Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Financiële zorgen voor onze stad

Donderdag 11 maart 2010

 De recessie bezorgt de gemeente Amersfoort fikse problemen. Dat wisten we al, maar dat werd vandaag  een nieuw rapport van Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) weer eens bevestigd. En erger nog: er staat onze stad een reeks van financiële tegenvallers te wachten die in het Coelorapport niet aan de orde komen..

Het kantorenpark Podium in Vathorst wordt een groot probleem. De gemeente is nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit project, tegenvallers hebben miljoenengrote consequenties voor de gemeentekas. Tot voor kort was de hoop gevestigd de mogelijke vestiging van het nieuwe ASR-hoofdkantoor in dit gebied. Daarmee zou een al jarenlange (kostbare) achterstand bij de ontwikkeling van dit gebied worden ingelopen. Intussen is het duidelijk dat het vrijwel zeker is dat het ASR-hoofdkantoor niet in onze stad wordt gevestigd.

Een andere kantorenlocatie in onze stad is eveneens een financieel zorgenkind. Het gaat om het Trapeziumproject, de geplande nieuwbouw tussen het station en het Eemplein. Weliswaar zijn de boeken van CSG-Noord gesloten, maar het uitblijven van bouwactiviteiten in dit gebied heeft consequenties voor onze gemeentelijke kas. De omvang van dit risico is onduidelijk, voor mij een aanleiding om deze week hierover schriftelijke vragen te stellen.

Indien alles naar plan verloopt, start dit jaar de nieuwbouw voor het Meanderziekenhuis. Dat heeft tot gevolg dat eind 2012 de afrekening voor een aantal grondtransacties plaatsvindt. Feitelijk moet kort daarna de verkoop plaatsvinden van de op de ziekenhuisterreinen geplande woningen. Bij de huidige woningmarkt en met een groot aantal projecten die nog in de pipeline zitten, kan de woningbouw op de huidige ziekenhuisterreinen flinke vertraging oplopen. Het zijn juist dergelijke vertragingen waarnaar het Coelorapport verwijst en die megabezuinigingen noodzakelijk maken, aldus dit rapport.

Vathorst-West is een ander financieel risico dat behoorlijke proporties kan aannemen. De berekende risico’s zijn groter dan de afkoopsom voor Smink die met de ontwikkeling van Vathorst-West moet worden afgekocht. Om verliezen in de hand te houden, zou de gemeente zich kunnen beperken tot het ontwikkelen van de ongeveer twintig hectare grond in Vathort-West die in gemeentebezit is. Maar dan moeten wel de activiteiten op de naastgelegen vuilstort tijdig zijn afgesloten.

Het rijtje is nog veel langer te maken. Over mogelijke kostenoverschrijdingen bij de ontwikkeling van het Eemplein en het zwembad aan de Hogeweg zal ik het niet hebben. Ook de financiële problemen bij de geplande stadsvernieuwing laat ik buiten beschouwing. En een groot financieel probleem dreigt bij het bekostigen van de sociaal-maatschappelijke taken die de gemeente uitvoert. De kosten daarvan lopen bij groeiende werkeloosheid flink op.

Al met al: we krijgen een coalitieakkoord dat weinig momenten van vreugde zal schenken. Hoewel: minder geld stimuleert de creativiteit en leidt misschien tot fikse besparingen op en verbeteringen in de gemeentelijke organisatie.

 Jankef heeft een paard gekocht. Op weg naar huis breekt er een noodweer los en het paard dreigt op hol te slaan. Jankef belooft: ‘Lieve god, wanneer het noodweer goed afloopt, dan zal ik het paard verkopen en het geld voor vrome doelen verschenken.’ Bijna direct trekt het noodweer weg. Enkele dagen later staat Jankef op de markt. Hij houdt het paard aan de teugel en in zijn arm draagt hij een haan. ‘Wil je dat paard verkopen?’ vraagt een boer. ‘Jawel,’zegt Jankef, ‘Maar alleen samen met de haan.’ ‘Wat kost mij dat?’ vraagt de boer. Jankef:  ‘De haan kost vijftig roebel, het paard kost vijftig kopeken!’

Written by raphaelsmit

12/03/2010 bij 19:38

Geplaatst in Amersfoort

%d bloggers liken dit: