stad groeit, hoe groter de vraag  naar nieuwe woonruimte onder volgende generaties. Dat proces zal overigens binnen enkele decennia stoppen want de krimp van het aantal inwoners in ons land zal ook aan Amersfoort niet voorbijgaan.

Maar we hebben Vathorst-West nog, roepen sommige raadsleden. Of dat een haalbaar project is, is nog maar de vraag. Voorlopig ziet het er naar uit dat de financiële risico’s groter zijn dan het bedrag dat moet worden terugverdiend na de uitkoop van het geplande baggerdepot van Smink. Indossant daarbij is dat er een berg geld is betaald om de baggerstortput naast Vathorst te voorkomen, maar binnenkort kan Smink vrolijk fluitend toch tonnen bagger in de meest vervuilde categorie gaan storten boven op de bestaande berg afval. Vijf meter extra hebben gemeentebestuur en provincie de afvalverwerker toegestaan.

Hooguit zou in Vathorst-West de ongeveer twintig hectare grond die de gemeente zelf in bezit heeft met zo’n zes- tot zevenhonderd woningen bebouwd kunnen worden. Een kleine enclave zonder kostbare voorzieningen. Misschien iets voor de uitgifte aan particuliere opdrachtgevers. Van de andere kant: wie wil er naast een afvalberg wonen, onder de heersende wind dus met de nodige risico’s op stankoverlast.

Uit de reacties die enkele fracties vandaag in de Amersfoortse Courant ten beste gaven, blijkt dat de belangstelling voor het bouwen nog lang niet is weggeëbd. Dat hoeft ook niet, indien je je op het bouwen binnen de bestaande stadsgrenzen richt. Dat zal echter niet zonder problemen zijn, want bouwen in de beslaande stad is duurder dan bouwen in het open weidegebied. Tot nog hebben de woningcorporaties heel wat extra geld beschikbaar gesteld voor het bouwen in de bestaande stad. Aan die mogelijkheid komt waarschijnlijk een einde, de corporaties komen steeds meer onder financiële druk te staan.

Het artikel in de Amersfoortse Courant bevat ook een grotesk bewijs aan onbenul. Een van de lijsttrekkers ziet in Vathorst een enorme leegstand ontstaan, er wordt nog nauwelijks een huis verkocht. Los van het feit dat hij met deze uitspraken heel wat inwoners in Vathorst geen dienst bewijst: het klopt gewoon niet.

Oké, de woningmarkt in Vathorst is niet meer wat het vijf of tien jaar geleden was. Maar nog altijd is er beweging op de woningmarkt in dit stadsdeel. Afgelopen vier weken werden er veertien woningen uit de bestaande voorraad verkocht. En bij de nieuwbouwprojecten verdwenen 17 aanbiedingen van de lijst. Florissant is het misschien niet, maar er is nog steeds beweging. En van opvallende leegstand, meer dus dan de normale frictieleegstand, heb ik nog niets gezien.

 ‘Moische, waarom zit er geen letter “P” in de naam Haman?’ ‘Maar in de naam Haman zit toch helemaal geen letter “P”!’ ‘Waarom dan niet?’ ‘Ja, wat zal dat dan: een letter “P” in de naam Haman?’ ‘Nouja, dat vraag ik je toch!’

Written by raphaelsmit

24/02/2010 bij 11:41

Geplaatst in Amersfoort

%d bloggers liken dit: