Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Vijftien jaar betrokken bij Vathorst

Woensdag 24 februari 2010

‘Hoezo? Ben jij al vijftien jaar betrokken bij de ontwikkeling van Vathorst?’ Die vraag werd mij vandaag gesteld. Aanleiding was een advertentie in Vathorst Nu. Daarin staat over mijn persoon dat ik vijftien jaar bij het wel en wee in Amersfoorts nieuwste stadsdeel ben betrokken. Ik moet toegeven: ik was zelf ook verbaasd toen ik dat opschreef. Maar het klopt wel!

In 1995 besprak de Amersfoortse gemeenteraad een haalbaarheidsstudie voor Vathorst, opgesteld door het onderzoeksbureau Kolpron. Ik zat net in de raad en mocht mij met dit onderwerp bezighouden. Kolpron concludeerde dat bouwen aan de andere kant van de A1 stedenbouwkundig wel mogelijk was, maar financieel moeilijk haalbaar zou zijn. Dat kwam vooral door een aantal vuilstortplekken die ingrijpend moesten worden gesaneerd. Uiteindelijk loste een extra subsidie van het Rijk dit probleem op.

Daarna heb ik drie jaar lang de PvdA-fractie regelmatig voorzien van kritische memo’s over de beoogde ontwikkeling van Vathorst. Ik heb ze bewaard in mijn archief, bij teruglezen hoef ik mij niet te schamen over deze bijdragen. Enkele daarvan hadden profetische waarde.

Van 1998 tot 2002 was ik vice-voorzitter van de SGLA. Het bestemmingsplan Vathorst was een van onze grote klussen. We dienden een aantal bezwaarschriften in en gingen daarbij tot aan de Raad van State. We werden in het gelijk gesteld ten aanzien van de gebrekkige ontsluiting van Vathorst. Dat leverde een schorsing van het bestemmingsplan op. Pas na een jaar, toen Amersfoort, Nijkerk, twee provincies en de ministeries VROM en V en W een overeenkomst hadden afgesloten, werd de schorsing opgeheven. De versnelde aanleg van de ontsluiting vanaf de A28, via de Verbindingsweg, was een van de kernpunten uit deze overeenkomst.

Vanaf het moment dat ik in 2002 weer in de raad terugkeerde, heb ik tientallen schriftelijke vragen over de ontwikkeling van Vathorst gesteld: over het verkeer, de economische ontwikkeling, de afvalberg van Smink, de voorzieningen, het openbaar vervoer en noem maar op. En er staan voor de komende periode nog enkele initiatiefvoorstellen op de rail. Ik moet ze alleen nog uitschrijven, in deze campagneperiode ontbreekt mij daarvoor de tijd.

Uiteraard ben ik ook op andere wijze bij Vathorst betrokken. Met Sieta Koet ben ik een actie gestart tegen de ondoorzichtige prijsvorming en hoge afrekeningen bij de stadsverwarming. En als penningmeester van de VHB-bewonerscommissie hoop ik mijn steentje bij te dragen aan een goed huurbeleid van de SC.

En om het plaatje rond te maken: ik heb ook nog een doorgeschoten hobby: het bijhouden van de woningmarkt in Vathorst. Al anderhalf jaar verzamel ik wekelijks Vathorstgegevens over de ontwikkelingen op de woningmarkt. En om er een goed oordeel over te kunnen geven verzamel ik ook nog de gegevens van twee referentiewijken. Een doorgeschoten hobby dus, maar wel een die veel inzicht verschaft. Na de verkiezingen ga ik de verzamelde gegevens maar eens bewerken.

Ergo: ja, ik ben al vijftien jaar betrokken bij de ontwikkeling van Vathorst!

 Een heersende elite die door bedrog zijn machtspositie verdedigt, bewijst daarmee haar menselijkheid en goede wil. Ze had immers ook geweld kunnen gebruiken!

Written by raphaelsmit

25/02/2010 bij 10:43

Geplaatst in Amersfoort

%d bloggers liken dit: