Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Discussie over tennisstadion moet nog beginnen

Dinsdag 25 juli 2006

Moet de gemeente meebetalen aan de bouw van een tennisstadion? Vanuit enkele fracties zijn hierover al meningen geventileerd, de SP is in elk geval tegen. Mij lijkt het geven van een mening te voorbarig. Er is niet eens een officieel verzoek, er moet nog een bedrijfsplan worden gepresenteerd en er bestaat geen enkel inzicht in de kosten. Ook moeten nog allerlei praktische zaken nog de revue passeren, zoals de verkeersontsluiting en de aanpassing van het bestemmingsplan.

Dat wil niet zeggen dat je als raadslid helemaal apathisch moet afwachten wat er gaat plaatsvinden. Het is een goede zaak om binnen afzienbare termijn allerlei randvoorwaarden op een rij te zetten die bij een discussie over steunverlening aan de orde kunnen komen. Dat kan gebeuren zonder al meteen een instemmende of afkeurende uitspraak te doen.
Het mogelijke verzoek om financiële steun voor het bouwen van een tennisstadion staat niet op zichzelf, er zijn ook andere plannen voor nieuwe sport- en recreatieplannen aangekondigd. Tot nog ging het bij dergelijke verzoeken in het algemeen om een vraag naar een investeringsbijdrage, een subsidieaanvraag of een zekerstelling. Maar de gemeente kan natuurlijk ook op andere wijze medewerking verlenen bij het realiseren van voorzieningen vanuit het particulier initiatief, voorzieningen die de stad en zijn burgers ten goede komen. Gedacht kan worden aan deelname aan nieuwe plannen door aandeelhouderschap. Uiteraard uitgaande van een gezonde commerciële opzet. Een voorbeeld, want er zijn ongetwijfeld nog andere vormen van steun. Waarom zou je bij projecten met een commerciële achtergrond a;s gemeente niet participeren en delen in het succes.

Op het gebied van stadions, evenementenhallen en indoorvoorzieningen voor sport en recreatie, hebben andere steden hun ervaringen opgedaan, positieve en negatieve. In elk geval zou steun aan de bouw van een stadion geen unieke zaak zijn. En omdat Amersfoort een tennisstad is, met meer georganiseerde tennisspelers dan georganiseerde voetballers, zou het in onze stad best een tennisstadion kunnen zijn in plaats van een voetbalstadion waar de gemeente zijn schouders onzer zet.
Wat het college in elk geval al op korte termijn kan doen, is het inventariseren van situaties zoals die zich in andere steden voordoen. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, hoe dek je je in tegen problemen, van welke fouten elders kan je leren? Misschien rolt uit zo’n inventarisatie een model waarbij een duidelijke win-win-situatie kan ontstaan voor de initiatiefnemers én de gemeente.
Ik ben nog niet zover dat ik ‘neen’ zeg tegen een verzoek om steun. Daarvoor zijn de plannen te mooi. Ik vind het de moeite waard om te kijken hoe je een aantrekkelijk particulier initiatief – mits op een gezonde commerciële wijze opgezet – kan steunen op een wijze waardoor we ook als stad er iets aan hebben. Niet alleen vanuit het oogpunt van prestige, maar ook financieel. In elk geval heb ik het college vandaag gevraagd om eens een aantal mogelijkheden op een rij te zetten en een studie te presenteren naar de ervaringen in andere steden. Niet alleen ten behoeve van een mogelijk verzoek in de richting van een tennisstadion, maar ten behoeve van wie weet hoeveel verzoeken die de komende jaren nog op ons af kunnen komen.

Written by raphaelsmit

25/07/2006 bij 18:59

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: